Neplate Polícii bezdôvodne pokuty za prekročenie rýchlosti..

26.05.2012 08:55

Priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

 

http://www.minv.sk/?priestupky-proti-bezpecnosti-a-plynulosti-cestnej-premavky

 

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto

 

h) ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením, v obci o 20 km/h a viac alebo mimo obce o 30 km/h a viac,
pokuta od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov,

 

Videa ako vodica zastavila hliadka
 
http://www.mojevideo.sk/video/b69f/policia_vs_nabiflovany_vodic.html
http://www.mojevideo.sk/video/b762/policia_vs_nabiflovany_vodic_2_cast.html

 

Diskusní téma: Neplate Polícii bezdôvodne pokuty za prekročenie rýchlosti..

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek