Lavrov: Európania revidujú výsledky vojny, oslavujú nacistov a ich komplicov, ničia pamätníky osloboditeľov

14.11.2020 07:24

Prejav Lavrova na zasadnutí Výboru ministrov Rady Európy

Prinášame prejav ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova účastníkom 130. online ministerského zasadania Výboru ministrov Rady Európy, v Aténach, 4. novembra 2020.

 

Vážená pani generálna tajomníčka, pán predseda Výboru ministrov, kolegovia!

Je symbolické, že v Aténach spoločne, aj keď virtuálne, oslavujeme 70. výročie Európskeho dohovoru o ľudských právach. Prvé myšlienky o ľudských právach a demokracii sa zrodili v zemi Hellas. Pamätáme si tiež, že náš dohovor, ktorý korunoval tri tisícročia vývoja európskeho práva a humanistického myslenia, bol reakciou na hrôzy druhej svetovej vojny. Záruka ich neopakovania. Tento rok sme oslávili 75. výročie Víťazstva nad nacizmom. Sovietsky ľud vyslobodil Európu z „hnedého moru“ a spolu s ďalšími národmi kontinentu priniesol nenahraditeľné obete k oltáru tohto víťazstva. Niektorí členovia našej organizácie však majú krátku pamäť. Revidujú výsledky vojny, oslavujú nacistov a ich komplicov, ničia pamätníky osloboditeľom Európy. Zabudli, za akú cenu sa hodnoty a ideály, ktoré boli konsolidované v EDĽP, dosiahli utrpením.

(...)

celý text: http://www.srspol.sk/clanek-prejav-lavrova-na-zasadnuti-vyboru-ministrov-rady-europy-20822.html