Prohlášení imigranta

18.07.2015 17:32
Vážení přátelé,
jak jistě víte, naše vláda se zavázala "dobrovolně" přijmout stovky, následně pak tisíce imigrantů. Pravda, neptala se nás, ale budiž. Horší je, že řekla "A", a zapomněla říct i "B". Zjevně netuší, jak příliv imigrantů korigovat. A právě jednostránkový dokument v příloze by mohl napomoci příliv uprchlíků velmi významně filtrovat - co do kvantity i co do kvality běženců.

Jde o velmi jednoduchý způsob, jak vyřadit velkou část nežádoucích imigrantů (právě tu nejnebezpečnější) ze seznamu žadatelů, kterým bude udělena nějaká forma povolení pobytu u nás. Z těch, kteří nemají čestné úmysly, nechtějí se přizpůsobit a jde jim hlavně o invazi silámu, bude jen málo takových, kteří něco podobného podepíšou. Navíc tak dávají státu právo, aby v případech, kdy žadatel poruší, co v tomto prohlášení slíbil, bez jakéhokoliv zdlouhavého zdůvodňování dotyčného deportoval do původní vlasti.

Tzv. lidskoprávní emisary upozorňuji, že dokument základní práva a svobody občanů, kteří v této zemi žijí, neporušuje, ale naopak hájí. Pokud bude mít některý ze zájemců o pobyt v ČR pocit, že ho toto prohlášení uráží, nechť jde tam, kde ho přijímací podmínky urážet nebudou. Ostatně - právě to je základním smyslem dokumentu.


Proč něco tak jednoduchého vláda nezavede? Vyřešilo by to 90% budoucích "neřešitelných" problémů zejména s islámskými imigranty.
O. Lukáš


Přeposílání tohoto mailu poslancům, senátorům atd. se doporučuje!

 

 

************************************************

 

Prohlášení imigranta

nedílná a povinná součást jakékoliv žádosti o přijetí do ČR (dočasný či trvalý pobyt, státní občanství)

… (identifikační údaje) … žádám o přijetí Českou republikou a o povolení pobytu na jejím území. Prohlašuji, že tak činím výhradně z důvodů … (škrtnout, co se nehodí: politických, ekonomických, náboženských, jiných) …, které mi v mé vlasti … (identifikační údaje) … neumožňují důstojný život v bezpečí.

Uvědomuji si, že mě Česká republika přijímá, aby mi pomohla vyřešit obtížnou životní situaci, poskytla mi přístřeší, možnost pracovat a svobodně žít, a to přesto, že ji k tomu nezavazuje žádná povinnost ani úmluva. Vážím si tohoto daru a nikdy ho nezneužiju.

Zavazuji se, že budu ctít zákony této země, její kulturní prostředí a tradice. Současně prohlašuji, že bez jakýchkoliv výhrad akceptuji Listinu základních práv a svobod zakotvenou v Ústavě ČR, zejména právo na ochranu života a zdraví člověka, svobodu vyznání a rovná práva mužů a žen. Křesťanství a další náboženství, která šíří lásku a vzájemný respekt mezi lidmi, považuji za zcela legitimní a nikdy nebudu proti jejím věřícím, stejně jako proti lidem nevyznávajícím žádnou oficiální víru, bojovat. Plně akceptuji, že česká společnost má křesťanské základy, že ctí křesťanské symboly a svátky, Ježíše a svého Boha. Vyznání považuji za věc zcela soukromou; je věcí individuální svobodné volby stejně jako změna vyznání a nikomu nepřísluší do ní zasahovat, nebo ji ostentativně manifestovat na veřejnosti (modlitby patří do chrámů) a obtěžovat tak vyznavače jiné víry nebo občany bez oficiálního vyznání.

Nikdy nebudu žádným způsobem podporovat ani šířit principy, které jsou v rozporu s demokratickými základy a tradičními hodnotami občanského života České republiky, zejména fyzické tresty, sankce bez soudního projednání (právo šaría), fašismus, terorismus a jakékoliv projevy hrubého násilí. Odmítám otroctví a tzv. svaté války (džihád). Chápu a ctím, že česká společnost považuje zahalování obličeje za oprávněnou prevenci terorismu, jakož i společenského útlaku žen. Distancuji se od všech militantních a intolerantních zdrojů násilí a nesvobody, a to bez ohledu na náboženské vyznání. Nikdy nebudu schvalovat ani nepřímo podporovat zneužívání mladistvých, především sex s dětmi do 15 let, obřízku (zejména ženskou), sňatky s nezletilými apod.

