Otevřený dopis: Proč Vás nevolím, pane Drahoši!

21.01.2018 12:44

VÁCLAV VLK

 

Tak se nám po prvním kole prezidentské volby udělalo jasno. Buďme sobě upřímní, do zveřejnění výsledků prvního kola se vlastně nejednalo o volby, ale o casting na Zemanova vyzyvatele. A tak jste se stal Zemanovým vyzyvatelem Vy. Musím se přiznat, že jako zástupce té hloupější a venkovštější části národa jsem o Vás ještě před několika měsíci ani neslyšel. Protože se Vám od vyhlášení kandidatury dostalo značné mediální podpory, logicky jsem usoudil, že se po prvním kole volby stanete pravděpodobným vyzyvatelem prezidenta.

 

Začal jsem se tedy před nedávnem o Vaši osobu detailně zajímat a sledovat rozhovory s Vámi. A přiznám se, že doposud z toho chytrý nejsem. Máte za sebou poměrně velkou finanční podporu, máte podporu médií, máte podporu řady lidí z veřejného a uměleckého prostředí, trochu nepřesně označeným znovunalezeným pojmem „kavárna“. Máte dnes dokonce podporu volebních týmů poražených kandidátů. To znamená hodně, říkal jsem si, za tím Drahošem bude stát velká myšlenka, když oslovila tolik lidí.

No, hledám tu myšlenku dodnes. Zatím bohužel s negativním výsledkem. Na základě toho, co jste zatím kde řekl, nedokážu totiž udělat žádné závěry. Snad jen to, že v některých Vašich výrocích a konání jsou pozoruhodné logické rozpory, jako je Vaše spolupořádání konference na téma multikulturního soužití s islámem, tzv. výzva vědců, vítání tzv. imigrantů, pak že nechcete žádné kvóty, o dva měsíce později Vám už přerozdělování nevadilo. V poslední době pak nakonec negace tohoto výroku. Trochu se v tom ztrácím. Pane profesore, možná mě teď napadnete, řeknete že to přece není vůči sobě v rozporu a že máte názory pořád konzistentní, já pak o vás šířím nepravdy, jako ostatně spousta jiných příznivců Vašeho soupeře a rozvracečů stávajícího evropského pořádku. 

Musím se omluvit. Protože nemám takové vzdělání jako Vy, a protože pocházím z jiného prostřední, jak jsem řekl, nejsou takové věci pro mne samozřejmé, tudíž musím toto jednání podrobit důkladnému rozmyslu. Předně: když už jste takovým odborníkem na multikulturní soužití, jistě je Vám také známo, jak takové multikulturní soužití v Západní Evropě dnes vypadá. Nebudeme si nic nalhávat, viděl jsem to, viděli to mnozí jiní. A právě ty mnohé pak urážíte označováním za xenofoby, protože se nechtějí podílet na dovozu nájezdníků do Evropy. Ne, neříkejte nic, nazývejme věci pravými jmény. Ještě před nedávnem jste se vrátil k výzvě vědců a obhajoval ji, protože podle Vás se tehdy jednalo o migraci lidí z válkou postižených zemí. Připomínám, že to byl rok 2015. Každý si mohl přečíst například na stránkách německého spolkového ministerstva vnitra, jak to s těmi tzv. uprchlíky bylo.

Dostáváme se k jádru problému. Samozřejmě že také u nás stalo několik politováníhodných excesů, jak uvádíte ve výzvě. Staly se proto, protože občané mají strach. Proč mají strach? Protože informace o skutečném stavu jsou jim utajovány. Když pak někdo poukazuje na fakta, dokonce uvedená na oficiálních stránkách ministerstev některých západoevropských zemí, je dokonce ostrakizován a označován za xenofoba. A tzv. elita národa místo toho, aby byla občanům příkladem, snažila se je uklidňovat a říci skutečnou pravdu, se akorát na krizi zviditelňuje, podepisuje přiblblé výzvy, a ještě uráží vlastní národ.

