Dopis Ukrajincům od záporožského kozáka

26.07.2014 06:35

taurus | 26.07.2014

Письмо украинцам от запорожского казака

Já, Ukrajinec, potomek záporožských kozáků a starobilých Rusičů. Moje dědové bíli fašisty a nelitovali svých životů. Ptám se: "Odkdy halicajští potomci polských a litevských cholopů, které do roku 1939 nikdo neznal, kteři pětset let žili v cizích státéch a byli k nám přípojení Stalinem násilně, se stáli právými Ukrajinci? Haličané, kteří mluví na polsko-rakouském "suržiku" (západní dialekt Ukrajiny - uměle vytvořená řeč), který se liší od ukrajinštiny stejně, jako holiny vojáka se liší od damských střevíčků, najednou se rozhodli, že oni jsou také Ukrajinci! A dokonce se přihlásili k ochráncům ukrajinského jazyka. Oni se najednou přihlásili k budovatelům ukrajinského národa. To je stejné, jako nazvat černochy USA, mluvicí anglicky a Angličany, žijicí v Anglii, jediným národem. Národ stmeluje společná kulturně historická minulost. A my s ními nemáme společnou minulost. Oni prosmrděli celou zemí svým diasporo-haličským nacionalismem, který, nevím proč, nazývají ukrajinským. Veškerý sráč :RUCHy, KUNy, NUNSy, OUN, UPA a kryplovská Tjahnibokovká "svoboda" lezou, jako švabi, na Ukrajinu výhradně z Halicie. Z ničeho nic se rozhodli za nás všechny, že dle jejích názoru, rasově - mén+cenné obyvatelé Ukrajiny (Malorossii), se kterou nemají nic společné, poučovat o ukrajinství a své "svidomosti". Mimochodem, jejich "svidomost" - to je čistě haličský komplex historické méněcennosti. Protože veškera jejich historie - to je historie cholopství a zrady. A teď nám kradou i naší historii, jako že oni jsou "kozackého rodu". Nebylo v jejich historii kozáctví, protože chycené uniáty kozáci sázeli na kůl za zrádu víry předků. Ačkoli mohli ušetřit Poláka. Nebylo v jejich historii Tarase Ševčenka, protože on nikdy v rakouské Halicii ani nebyl.
Mimochodem, skoro celá jeho próza je napsána v ruštině. Oni lezou špínavým rýpakem do historie naší země, kde jejích předkové ani nežili. Údajně Bohdan Chmelnický neměl pravdu. Nebylo v jejich historii Bohdana Chmelnického, protože v osvobozujícím bojí našého národa proti Polákům, Haličané byli vždy na straně Poláků. V jejích historii byl polský král Sigizmund a rakouský císař Ferdinand. A ať haličští mutanti nelžou jménem Ukrajiny. Halicie - je vlasti zrádců!
politikus.ru/events/25211-pismo-ukraincam-ot-zaporozhskogo-kazaka.html