Generálny štáb Ukrajiny: stojíme pred katastrofou

13.07.2014 16:57

Generálny štáb Ukrajiny: stojíme pred katastrofou

Zdroj z Kyjeva oznámil, že v Ukrajinskom generálnom štábe vládne panika – každým dňom očakávajú veľkú porážku ukrajinských síl.

Uvádza sa, že plán operácií vypracovaný generálnym štábom a realizovaný od začiatku júna opakovane a závažným spôsobom porušuje SBU pod tlakom tzv. "poradcov". Konkrétne, plán obsahoval útoky v smere Dmitrov- Debalcevo -Amvrosievka - Debalcevo s cieľom izolovať Doneck a zaistiť ľavé krídlo ukrajinských síl, postupujúcich od juhu pozdĺž hranice z Ruskom v smere na Izvarino a Krasnodon.

Útočnej od Dimitrova na Debalcevo skončil na okraji Gorlovky, ale to nemá tragické následky, neúspešná útok v oblasti Amvrosijevky vytvoril kritickú situáciu. Okrem toho, že sa nepodarilo obsadiť samotnú Amvrosievku a Snežne, ale v rukách povstaleckých vojsk ostala kóta Saur-Mogila.

Vzhľadom k tomu, že v bitke po prvýkrát použili povstalecké oddiely obrnenú techniku (vrátane tankov) vo veľkom množstve - ukrajinská strana hovorí, že asi 15 tankov, rovnako ako skutočnosť, že vojaci DNR aktívne používajú jednotky protivzdušnej obrany, Ukrajinský generálny štáb trval na úprave útočných plánov, ale vedenie SBU a "poradcovia" trval na pokračovaní brilantného útoku pozdĺž hranice s Ruskom aj za cenu nezabezpečených bokov.

V dôsledku týchto zásahov tajných služieb a policajných špecialistov, hlavná skupina južnej síl ukrajinských vojsk, s množstvom tankov, ďalších obrnených vozidiel a delostrelectva je vpredu viac ako 60 kilometrov pozdĺž hraníc, takže v ich zadnej časti visia na úzkej "šiji" medzi kótou Saur – Mogila a ruskými hranicami - nie viac ako 7-8 km širokou. A všetky zásobovacie konvoje ukrajinských síl teraz majú povstalecké vojská ako na dlani - za jasného počasia je zo Saur Mogily dokonca vidieť 90km vzdialené Azovské more.

Trest za hlúposť nasledoval bezprostredne - od polovice júna do konca "prímeria", podľa ukrajinského generálneho štábu, na juhu prieskumné a sabotážne skupiny povstaleckých vojsk boli napadnutých a čiastočne zničených viac ako 20 zásobovacích kolón.

V súčasnej dobe skupina ukrajinských síl, ktorý získala hraničný prechod "Dolžansky" a postupuje z juhu na Sverdlovsk je oslabená kvôli nedostatku pohonných hmôt a zásob. Základ ukrajinských síl v tomto "polokotli" je 72-ná mechanizovaná brigáda, ktorej vojaci neprejavujú veľké nadšenie počas bojových operácií proti povstaleckým vojskám Donbass-u.

Ale ak pred 4. júlom postup ukrajinských síl s nezabezpečeným ľavým krídlom sa bral na ľahkú váhu v nádeji, že povstalecké jednotky nemajú žiadne rezervy k útoku, potom ďalší deň, 5. júla, keď vyšlo najavo, že slavjanske jednotky povstaleckých vojsk vykĺzli z obliehaného mesta a prišiel do Donecku a Snežného, Generálny štáb ukrajinskej armády jednoznačne zažíva paniku.
Paniku sa zhoršuje skutočnosť, že 3. júla v dôsledku "priateľskej paľby" (bežná prax u SBU), bol vážne zranený náčelník generálneho štábu Ukrajiny Michail Kutsin. V dôsledku tohto, rovnako ako aj skutočnosti, že okamžite začali tajné hry a intrigy na tému, kto nastúpi na miesto Kutsina, aj malá spolupráca medzi Ministerstvom vnútra, ukrajinskou armádou, SBU, Národnej gardy a "dobrovoľníckymi prápori" bola nakoniec rozbitá.

Keď generálny štáb oznámil svoje obavy všetkým zúčastnených stranám – viedlo to len k tomu, že boli podniknuté niektoré uponáhľané kroky: sformovali sa sily z čoho sa len dalo a počas dňa, sa šlo na rozhodujúci útok na hory Saur-Mogila. Po otvorenej stepi, pred ťažké guľomety povstalcov, a ako sa ukázalo, aj pod zničujúcu delostreleckú paľbu – dostavil sa prirodzený výsledok. Jediný upokojujúci moment - najväčšie straty (až na polovicu personálu) mal dobrovoľnícky prápor "Azov" (oddiel zložený z menších kriminálnikov a nacistov, straty vojakov ukrajinskej armády boli výrazne nižšie.

Čerstvý poznatok, že pri Saur- Mogile postalecké jednotky vytvorili silnú delostreleckú päsť, priviedol generálny štáb do úplného zúfalstva – jediné dobré riešenie v tejto situácii je začať stiahovanie vojakov z Dolžanského a Sverdlovska, ale vo vedení „protiteroristickej operácie“ sú ľudia všeobecne asi tak rozumní ako Adolf Hitler v situácii v Stalingradskom kotli.

V súčasnej dobe mnoho z dôstojníkov generálneho štábu Ukrajiny je demoralizovaných a v depresii. Demoralizovaní tým, že vojenské akcie vedené amatérmi z bezpečnostných služieb vedú k zrúteniu situácie a porážke; zskočení skutočnosťami, že z logického a dokonca aj krásne vypracovaného plánu protiteroristickej operácie, SBU, "poradcovia" a "nazi - garda" urobili krvák a navyše spáchali mnoho vojnových zločinov, zo zodpovednosti za ktoré sa snažia dôstojníci dištancovať.

Musíme tiež povedať, že celý dôstojnícky zbor ukrajinskej armády je v neustálom stave napätia v očakávaní mierovej operácie zo strany ozbrojených síl Ruskej federácie.

Situácie znalým dôstojníkom v Kyjeve je jasné, že vyhliadky pre úspech „protiteroristickej operácie“ nie sú žiadne - uvedené ciele nie sú dosiahnuteľné, zdroje sa míňajú a odpor povstaleckých republík sa zvyšuje.
Генштаб Украины: мы накануне катастрофы - Юго-Восток и Крым против путчистов. Хроника событий -...
jpgazeta.ru

 

http://jpgazeta.ru/uv2014/genshtab-ukrainy-my-nakanune-katastrofy/