Pane Drahoši, zaměňujete příčinu za následek, zamyslete se nad tím. Dále k tomuto problému. Hájil jste přijímání tzv. imigrantů, pak jste dokonce prohlásil, že nějakých 2600 migrantů dle kvót není problém. Na poslední chvíli zas že je nechcete, ale že chcete být solidární. A že prý byste ekonomické migranty vracel. Nebudu teď rozebírat nesmyslnost Vašeho posledního prohlášení. Dle mého názoru je vstup do cizí země bez cestovních dokladů všude na světě zločin. Zločinec musí být potrestán, jeho vrácením jsme mu v podstatě zaplatili polovinu výletu a další takové nájezdníky tím nejen neodrazujeme, ale naopak podporujeme. Tak bude vypadat v reálu to Vaše takzvané řešení krize.

K prohlášení Vašich příznivců, že prý znáte její řešení, se tedy stavím značně kriticky. K těm deklarovaným kvótám. Myslíte si, že nás netrkne nesmyslnost Vašich tvrzení? Na jednu stranu chcete prověřené uprchlíky, na druhou stranu se nebráníte přerozdělování uprchlíků v rámci EU. Jak ale potom může naše republika vědět na základě čeho byl tzv. uprchlík přijat třeba ve Španělsku? O tom, jak probíhá azylové řízení si nebudeme dělat žádné iluze. Jak si tedy přestavujete spolupráci a solidaritu se zeměmi, které nejen že nejsou schopny zajistit bezpečnost svých občanů, svoji územní integritu a ochranu svých hranic, ale hlavně k tomu nemají ani vůli? Pokud jste toto myslel vážně, běžte prosím ve vlastním zájmu vyhledat odbornou lékařskou pomoc! Pane Drahoši, lidé jako Vy se pořád rozčilují, že pro společnost je problém přijmout pár migrantů. Není. Problém je pro společnost přijmout pár migrantů na příkaz EU. To je otázka suverenity nebo vazalství, nikoliv otázka humanity nebo xenofobie. Nevím, jestli takové věci chápete, dáváte ale najevo že ne.

Dle svých vyjádření byste nevypisoval referendum o vystoupení z EU, nebo byste nejmenoval vládu, ve které by byli zastoupeni komunisté. To je taková ošemetná věc. Problém je totiž velmi vágní formulaci prezidentovy úlohy. V současné době mainstream a blok Vašich příznivců říká, že role prezidenta je prý velmi omezená. Zcela pochopitelně, když je prezidentem někdo nepohodlný. Takové pojetí však znamená, že dva předcházející prezidenti svoje pravomoci vlastně překračovali, to je ale věc jiná. Z informací na Vašem webu je patrné, že Vy se kloníte k omezenější formě. Přitom byste ale odmítl jmenovat řádně demokraticky zvolenou vládu.

Co to tedy v takovém případě znamená? Je vidět, že ne současný prezident, ale Vy si ohýbáte zákony dle své potřeby. Pane Drahoši, máte plná ústa slovy o demokracii, přitom si s demokracií velmi nebezpečně zahráváte! 
Ještě krátkou dobu před začátkem prvního kola voleb jste se nechal slyšet, že prý ruští agenti budou ovlivňovat prezidentské volby, pak jste to tvrzení dokonce zopakoval. Pane Drahoši, to jste řekl něco moc odporného. Vy nejste ten, kdo něco takového může komentovat a už vůbec ne v čase prezidentských voleb. Něco takového mohou tvrdit jen určené bezpečnostní složky, které zasahování cizích zpravodajských složek na našem území monitorují a vyhodnocují. A ty se od vašeho výroku distancovaly. Nebo máte snad jiné informace? Odkud víte, že dojde k takovému zasahování?