Přijímám i další specifika života v České republice, např. to, že pes je českou společností vnímán jako přítel člověka, že Češi konzumují mj. i vepřové maso a alkoholické nápoje, že zesměšňují své i cizí osobnosti a jevy (satira, karikatura), které podkopávají zdravý základ společnosti. Toto vše považuji za tradiční a legitimní součást života české společnosti. Ctím a plně respektuji, že Česká republika patří těm občanům, kteří v ní žijí a zvelebují ji po mnoho generací, tedy těm, kteří mne mezi sebe na základě tohoto prohlášení přijímají, aby mi dali šanci důstojně žít.

Místopřísežně prohlašuji, že nic z toho, co je uvedeno v tomto prohlášení, mě nijak nepohoršuje ani neponižuje, nepovažuji to za diskriminaci své rasy, víry, politických názorů ani ekonomického postavení.

Pokud bych přeci jen shledal podmínky života v České republice pro mne nevyhovujícími, nebo by mne urážely, využiji neprodleně svého práva tuto zemi opustit. Pokud se podmínkám uvedeným v tomto prohlášení svými činy zpronevěřím, automaticky nabývá Česká republika právo deportovat mě do mé původní vlasti.

Tak přísahám!

Datum a podpis

 

 

 

Diskusní téma: Prohlášení imigranta

Nesmysl!

Aleš Krejčí / Brno | 30.07.2015

Jak prý řekl starej Ramses III., ten co se postavil hierofantům: "Hranice neochrání tabulky popsané smlouvami nestojí-li za nimi kopí a meče". Kopí a meče jsou v tomto případě PČR a justice, které jsou známé svou bezzubostí, nepředvídatelností a nevymahatelností. Je moudré se na takové spoléhat?
Našimi nepřáteli nejsou nějací pomatenci, ale prodejní zastupitelé. Tohle by nás mělo pálit a tohle bychom měli řešit a nikoliv pracovat za ně a vymýšlet nějaké nesmyslné papíry, jako by jich režim již nevypotil hromadu..

q

fhkk | 19.07.2015

rohlašuji, že nic z toho, co je uvedeno v tomto prohlášení, mě nijak nepohoršuje ani neponižuje, nepovažuji to za diskriminaci své rasy, víry, politických názorů ani ekonomického postavení

text je super ale toto neni ok
kazdy obcan demokratictejsich zemi ma pravo na svobodne smysleni, kam patri i citit se pohorseny a utlacovany na pravech
tedy nikoli zakazat citit se utla ceny na pravech ci pohorseny zivoznim stylem jinych lidi,
ale proste akceptace uprchliky, ze i pres toto budu respektovat vse vyse uvedene

puvodne stanovena podminka by nevyhovela 99.9%, coz uz by bylo vnimano jako "zamerne nastaveni nesplnitelnych podminek", tedy proste jasny zakaz, akorat kulantne vyjadreny nesplnitelnymi podminkami

pokud chcete moralku a spravsdlnost, musite ji sami projevit, ne byt jako oni

tento text neberte jako proti vam a proti textu,
text i zamer je skvely, jen ten nestastny odstavec je treba upravit, aby nesel proti elementarni psychologii cloveka

souhlas, oprava a doplnění

Jana | 19.07.2015

S většinou souhlas, opravu bych udělala zde:
Text:
Chápu a ctím, že česká společnost považuje zahalování obličeje za oprávněnou prevenci terorismu, jakož i společenského útlaku žen.
na text:
Chápu a ctím, že česká společnost považuje NEzahalování obličeje za oprávněnou prevenci terorismu, jakož i společenského útlaku žen.

Doplnila bych text vyjadřující stejný či podobný závazek i pro příští generace. Optimálně nejméně 7 generací.
souhlas

Lada | 19.07.2015

Ano a znovu ano.Je to tak jednoduché! Jenže jednoduchá řešení nejsou v zájmu vládnoucích struktur. Nezbyl by jim prostor pro jejich manipulace a hlavně, přestal by proudit penězovod od lidí, v jejichž zájmu rozhodně není, vytvářet většině populace podmínky vhodné kdůstojnému životu.

Přidat nový příspěvek