Proč neuvěřitelným tempem přibývá celosvětově žen ve vrcholných funkcích?

20.03.2019 09:37

 

Ženy sú majoritne (95%-Gauss) ľahšie emočne manipulovateľné
a hlavne majú úzky(i keď intenzívny) rozptyl(diapazón)
detekcie, vyhodnocovania a riadenia dlhodobých nosných,
nízkofrekvenćných socionaturálnych procesov.

Súvisí to s jej druhovým predurčením ako matky dieťaťa.
Muž má inú nielen fyzickú, ale hlavne logickú štruktúru mozgu.
Myslí štatisticky pravdepodobnostne predurčene viac dlhodobo
na zabezpečenie rámca rodiny.
Muž i žena majú tak geneticky až 2-násobne bližšie k svojim
ekvivalentom u vyšších primátov (napr. šimpanz),
ako navzájom vr rámci svojho druhu.

Toto každý sociálny i asociálny inžinier dobre vie
a preto sa na kartu feminacizmu cielene systematicky hrá.
Keď tam totiž dosiahnete kvóty na ženy v politike,
je nevyhnutne koniec danej kultúre, národu.
Tých 5% žien sú výnimkami z pravidla a majú v rôznych krajinách, kultúrach
rôzne špecifické pomenovania a nezastupiteľnú funkciu.
To je ale uź iná náväzná téma.
Inak má žen anezastupiteľnú funkciu aj pri výchove dieťaťa.
Ostatne tak, ako aj otec, no inú principiálne nezastupiteľnú.

Viď publikácie KSB I, II; Ina škola je nám treba; či Štát- to sú muži, ženy a deti; a ďalšie..
Alebo proste príslušná odborná špecializácia n VŠ,
či jednoducho ZSR – zdravý sedliacky rozum.

Teda:
ROVNOCENNOSŤ,
nesmie znamenať
ROVNAKOSŤ.

Táto zámena je pre každú kultúru, národ pomerne rýchlo,
behom 2-3 generácii fixácie daného regresného algoritmu v objekte,
smrteĺná.