Jedno vysvětlení mne napadlo okamžitě. Pokud by si Putin přál nahlodávat naši společnost zevnitř, jak mnozí tvrdíte, nemohl by si logicky přát nic jiného než Vaše vítězství ve volbách. Pokud byste se nějakou stěží uvěřitelnou náhodou opravdu stal prezidentem, jak byste to ruské vměšování tedy vysvětlil? Ale teď vážně. Snažit se získat alespoň morální vítězství zpochybňováním voleb tímto způsobem je opovrženíhodné. Měl byste si ale také připomenout, že v naší zemi je šíření takové nepodložené poplašné zprávy trestným činem. A dále. Na svém webu jste předložil seznam údajných dezinformačních webů s odvoláním mimo jiné na BIS. Ta ale žádný takový seznam nevede a od vašeho vyjádření se distancovala. Pane profesore Drahoši, nejen že jste se prohřešil proti etice citování zdrojů, ale ještě jste se dopustil bohapusté pomluvy! Vy, Já ani žádný jiný občan nemá právo hodnotit co to jsou dezinformační weby a které to jsou! 

Když už jsme u těch bezpečnostních složek. Na vašich stránkách jsem si povšiml zajímavé nejasnosti. Máte prý negativní lustrační osvědčení a dokonce dobrozdání, že na vás nikdy nebyl evidován žádný spis u StB. Pokud jste ale strávil nějaký čas u zahraničních vědeckých institucí, samozřejmě jste musel se StB absolvovat pohovor. Ne, nelekejte se. Já Vás z ničeho neobviňuji, jenom se zajímám o tuto nejasnost. Dokonce i kdyby to byl pouhý pohovor bez uzavření jakékoliv formy spolupráce, byl by zaprotokolovaný a na Vaše jméno by byl v každém případě spis. Kde tedy ten spis je? A pokud ten spis není, to znamená že v minulosti přestal být, kdy se tak stalo a proč?

Pane Drahoši, Vy byste se tedy rád stal prezidentem. Víte Vy vůbec co má takový prezident za povinnosti? Není to jen nějaké kladení věnců a přijímání státních návštěv. Uznávám, na tyto činnosti byste se možná hodil, dokonce i s těmi falešnými brýlemi vypadáte docela seriózně. Jenže povinnosti prezidenta nejsou jen kladení věnců a rozdávání státních ocenění. Mimo jiného je to velitel ozbrojených sil a jako takový musí mít u nich respekt. Mohou také, nedej bože, nastat situace kdy bude muset udělat vážné rozhodnutí, udělat ho rychle, na základě svých vědomostí a převzít za toto rozhodnutí zodpovědnost. Musí to být tedy nejen moudrá a vzdělaná, ale i silná a rozhodná osobnost. 

Podívejme se, jak se zatím na veřejnosti projevujete Vy. Když jste při vyhlášení výsledků prvního kola voleb postoupil do duelu se současným prezidentem, bylo na vás vidět silné vzrušení. Pochopitelně, jak by ne. Dokonce jste dostal velmi bojovnou náladu a povzbuzen úspěchem vyzval prezidenta ke konfrontaci. Přiznám se, že mne tato scéna velmi pobavila. Vzpomněl jsem si na scénu z jednoho z filmů o boxeru Rockym. Skutečně to vypadalo, jako když čerstvý šampion vyzve po vítězství v posledním zápase k duelu úřadujícího mistra světa. Vy jste vyzval opravdu těžkou váhu. Tedy, nikoliv jen doslova, ale i se vším všudy. Nemusím Vám doufat připomínat, že tento matador mnoha politických soubojů a skvělý řečník Vás vyškolí asi jako Vy byste vyškolil studenta prvního ročníku. Tedy, sice jsem ve vašem životopise nenašel zmínku o tom, že byste měl nějakou pedagogickou činnost, ale k habilitačnímu řízení jste ji jistojistě mít musel, že? No, tak máme asi nějakou představu. Co si budeme povídat, v debatách, které jsme zatím viděli, jste nevypadal příliš přesvědčivě, ruku na srdce. Přesto jste měl jedinečnou šanci získat určitou počáteční psychologickou výhodu. Stačilo ho donutit, aby Vás on vyzval k duelu. Mohl byste poukázat na jeho počáteční neochotu jít do debat. Jeho výzvu byste pak mohl snadno voličům předložit jako jeho slabost a nejistotu. Teď to vypadá, jako by hradní pán blahosklonně vyslechl zprávu o loupežníku, který mu dělá nepořádek v podhradí. Skutečně epicky také vypadá Vaše obhajoba u Vašich stoupenců: Drahoš vyzval Zemana k duelu a ten výzvu zákeřně přijal! Nu, nedá se nic dělat, nezačal jste právě nejlépe. Ještě jste do kolbiště ani nevkročil a už prohráváte. To nebylo moc chytré. Pane Drahoši, jste chemik a profesor. Nemůžu si dovolit Vás vinit z hlouposti. Ne, to určitě nejste. Zato jste ale ukázal, že ve vašem jednání vítězí emoce nad chladnokrevným uvažováním. Takový luxus si ovšem prezident nemůže dovolit. Jak byste se chtěl racionálně rozhodovat, kdybyste se někde v nějakém jednání dostal do úzkých, nebo kdybyste musel udělat vážné rozhodnutí?

