Porošenko vytvořil ukrajinsko-polsko-litevské vojenské brigády

20.02.2015 20:34

veronika |

Velitelství bude v Polsku..

 

http://rusvesna.su/news/1424441716


Poroshenko podepsal zákon ratifikovalo smlouvu s Litvou a Polskem o vytvoření společné vojenské jednotky.

"Tým je vytvořen za účelem účasti v mezinárodních operacích prováděných v rámci mandátu Rady bezpečnosti OSN a rozhodnutí příslušných orgánů Litvě, Polsku a na Ukrajině. Dohoda je otevřena k přistoupení dalších států na společné pozvání strany ", - píše se ve zprávě.

Tisková služba prezidenta poznamenal, že struktura, personální, zbraně, vojenské vybavení a další aspekty týmu budou stanoveny samostatné dohody mezi technickými orgány, které realizují státní politiku v oblasti obrany ze smluvních stran.

Velitelství brigády bude umístěn v polském městě Lublin. Na povel brigády podléhá právním předpisům Polska, jakož i příslušnými pravidly mezinárodního práva.

Každá ze smluvních stran je odpovědný za finanční podporu vlastních jednotek v brigádě při společném výcviku a cvičení, školení a přímé zapojení do operací.

Dohoda byla podepsána Ukrajinou, Polskem a Litvou ve Varšavě 19.září 2014 a ratifikována Nejvyšší radou Ukrajiny 4. února 2015.