Jiří Šimka - odsouzen! ( systémovým násilím )

10.01.2015 22:03

Od: jiri simka <jiri.simka@seznam.cz>
Komu: Kancelář veřejného ochránce práv <epodatelna@ochrance.cz>, ...
Datum: 2. 1. 2015 12:27:35
Předmět: Jiří Šimka - odsouzen! ( systémovým násilím )


hlavní otázka zní:
Kdo zneužíval mé dítě natolik, že lékařka pojala podezření? Kdo měl k dítěti 5 dní přístup? Proč mé sedmileté dítě, po třítýdenním odloučení od otce, začalo ( po účelově a záměrně lživém, vykonstruovaném obvinění mé osoby z pedofílie JUDr. Králem ) ve vaně O N A N O V A T ? ( doloženo mailem na OSPOD i Policii - bez jakékoli reakce ). ...Šimku jsme nedostali, tak to shodíme ze stolu?...

...a to mě ( jako otce bránícího své zneužívané dítě ) čeká další obžaloba - prý za pomluvu domažlického soudce V. Matějíčka. Už ji OSZ v Klatovech radostně připravuje...

Inu, když mě soudce V. Matějíček v opatrovnickém řízení nedostal  do ,,léčebného ústavu" a nebyl schopen zajistit ,,omezení svéprávnosti otce", po vzoru metod bývalého režimu, jehož byl pevnou součástí, jde po mně, s advokátem matky, bývalým kolegou soudcem a prokurátorem, přes trestní řízení. Připomíná mi to padesátá léta minulého století...
Pochopitelně, není podjatý!


Více na www.znamysoudce.cz        V. Matějíček - Okresní soud Domažlice


Nutno podotknout, že ,,systémovými násilníky" označená ,,poškozená oběť trestného činu" - JUDr. Zdeněk Král, je bývalým trestním i civilním soudcem OS Klatovy i bývalým klatovským prokurátorem....

,,oběť primární viktimizace systémovým násilím" - terminus technicus odvoditelný z psychiatrického posudku, který si na mne nechal V. Matějíček, soudce mstící se za ne zcela seriozní chování své kolegyně B. Kyvířové, na kterou ,,odsouzený pachatel" otec Jiří Šimka přišel, a dne 4.2.2014 ji OS v Domažlicích oznámil, vypracovat v Praze-Bohnicích. Tento Ústav naopak poukázal na zneužívání chlapce ,,systémovým násilím".

Výborná vizitka nepříčetně pomstychtivého a podjatého soudce, bývalého komunisty a předsedy OS Domažlice V. Matějíčka, i JUDr. Jana Švíglera, současného předsedy OS Domažlice, který se k systémovému násilí dobrovolně přihlásil, a sám se také označil, v jednom telefonátu se mnou, za ,,domažlickou náplavu", a který protiústavní kroky V Matějíčka dlouhodobě úspěšně kryje.

Opatrovnické řízení v Domažlicích nedbá ani blaha dítěte, ani Ústavy ČR, ani Listiny ZPS, ani rodinného práva. Dokonce V Matějíček vyhlásil: ,,spravedlnost u soudu nehledejte" a ,,soudce tu není kvůli morálce, ale kvůli právu", čímž nepochybně muselo dojít k porušení Ústavy, Listiny ZPS i Zákona o soudech a soudcích §62.. JUDr. Švígler toto vědomě a záměrně kryje!
Ani přítomnost zástupce Ombudsmana ČR na soudním jednání dne 14.10.2014 je nepřivedla ke korekci jejich kroků. Naopak posílila jejich touhu po likvidaci mé osoby.

TÍMTO JE ,,POSTAVENO NAJISTO", jak písemně tvrdí soudce V. Matějíček, že SYSTÉMU NEPOHODLNÉHO PACHATELE ŠIMKYJE POTŘEBA SE RÁZNĚ ZBAVIT!

S pozdravem
Jiří Šimka
RODIČ-OTEC
soudem označený:
kverulant
sabotér soudem stanoveného styku
pachatel pomluv domažlických soudců
pachatel křivého obviněšní Z. Krále - advokáta matky
otec zbavený rodičovské zodpovědnosti
otec navržený V Matějíčkem na IZOLACI v léčebném ústavu
pachatel odsouzený za urážku domažlického soudu k finanční pokutě

více ve spisu 13P6/2012 a na https://www.facebook.com/jiri.simka