Pane Drahoši. Můžu Vás zcela ujistit, že po shrnutí všech těchto faktů a po zralé úvaze nad Vašimi dosavadními projevy, jste zcela nevolitelný do funkce prezidenta republiky. Nemáte k tomu žádné potřebné morální, kvalifikační ani sociální předpoklady. Vaše dosavadní volební kampaň byla postavená pouze na lži a manipulaci. Já vím, zdaleka ne vše, co byl řečeno házím na Vaši hlavu. V tomto souboji ostatně nejde vůbec o Vás a pana Zemana, ale o to, co vy dva reprezentujete. Je to střet dvou názorových proudů, ke kterému dnes dochází všude v západní civilizaci. Vy v tomto boji hrajete pouze úlohu, no jak bych to tak řekl… Lenin vymyslel jeden velmi přiléhavý termín. V tomto boji se hraje bez pravidel a téměř vše je dovoleno, jak si můžeme už léta všímat. Třeba ohlupováním nejmladších voličů, kteří ještě nemají životní zkušenosti. Jsou přesvědčováni o tom, že mladí a vzdělaní volí toho a toho. Není to žádná novinka, něco takového jsme zažili ve 30. letech, v 50. letech, dokonce také před nedávnem. A kde byli ti mladí a chytřejší voliči z minulých prezidentských voleb v čas loňských parlamentních voleb? Ukázalo se, že ideály, za které byli ochotní se tehdy bít, se po několika letech staly naprosto marginálními. Co se stalo? Tehdy osmnáctiletí, dvacetiletí voliči už dospěli a nechtějí už se sebou nechat manipulovat. A tak musí síly, které za Vámi stojí, znovu oslovit nejmladší voliče, už nejen na středních ale už i na základních školách. Učí je tam nové, jen lehce modifikované ideologii a to, koho mají volit. Takto Vy si představujete demokracii a zdravou občanskou společnost, kterou Vy prý nechcete rozdělovat, ale naopak stmelovat? Před několika dny padl také mýtus o tom, že prý Vás volí vzdělanější část národa. Osobně nevím, na jakém základě je postaven takový výrok. Volby jsou tajné, něco takového tvrdí pouze předvolební průzkumy agentur. Ruku na srdce, kde, kdo, s kým a proč dělá takové průzkumy? Pokud jsem všiml, v Brně je více vysokoškolsky vzdělaných lidí v poměru na počet obyvatel než v Praze, a přesto jste tam první kolo voleb nevyhrál. Pokud nebudeme brát výroky některých vašich podporovatelů jako: no jo, Brno, Moraváci, venkované, znamená to, že problém je v něčem úplně jiném. V čempak asi? Každý čtenář ať o tom přemýšlí sám.

Pane Drahoši. Podle Vás si nemáme co sami o sobě rozhodovat. Prý že jsme náchylní na různé dezinformace a populisty. V poslední době jste však králem všech dezinformátorů a populistů Vy! Věřte mi, že takovéto výroky chápeme já a spousta dalších občanů jako hlubokou urážku. My jsme národem Husa a Komenského. Naučili jsme se jako národ docela přežít i bez takzvaných elit. Přežili jsme dokonce i v dobách, kdy se od nás tyto elity odvrátily. Naučili jsem se přemýšlet sami, aniž by nám kdo nadiktoval o čem. Naučili jsme se, že ne všechno co se nám předkládá za pravdu je pravdou. Bez ohledu na naše formální vzdělání umíme používat takzvaný „selský rozum“. Máme to postě za ty věky v krvi. Jsme také velmi učenliví. Dokážeme se rychle orientovat i v současném, rychle se měnícím světě. Pokud nám v tom má někdo pomoci, není to jen inteligentní, ale hlavně skutečně vzdělaný a moudrý učitel. Nikoliv taková prolhaná, falešná ikonka jako jste Vy!

