Důvod válek vedených Západem - technologické zaostávání

04.09.2014 21:42

vasik |

Lokální války vedené přímo brutálním způsobem, transatlantické smlouvy typu TTIP, koordinované jednání korporací, jednotně zmanipulovaný pohled na svět daný korporátními médii - to vše potřebuje nějaké racionální vysvětlení.
Rusové mají všechny klíčové suroviny nejméně na 50 let a Číňané včetně Indie a zemí jihovýchodní Asie jsou dílnou světa. Jeden má suroviny a částečné know-how, druhý má neomezenou pracovní sílu a za deset let bude podle patentů držet světový technologický primát. Jak to asi dopadne pro EU, která se nechala blbostí vlastních vůdců vytlačit z ruského trhu?
Západ nyní funguje tak, že: asi stovka nadnárodních společností si rozdělila surovinové bohatství Země, na které mohla dosáhnout; zastavila technologickou inovaci kvůli opakovaným investicím do zastaralých výrob udržovaných i relokací zastaralé výroby do zemí Třetího světa; kumuluje zisk pomocí snižování mezd a lokálními válkami se chce zadarmo dostat k surovinám a ke geopolitickému vlivu.
Celkové vyhlídky Západu vzhledem k technologickému zaostávání:
musí vést lokální války o suroviny a o vliv, protože si je nechce kupovat řádným způsobem; musí oslabit Rusko naaranžovanou válkou skrze zločinný proxy režim oligarchů na Ukrajině a trvalou negativní propagandu; musí se spojit do monopolistických bloků typu NAFTA, TAFTA, TTIP atd., kde už národní státy a jejich zájmy de facto a hlavně de jure nebudou mluvit do jednání korporací v budoucnosti i jakéhokoliv, třeba i vojenského; domácí obyvatelstvo je třeba držet trvalým strachem v okleštěné demokracii a "bojem proti terorismu" či "bojem za západní hodnoty" je třeba postavit zbytek světa jako nepřátele, tj. Rusko a pak i země BRICS.
Technologickým zaostáváním dojde k tomu, že jedno procento ovládající politiku a ekonomiku uzavře Západ do sebe a v tomto spolčení politických pitomců vedeném hrabivci, politickými hlupci a egomaniaky všeho druhu zkusí vzdorovat nevyhnutelnému pádu. O tomto sebevražedném směřování EU se rozhoduje právě nyní. Na Ukrajině, v Sýrii i jinde, kde Západ podporuje zločinné režimy v zájmu udržení hegemonie jednoho procenta.
http://news.e-republika.cz/article2772-Technologicke-zaostavani-aneb-D-vod-valek-vedenych-Zapadem