Poľská vláda mení ústavu

20.12.2015 11:28

ph |

 

Deň po obsadení NATO centra a v Poľsku majú protesty (Majdan).

Protesty sú oficiálne proti zmene ústavy. Trebalo by prezistiť, že čo tam menia, niekoľko možných scenárov:

- vnesenie častí, ktoré odoberú občanom časť práv pod zámienkou boja proti tzv. “terorizmu” (nedávny prípad Slovenska, poznámka: prezistiť čo presne a čo všetko sa nám v ústave zmenilo)

- Poľsko zahájilo dekolonizačný proces (podobne ako Maďarsko v 2013, alebo Rusko, kde dekolonizačný proces beží pod koordináciou http://rusnod.ru/Ruská federácia bude čochvíľa meniť svoju jelcinovsko-americkú ústavu, to aby ste vedeli – bude že to ešte len pičungu typu “Putin – zlý diktátor!” ) a tak Poľsko možno odstraňuje z ústavy prvky nesuverenity (prvky, ktoré z krajiny robia kolóniu, zavislé územie).

Pre všetkých, ktorý slovenskú ústavu (rovnako aj v ČR) ešte nečítali, pripájam znenie Hlavy 1, Čl. 7, odseku 2 (zo začiatku):

(2) Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.

Do pozornosti vetu:
Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

- Takže, keď EÚ povie “prijmete invazistov-islamistov na svojom území“, tak vláda ČR SR príjme invazistov-islamistov na svojom území.

- Keď EÚ povie “budete žrať GMO“, tak vláda ČR SR príme zákony, aby sme žrali GMO (a tak do 3 generácie boli neplodní).

- Keď EÚ povie, že “budeme mať bezvízový styk z banderovskou Ukrajinou“, tak vláda SR musí spraviť bezvízový styk z banderovskou Ukrajinou. http://www.historiarevue.sk/index.php?id=2004smigelsyrny1112 (Banderovci na Slovensku (1945–1947): Obec vyhliadnutú na prepad najskôr zaistili hliadkami a až potom do nej vstúpili…)

 

Diskusní téma: Poľská vláda mení ústavu

Banderovci na slovensku

Dušan | 21.12.2015

http://www.historiarevue.sk/index.php?id=2004smigelsyrny1112

Ten posledný odkaz som si pozrel. To mal byť ako útok na 2 a 3priorite riadenia? Nehovorím o účasti výcviku banderovcov v 1. ČSR, Nemecku a Poľsku. Ani o tom ako sa pekne tajné služby o.i. aj nemecka (štrukturálne riadenie podpori projektu banderizácie) zúčastnili výcviku užitočných idiotov.

Ale píšem o tomto:

"Avšak ďalší vývoj v ZSSR - násilná kolektivizácia, likvidácia tzv. kulakov a ďalších stredných vrstiev, prenasledovanie náboženstva a cirkví, centralizmus, národnostná netolerancia a porušťovanie obyvateľstva - pôvodnú podporu značne oslabili. Pod vplyvom stalinských zločinov, represálií, vyhľadávania tzv. buržoáznych nacionalistov a umelo vyvolávaných hladomorov (1933 - 1934) rástol extrémny nacionalizmus."

Mimochodom Taras Buľba mal názov tabak v sáčkoch. Dobré meno pre genetickú degeneráciu.

Re: Banderovci na slovensku

ph | 22.12.2015

historiarevue.sk je pôsobenie na historickej urovni. To jednoznančne, ostatne, ako každý "vykladači" histórie.

Článok som nečítal celý, iba som hľadal nejaké potvrdenie že banderovci na Východnom Slovensku lúpili a robili škodu až do kým ich zlikvidovali.

- kolektivizácia bola aj násilná
- kulakov likvidovali
- náboženských ideológov "prenasledovali"
- "národnostná netolerancia" - v Rusku?
- "porušťovanie obyvateľstva" - to je čo?
- "Pod vplyvom stalinských zločinov, represálií" - bu bu bu, zlý Stalin, ale zločiny boli a aj represie (nevie to cct ani skloňovať poriadne), ostatne ako i teraz v dnešnej Európe (EÚ)
- hlad bol
- "extrémny nacionalizmus" - šlniečKárska sračka na záver :)

Dobrý výklad histórie Sovietskeho Ruska:
http://andreyfursov.ru/news/kurs_lekcij_po_russkoj_istorii_chasti_59_63/2015-12-07-506 (5 prednášok zhruba po hodine)

Přidat nový příspěvek