S pozdravem Váš nevolič
Václav Vlk
V Praze, 17. ledna 2018

 

Diskusní téma: Otevřený dopis: Proč Vás nevolím, pane Drahoši!

Drahoušek a jeho pipka Ing. Nevařil

Sugar | 21.01.2018

Co byste dělal s vemenem, které vám jeden týden prohlásí, že podá demisi a následně těsně před ceremoniálem ji nepodá? Já bych ho tou holí praštil.

U Číňanů se samozřejmě máme co učit, stejně tak oni u nás. Nejdříve začněte s tím, jaké pozitivní prvky jejich systém deklaruje a teprve následně ty negativní. Protože jak se uzavřete v infernálním kole negace, tvůrčí mysl je automaticky anulována. Pokud nic nenajdete, je bohužel problém u vás, protože každý systém má vždy alespoň pár pozitivních prvků, jinak by okamžitě zkolaboval.

Co se týká Zemana, netřeba ho mít za nějakého spasitele a víme za jakou koncepci pracuje. Ovšem v té době, kdo nechtěl být okamžitě odepsán musel alespoň v zásadních otázkách "neklást odpor" neoconům, kteří měli absolutní moc v ČR v čele s vývěskou Havlem. Celá akce Irák je zapsána do Biblické koncepce, tak i hlavní rozbuška 11.9. Zeman souhlasil s vysláním protichemické jednotky, tak o jakých 500 000 obětech hovoříte?

O 4. brigádě naší armády se ani bavit nebudu, evidentně jste totiž zatím na záporných číslech chápání reálné politiky a akorát by vám praskla cévka při konfliktu vědomí a podvědomí...

Re: Drahoušek a jeho pipka Ing. Nevařil

ing. František Nevařil | 21.01.2018

Vemeno jsi ty, protože vytvrhuješ události z kontextu a lžeš!

Uveďme si, jak to bylo v reálu:

1) Sobotka chtěl odvolat Babiše a proto při setkání na VŠ konzultuje se Zemanem, jak se k tomu Zeman staví.
2) Zeman se vysmívá Sobotkovi, že musí mít Sobotka souhlas Babiše, jinak Zeman Babiše neodvolá.
3) Soboka tedy mění strategii a rozhodne se pro demisi celé vlády.
4) A opět do toho háže vidle Zeman, kdy řekne Sobotkovi, že odvolá jen Sobotku, což je absurdní.
5) Sobotka tedy demisi vlády nepodá a volí jasný krok, odvolání Babiše.
6) Zeman opět hazí do toho vidle a trdí, že musí Sobotka vypovědět koaliční smlouvu, přitom je jasné, že Ústava je nad koaliční smlouvou.
7) Sobotka je rozhodnut podat kompetenční žalobu.
8) Zeman reaguje nesmyslně, že požádá ÚS aby rozhodl o Zemanových kompetencích.

Z krátkých osmi bodů je zřejmé, že lžeš a vytrhuješ z kontextu.

Re: Re: Drahoušek a jeho pipka Ing. Nevařil

Sugar | 22.01.2018

Hele, ty experte...

Z krátkých osmi bodů je úplně jasné, jaký křivák a posera Sobotka je. Když vstupoval do koalice s Babišem, určitě věděl, kdo je Mr. Babiš a pokusil se jej proti koaliční smlouvě sestřelit. Když mu začalo jít o jeho krk, začal Sobotka couvat.

Koukni, jak se zachoval Babiš po odvolání. Babiš z postu min. financí odešel bez větších turbulencí, předal to Pilnému a ještě to oslavil na čapím hnízdě. Protože on chápe, že chod politiky se určuje úplně jinak než divadlem v poslanecké sněmovně.

