Predaj pôdy, domáce vzdelávanie s Horanou, vysielanie RC

22.03.2014 22:13

Rodná cesta volá!

 

Prináša aktuálne správy o téme predaja pôdy cudzincom v článku:

NECHAJÚ SI SLOVÁCI ROZPREDAŤ PôDU POD NOHAMI?  http://www.ved.sk/RC.poda.predaj2.htm

 

 

Na túto tému bude aj zajtrajšie vysielanie Rodnej cesty na Slobodnom vysielači:

Rozpredajú si Slováci pôdu pod nohami? http://www.ved.sk/Slobodny.vysielac.htm

 

A stále riešime domáce vzdelávanie, tentoraz píše Horana:

Domáce vzdelávanie ako súčasť prírodného spôsobu života http://www.ved.sk/RC.Horana.vzdelavanie.htm