Schopnosti Su-34 a síťových technologií na raketách

09.10.2015 08:59

Nasredin |

Zajímavý článek o schopnostech SU-34, který nese IT technologii, kdy jsou všechna letadla propojena datalinkem nezávislým na pozemní stanici a jedno letadlo předává potřebná data všem. Např. ve skupině letadel pouze jedno má zapnutý radar a údaje z něho mají všechna letadla skupiny. První praktické použití této technologie bylo v raketě P-700 Granit, který byly vybaveny ponorky projektu 949 a 949A třídy Oscar I. a Oscar II. (mezi lodě projektu 949A patřil Kursk), to byly ponorky určené k likvidaci celého svazu lodí v čele s letadlovou lodí. Tyto rakety se na svaz vystřelily z ponorky salvou a ponorka hned zmizela z místa odpalu. Všechny salvou vystřelené rakety se spolu spojily datalinkem, zvolily si vůdce skupiny, domluvily se na tom jakým způsobem budou utočit na svaz letadlové lodi (zvolily si strategii i taktiku). Vůdčí raketa svým radarem z větší výšky monitorovala bojiště a vydávala povely ostatním bojujícím raketám. Podřízené rakety útočily na hlavní cíl svazu – letadlovou loď, pokud ta byla zničena, začaly likvidovat ostatní lodě svazu podle důležitosti – od křižníků k torpédoborcům atd. Během boje čidla všech bojujících raket snímala bojiště a získaná data si navzájem sdílely. Pokud byla v boji poškozena nějaká raketa automaticky se nastavil režim tak, aby zničila nejbližší cíl. P-700 Granit je veliká raketa už jenom její kinetická energie je značná vememe-li do úvahy, že raketa má hmotnost cca 7 tun při rychlosti 2500 km/hod. Pokud byla vůdčí raketa sestřelena, řízení skupiny převzala automaticky jiná raketa. Tato vysoce sofistikovaná technologie v době, kdy byla zaváděná do výzbroje (polovina 80 let. min. století byla založená na umělé inteligenci. Technologie byla vymyšlena v SSSR 70-80 letech min. století pod vedením maršála Nikolaje Ogarkova. A tak jako mnohé jiné věci ji převzali v 90 letech američani a uvedli do života jako svůj objev. Proto bylo Rusko tak znepokojeno potopením Kursku, že celou tu dobu nad jeho vrakem stála ruská flotila, protože Západ se snažil k těmto raketám dostat. Rusové s tím měli trpké zkušenosti, protože při monitoringu vraku jedné ze svých raketových ponorek která se potopila u Kuby po požáru do hloubky přes 5000 metrů z lodi Akademik Keldyš, zjistili, že příklopy nad pouzdry třech raket byly otevřeny a rakety i s jaderným hlavicemi byly pryč. Od té doby dávají Rusové do ponorek jištění, že pokud někdo neautorizovaně manipuluje s raketou, dojde k její autodestrukci a výbuch rozmetá i zbytek vraku.
https://cs.wikipedia.org/wiki/P-700_Granit
http://lenta.ru/news/2015/10/08/netcentric/