Jednalo se o tvůrčí konkurz. Sobotka totálně vyhořel, tím odepsal ČSSD a tak si globalisti potvrdili Babiše, který už tak se svými kmotry ze Švajcu byl vepsán v jejich program.

Ty tu celou dobu propaguješ Sobotku, přičemž ten byl ze špiček ČSSD snad nejméně adekvátní pro řízení. Byly tam jiné kádry, které v určitých etapách pracovaly dobře a těch je škoda, no mafie se beztrestně neopouští...

Re: Re: Re: Drahoušek a jeho pipka Ing. Nevařil

ing. František Nevařil | 23.01.2018

Celá tvá reakce je jedna velká LEŽ. Těch 8 bodů naopak ukazuje, že celý proces odvolání měl logický vývoj a jediný kdo dělal problémy byl ZEMAN. Chtěl podvést Sobotku!
Dále tvrdíš, že Babiš odešl bez velkých turbulencí? Já si naopak dobře pamatuji, jak hřímal z Poslanecké Sněmovny, že on sám nikdy neodejde. Až když hrozila právě ta Ústavní žaloba, tak to se Zemanem vyhodnotili, že by to byla mediální prohra a Zeman ho odvolal.
Čím dále více se převědčiji, že leva.net je stejně prolhaný, jako na všch ostatních takzvaných alternativách.
Techniky odádění pozornosti, lhaní a zombírace, všude je to stejné.

Re: Re: Re: Re: Drahoušek a jeho pipka Ing. Nevařil

Sugar | 24.01.2018

pane Ing. Jeronýme, Františku, Boschi, Nevařile

Zeman využil pouze svých možností funkce prezidenta a s tím hňupem si pohrál – nepopírám. A hňup Sobotka se kroutil jak had, aby nepřišel o své koryto...

Pokud někdo, kdo je odvolaný z funkce ministra financí to oslaví s 1600 hosty, chce to určitou míru nadhledu nad situací. Sobotka po steči zalezl do kouta. Protože pochopil, že to je konec jeho kariéry vrcholného politika.

Jednoznačně tento konkurz Sobotka prohrál a potvrzením je výsledek voleb, kde ČSSD totálně propadla. Byl to test adekvátnosti kádrů pro řízení a ten konkurz vedly globální elity. Kdyby Bohouš chápal politiku, ČSSD dopadla s úplně jiným výsledkem. Bohužel Sobotka s sebou stáhl dolů i schopné lidi.

A už běž na nějaké Bakalovo médium, tam jsou chytřejší diskutéři...

Dlouhý blábol na tři stránky nesmyslů

ing. František Nevařil | 21.01.2018

Takže už devárý pomlouvačný článek v průběhu 24 hodin na leva-net navážející se do Drahoše. Je vidět, že fíat alternativa je v úplném šoku, že by jejich globalistický guru mohl odejít objímat stromy na Vysočinu.

Ztráta to opravdu nebude. Toho hulvátsví z hradu už bylo přes příliš a měl by přijít jiný , tentokráte slušný člověk. Ukazovat holí premiérovi ČR, který má nota bene skvělé výsledky, kde má mikrofon a jak si to má nastavit, to si dovolí jen křupan Zeman.

Dále je dobré připomenout ty bláboly o tom , že bychom se od Číňanů měli učit demokracii, no, pořád ještě vtipné. ALe radit Putinovi, že by měl likvidovat novináře, v politickém ovzduší, kdy Putinovi opozice hází za vinu smrt mnoha novínářů, kteří si dovolili napsat proti Putinovi, tak to už je silné kafe.

Stejné silné kafe je pak Zekanova podpora vtržení Američanů do Iráků v roce 2003, která vyústila v maskar s více než 500 000 obětí na straně civilistů.

Uvědomil si tekráte Zeman, že i jeho podpora nastartuje vlnu uprchíků, kterým on nyní nechce pomoci. To je tedy pokrytectví non plus ultra!

