Povodně 2013

09.06.2013 08:01

Dle pohledu na obyčejný horoskop, můžu souhlasit,
že  má pravdu Václav Cílek, jeden z nejrespektovanějších odborníků na povodně, varoval před vodní zkázou po záplavách v roce 1997 i 2002 a v roce 2012 prohlásil, že opravdu velká povodeň nás teprve čeká. Ta letošní to ale podle něj ještě není.

Takže bychom měli být ostražití a všechna protipovodňová opatření včas dokončit, hráze zábrany a pod.
Bratislava  vyhrála v tom že věnovala  více peněz do protipovodňových opatření a Dunaj  tam způsobil jen minimální škody.

 

Povodně  2013

Zrod 2.6.2013  Slunce v Bl

 

Slunce v 8. domě

Seberealizace pomocí duchovních principů nebo na základě těsných partnerských vztahů. Člověk prožívá intenzivní prožitky, silných regeneračních schopností. Zkouška zda snadno překonává krizové situace a skvěle dokáže využít nebo i zneužít myšlenky či majetek jiných. 

 

 Slunce v Blížencích

Zkouška zda je člověk přizpůsobivý, všestranný, praktický, sdílný, zdvořilý, intelektuální, pohyblivý, milující změny. V tomto období se mohla více projevit  povrchnost, upovídanost, nepřesnost, přelétavost, nesoustředěnost, silná nervózita a intrikářství, což vedlo přírodu k tomu, aby se to pročistilo spláchnutím. Bylo to rychlé ale povrchní. Mohlo to být horší, z hlubin a otřesné. Je to období změn a pohybu. Finanční poměry jsou a budou kolísavé. Je třeba dobrého řečníka a dobře a často komunikovat s lidmi. Objeví se  potřeba dobrých obchodníků, pojišťovacích agentů, novinářů, překladatelů a pod….

 Tímto se příroda snaží inspirovat a donutit masy více či méně schopné přijmout lidství.

 

Luna:

Blesky osvětlují její temnou a silnou siluetu. Stupeň nejistoty, nebezpečí a konečného úspěchu.

Síla charakteru, člověk přes počáteční, téměř nepřekonatelné obtíže nalezne své poslání.

 

Merkur:  Kočka si povídá s myší- stupeň protikladů vzájemných jednání..

 

Venuše

Stupeň zklamání.

Intriky, klam, možnost života na cizí účet.

 

Potřeba intelektuální disciplíny.

Muži překonávají sami sebe " muž leze přes zeď po provazovém žebříku". Stupeň chrabrosti.

Troufalost, odvaha, překonávání mocných překážek. Náspy ze zeminy a kamení, na něm kvetoucí keř. Stupeň kontinuity.

Dobrá pověst a postavení a záchrana dosažené vlastním úsilím.

Potřeba být praktický a přesný.

Veřejné uznání oddanosti společenství. Společný duch, který podporuje jednotlivce.

Stupeň záchrany.

Střežit se zkázy a přemrštěností. Ochrana Prozřetelností.

Rozvoj aristokratických hodnot na biologické a kulturní úrovni.

Tradiční, avšak zastaralé učení nedostačuje tváří v tvář novým životním podmínkám.

Stupeň polevení, opuštění původních nároků.

Druhá půle tohoto roku je ohrožena neúspěchem.Stupeň nebezpečí.

Vrtkavost, osudové zkoušky, síla v utrpení nebo v životních zkouškách

Nebezpečí poruch  energetických i spojovacích soustav, neuspořádaný život nebo odloučení od rodiny.

Úzkostné očekávání ideálu, který by mohl přijít - nějakým snílkem. Naděje, která přežívá mnohá zklamání.

Plná mobilizace sil v době krize. Kontrola lidských i vesmírných destruktivních sil.

Stupeň nejistoty. Možná pohroma, ale Prozřetelnost zasáhne včas.

     Je třeba uvědomovat si proces "individualizace" a vztahovat veškerou zkušenost a zejména všechny protiklady k jednomu aktivnímu středu - svébytné Já, které je integruje. Zkkouška  svého JÁ u každého jedince.

Houževnatost a fyzická i morální síla. Nebezpečí, které člověk překoná.

Instinktivní prostota nás chrání před nepřízní. Instinkt přežití.

Symbol „do půl těla svlečení muži štípající dříví. Je to práce, jak na sobě, tak na tom co přišlo.

Skromné životní prostředky, existence naplněná těžkou prací, avšak prostota a přirozenost.

Učitel-.... předkládá tradiční obrazy v nové symbolické formě.

Schopnost dát nový tvar zastaralým tradicím svého prostředí. Tvůrčí učení.

    Rybníčky s kachnami, symbol  přírody, přírodních sil , živlů a  života.

Máme si uvědomit, co nás limituje, vymezuje a dává nám náš tvar i oblast jednání.

Formy staré kultury podporují ty, kteří jsou v ní zakořeněni. Závislost na minulosti.

     Stupeň úspěchu ve kterém hrají roli schopnosti dedukce, vynalézavosti, smysl pro okultno. Úspěch.

Muž sedící na létajícím stroji pozoruje nedozírné pláně pod sebou.

Široké perspektivy, které jsou otevřené duchovnímu stavu schopnému překročit hranice rutinní existence.

Stupeň apatie.Pozor.Lest a důvtip na úkor druhého.

Kolektivní předchůdci podporují a zhodnocují každou individuální iniciativu.

 

 Po studené noci světlo božského ducha přeměňuje to, co přečkalo vnitřní temnoty.

Vrtkavost, osudové zkoušky, síla v utrpení nebo v životních zkouškách.

Stupeň služby.Usedlý život prožitý v tvrdé práci. Neochvějně sledovaný ideál.

"Kanoe" překonala nebezpečné peřeje a nyní pluje na klidné vodě.

Odvaha a víra nutné k zajištění úspěchu ve všem podnikání, které uvádí do pohybu přírodní síly.

 

 

Stručně zpracoval  4.06.2013. Z.H