Nórska otrokárska republika opäť v akcii

12.12.2014 15:04

Norsko zavádí finanční a věkovou hranici (24 let) pro každého, kdo chce založit rodinu

Norská legislativa zavádí věkové omezení (24 let) pro všechny obyvatele Norska, kteří chtějí založit rodinu. Kromě toho pro ně zavádí i finanční omezení.

To znamená, že pokud má člověk nižší příjem než je částka, která byla schválena norskou vládou, pak tato osoba má zakázáno zakládat rodinu.

Tyto dva legální zákazy budou mít za následek výrazné snížení počtu tradičních rodin v Norsku.

Dříve norská média uvedla, že i přes legalizaci homosexuálních sňatků (v 70. letech), stejně jako státní propagandu nejrůznějších netradičních vztahů dětem, bylo do roku 2014 v severském království stále 20 % tradičních rodin. Zdá se, že norská vláda doufá, že tato dvě nová právní omezení značně urychlí proces eliminace tradičních rodin v Norsku.

zdroj: svetkolemnas.info