Stejně závažné vidím, kdy Zeman jak vrchní velitel ozbrojených sil ČR schvaloval minulý rok podřízenost české armády Bundesweru a že by s tím zásadně neměl problém. To už se dá vyhodnotit jako vlastizrada. O to je to pikantnější, že Zeman ani nevěděl, že reálně se jedná o něco úplně jiného, přesto by nás klidně zaprodal Německu.

Takže konceptuálové, dal jsem vám materiál k zamyšlení a až půjdete k volbám, tak volte jako konceptuálně gramotní a ne jako ten trouba, co sesmolil ten dlouhý nesmyslný článek.

Dej si odpal, degeneráte !

Petr | 21.01.2018

Svoje kraviny si tlachej doma nebo na i-Děs a podobných maistreamových webech. Zde takovému kreténovi nikdo nevěří ani slovo !

Re: Dlouhý blábol na tři stránky nesmyslů

Igor | 21.01.2018

Pane Nevařile, ke vstřebávání informací z tohoto webu je potřeba studium. Bez studia nemůžete nikdy pochopit význam některých slov, což dokazujete každým Vaším příspěvkem. A proto Vás zde nikdo nebude brát vážně, žádné body si zde nezískáte, Vaše ego nezvýšíte.
Studujte a chápejte více, nebuďte snadnou obětí manipulace.

Re: Re: Dlouhý blábol na tři stránky nesmyslů

ing. František Nevařil | 22.01.2018

Až to bude studijní článek, tak ho budu studovat.
Tento článek je pouze prolhaný propagandistický škvár, jehož cílem je hanebně dehonestovat kandidáta Drahoše.

Re: Dlouhý blábol na tři stránky nesmyslů

To je fuk | 21.01.2018

Pane Nevařile, Zeman nikdy netvrdil, že se máme u Číňanů učit demokracii! To si těžce pletete švestky a citrony. On říkal něco v tom smyslu, že bychom se měli u Číňanů učit, jak řídit společnost - a to je dost podstatný rozdíl! O demokracii nebyla, pokud mě paměť nešálí, vůbec řeč. Dle všeho Čína, stejně, jako Singapur, využívá i konfucianismus, atd.

Re: Dlouhý blábol na tři stránky nesmyslů

M.C. | 22.01.2018

Nastudujte si pojem ,,fiat alternativa".

Náhrada Zemanova občasného hulvátství z Hradu Kalouskovým občasným hulvátstvím z podhradí není žádným přínosem.
Drahoš hulvát není a nemůže být, protože mu to manželka zakázala.
Sobotka měl v některých ohledech skvělé výsledky, v jiných směrech byly výsledky nevýrazné. To je na delší hodnocení.
Ve stěžejní otázce imigrantů lavíroval, protože vzepřít se bál a úplně se podřídit se bál taky, protože věděl, že by mu to zlomilo vaz.
Proč si vzal do vlády lidovce a Babiše, to musí vědět on sám.
Od začátku bylo známo, co je to za lidi.
Zatímco Drahoše by řídil Kalousek, tak Zeman Babiše uřídí.
Právě proto, že je hráčem podstatně vyšší třídy a mezinárodní situace se přiostřuje a on dokáže premiéra správně nasměrovat a zabránit mu v tom, aby nasedal na umírající a mrtvé koně.
Sobotka svoje výsledky nedokázal prezentovat a způsobil totální propad ČSSD ve volbách. Což mu Zeman, který ČSSD vytáhl ze tří procent až do vlády nemůže odpustit.
Určitě s ním taky x-krát mluvil, ale jak je vidět, bylo to marný, bylo to marný, bylo to marný.
Zeman taky v minulosti zaujímal konformní postoje. ale to bylo v dobách kdy neocons připomínali rozjetý parní válec a nebyl vidět nikdo, kdo by je mohl alespoň přibrzdit.
Zatímco už nejméně před čtyřmi roky bylo patrno, že neocons jsou už chromá kachna a poslední dva roky přešli do stádia chcípající kobyly, přičemž nová moc schopná převzít řízení světa se vynořovala stále více.
Za těchto okolností měl Sobotka osobně i členové jeho vlády v sobě najít více asertivity vůči požadavkům ze zahraničí.

