Estonsko vs. Donbas (Paralely boja za nezávislosť)

27.10.2014 06:53

jardob |

Stručný výťah z blogu:

Porovnajme teda udalosti r.1918 s udalosťami roku 2014. Uvidíme že historické procesy sú si tak podobné ako dva obrazky s nápisom: "nájdite 10 rozdielov"
Ano, Krym a Donbas sa oddelili od Ukrajiny nezákonne, ale len v tom zmysle že Ukrajinské zákony s takou procedúrou nerátali. Dovolovali to azda Ruské imperské zákony v prípade Estónska? Samozrejme že nie.
"Zavádzate!" - môže povedať oponent. "V tej dobe predsa celý právny systém bol narušený. V Petrohrade sa udial prevrat. Na to legitímny vládca utiekol zo zimného paláca.." Hmmm. No a s Ukrajinou to bolo azda inak?
"Počkajte, počkajte.." - preruší ma náš estonsky oponent - "Ale v roku 1918, o samostatnosti predsa rozhodol celoštátny výbor, demokraticky zvolený, predstavujúci záujmi miestneho obyvateľstva".
V Kryme a na Donbase bolo celonárodné referendum.
"Nie" - nesúhlasí oponent. "Vaše referendum nebolo ozajstné referendum. Bolo pod hlavňami ruských ozbrojencov".
O tom že táto okolnosť na prejav vôle ľudu Novoruska nemohla mať žiaden zásadný vplyv sa rozpisovať nebudem. Kto nechápe dnes, pochopí zajtra.. Taktiež "Celonárodný manifest Estonska" o nezávislosti, natlačený 23 februára, na nemcami okupovanom území, by bez podpory vojakov cisára Wilhelma svetlo sveta neuzrel.
Ako pokračovala história? Ďalej nasledovala vojna za nezávistlosť. Podobne ako v Estonsku, tak aj v Donbase. Nezávislé Estonsko podporovali protivníci Petrohradskej revolúcii, bielogvardejci z Pskovského dobrovoľníckeho oddielu. Za nezávislosť DNR sa bijú odporcovia Kyjevskej revolucie, Antimajdanovci z rôznych častí Ukrajiny. Za suverenitu Tallinu vystúpili 1000-cky dobrovoľníkov etnicky blízkeho národa z Fínska. Nie je nič zvláštne, že na pomoc Donbasu prichádzajú 1000-cky dobrovoľníkov z Ruska, na princípe etnickej solidarity. Pritom Ruský dobrovolníci nebojuju v samostatných bojových oddieloch, ale v praporoch DNR. Zatial co Fini bojovali v 1918-19 aj v samostatných bojových jednotkach, z ktorých najznámejší boli "Synovia Severa".

http://nstarikov.ru/blog/46316