Ukrajina a její zákon o válečném stavu

05.04.2015 12:42

Lin |

Včera Porošenko předložil Radě zákon o "zvláštním právním režimu vojenského stavu" (= stanné právo).
Co tento režim stanného práva umožní vládě na UA?
Zvýšená (policejní) ochrana, povinná pracovní povinnost všech práceschopných, vyvlastnění majetku, zákaz shromažďování, ukončení činnosti politickým stranám, jejichž činnost by směřovala ke svržení vlády, porušování Ústavy a územní celistvosti, propagandě války a násilí proti lidským právům (píše se tam "útoky na lidská práva, podněcování k rasové, etické...nenávisti").
A kromě toho všeho - zavádějí se internace pro cizí státní příslušníky, kteří se budou jevit nepřátelskými vůči UA.
Co je to internace, asi nemusím zdůrazňovat. Dle wiki "nucený pobyt na určitém místě nebo ve vymezeném prostoru" = internační tábory s nuceným pobytem.
http://russian.rt.com/article/83710