Zeman nemluvil o tom, že se máme od Číňanů učit demokracii.

To, že Putinovi hází někdo něco za krk, ještě neznamená, že s tím měl cokoliv společného.
Nejkřiklavějším případem je vražda Anny Politkovské v den Putinových narozenin.
Člověk Putinova formátu, když už by se rozhodl někoho zlikvidovat, tak by na sebe takto explicitně neukázal.
Ani nikdo z jeho podřízených, neboť soudě podle výsledků není jeho tým složený z blbců.
Navíc, když Zeman v záchvatu vtipnosti prohlásil, že novinářů je příliš mnoho a měli by se likvidovat, Putin reagoval, že likvidovat ne, ale omezovat je možné.
Dneska si totiž na novináře hraje kdekdo, kdo má do prdele díru a myslí si, že si může všechno dovolit. Trochu sebereflexe je třeba každému, i tomu, kdo zrovna dělá u novin.

K tomu poukazování na sebe sama.
Před časem jsem seděl večer u internetu a četl, co je ve světě nového. Najednou naskočila zpráva, že v Moskvě byl neznámými pachateli na ulici zastřelen Boris Němcov.
Za cca dvacet minut vyskočilo, že prezident Obama vyzývá k řádnému vyšetření případu.
Když to prohlášení stihlo za dvacet minut doputovat z Bílého domu přes hlavní agentury do médií druhé kategorie a ještě v překladu z angličtiny, tak muselo být připraveno předem a vypuštěno hned, jak vražda vešla ve známost.
Protože Boris Němcov byl už mnoho let z mezinárodního hlediska politickou mrtvolou, byl místopředsedou mimoparlamentní politické strany s podporou 2,5% obyvatel.
Pokud by americké tajné služby o akci nevěděly, tak by to v Bílém domě za dvacet minut nemohli stihnout - zachytit zprávu, zhodnotit její důležitost, informovat Obamu, vysvětlit mu kdo Němcov byl, jaký je význam jeho smrti a její možné příčiny, dohodnout se na textu prohlášení, vydat ho oficiální cestou a poslat agenturám, které to musely převzít, vložit na svoje stránky a odtud to musely převzít místní agentury, přeložit z angličtiny a pověsit na web.
Zpráva o vraždě vyskočila chvíli po půl dvanácté v noci a Obamova výzva byla venku zhruba pět minut před půlnocí.
Doufám, že za současného prezidenta bude podobným skopičinám učiněna přítrž, alespoň na úrovni světových velmocí.

Zemanův postoj k invazi do Iráku si teď nevybavuju a nemám čas to hledat, ale vzhledem k jeho dlouhodobé příchylnosti k Izraeli a nechuti k čemukoliv co Izrael považuje vůči sobě za hrozbu, tedy i k Saddámu Husajnovi, bych se tomu nedivil.
S těmi oběťmi jste to těžce podstřelil, půl milionu bylo jenom dětí. Celkové ztráty civilního obyvatelstva se odhadují mezi 2-4 miliony a zhruba 6 milionů lidí muselo utéct ze svých domovů.
Ti uprchlíci ale tehdy skoro všichni zůstali v oblasti Blízkého východu, do Evropy jich doputovalo velmi málo (v porovnání s dnešní invazí).
Hlavní vinu na utrpení Iráčanů (a Lybijců, Egypťanů, Syřanů, Kurdů aj.) nesou neokonzervativci - právě ti, kteří hýbou rukama a nohama naší kavárně.
Zeman pochopil a názor změnil, kavárníci nepochopili a nezměnili, viz jejich žal nad nezvolením klanu krvavé Hitlary, nesoucí přímou odpovědnost za Lybii a Sýrii.

Za tu prasárnu s podřízením 4. brigády pod velení Bundeswehru nese odpovědnost Sobotka a Stropnický. Nechce se mi to hledat, ale nevybavuju si, že by to podepsal i Zeman.

Právě proto, že jsme alespoň trochu konceptuálně gramotní, tak chápeme rozdíl mezi obsazením nejvyšší funkce hráčem a hračkou.

Přidat nový příspěvek