Co vybudovali komunisti

11.02.2018 02:45

došlo mailem

 

Padesátníci, začněte konečně říkat svým dětem a vnukům pravdu !

Kdo vybudoval školní budovy s tělocvičnami a hřišti? 

Kdo zajistil opravdu bezplatné školství na všech stupních? 

Kdo vybudoval pionýrské domy a staral se o aktivity mládeže ve volném čase? 

Kdo postavil rekreační zařízení? 

Kdo postavil zimní stadiony na hokej, fotbalové stadiony, sportovní haly, plovárny a jiná sportovní zařízení? 

Kdo vybudoval bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesnice? 

Kdo vybudoval železniční tratě, kdo je elektrifikoval? 

Kdo zajistil levné spojení do každé vesnice od rána do půlnoci? 

Kdo poskytoval slevy na dopravu pro studenty a pracující? 

Kdo elektrifikoval zemi? 

Kdo nastavěl vodní a tepelné elektrárny? 

Kdo plynofikoval zemi? 

Kdo postavil fabriky v každém městě? 

Kdo vybudoval zemědělská družstva ve většině vesnic a měst? 

Kdo nastavěl směšné králíkárny pro lidi, co dnes mají hodnotu milionů? - Zde bych nesouhlasil, nemají takovou hodnotu, jen jsou předražené (ale zase kapitál.) 

Kdo umožnil bydlet mladým rodinám v levných nájemních bytech? 

Kdo zajistil, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny? 

Kdo zajistil, že nebyli bezdomovci? 

Kdo zajistil, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohl vyžít? 

Kdo dával nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení a stavbu rodinných domů? 

Kdo vybudoval v obcích vodovody, regulaci potoků?

Kdo vybudoval i ve větších obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární zbrojnice, obchody? 

Kdo dokázal mobilizovat lidi, aby zlepšovali stav své obce bez nároku na odměnu? 

Kdo dokázal dát práci všem svým občanům? 

Kdo poskytl mladým rodinám nenávratné, novomanželské půjčky? 

Kdo zajistil bezplatnou zdravotní péči pro všechny? 

Kdo poskytoval pracujícím rekreace na zotavenou zdarma? 

Kdo postavil nemocnice a zdravotnická střediska? 

Kdo vybudoval telekomunikační systémy, rozhlasové a televizní vysílání? 

Kdo zajistil, že lidé se nebáli chodit v noci po městech a vesnicích a cítili se bezpečně? 

Kdo zajistil, že všichni cikáni museli chodit do zaměstnání? 

Kdo zajistil, že když do práce nechodili, nedostali výplatu ani rodinné příplatky? 

Je mnoho otázek, které by bylo třeba doplnit, ale není to až tak důležité. Je však třeba připomenout, za jakých podmínek se vše dělo. Socialismus začínal v zemi zdevastované válkou, kde byla zničena nebo poškozená většina infrastruktury. Neexistovala pomoc ze zahraničí, ba naopak. Západní státy dělaly všechno možné, aby brzdily hospodářský růst naší země. USA vstoupily do války v Evropě, Asii a Africe, čímž je to "povýšilo" na světovou jen proto, aby na ní vydělaly. Země se musela trápit i s vnitřním nepřítelem, který se snažil zevnitř škodit - podívejme se na to, kolik lidí se dnes hlásí k tomu, že aktivně bojovali proti bývalému režimu. Vše se budovalo bez velkých zahraničních investic, bez pomoci z eurofondů, z nichž 40% rozkradou politici, a my je musíme pak vracet. Navzdory všemu krajina prosperovala, hospodářství rostlo a nehrozil její krach, jako nás dnes straší novodobí politici. Co dokázal kapitalismus se slušně vybudovanou krajinou, může vidět každý. Jen srovnání nemůže udělat každý. Studenti, kteří v roce 1989 měli 18 - 22 let, mají dnes 40 - 45 let. Takže generace do 45 let neumí porovnávat a snadno se jim vtloukají i nepravdy do hlavy. Cikáni, kteří se narodili po roce 1989, mají dnes více než dvacet let, nikdy nepracovali a ani nikoho pracovat neviděli. Jediné co vědí, je jít jednou za měsíc na úřad po peníze, které jim kapitalismus vyplácí zdarma z peněz lidí, kteří poctivě pracují. Poctivě pracující lidé jsou vykořisťováni zaměstnavatelem a kapitalistickým státem okrádáni. Socialistický stát Vám bral z hrubé mzdy 20%.

Za to jste měli zabezpečené. 

1. Bezplatné školství od mateřské až po vysokou školu 

2. Bezplatnou zdravotní péči až po jakoukoliv operaci (za recept se doplácela1koruna !) 

3. Zabezpečený příjem v důchodovém věku a důstojné stáří 

4. Levné ceny potravin, dopravy, služeb, energií ... atd. 

Kapitalistický stát Vám bere z hrubé mzdy 50%. Za to nemáte NIC. (Kromě cikánů). 

Chcete vědět ceny za socialismu v československých korunách? 

1 litr plnotučného mléka 1,80 Kčs 

1 litr benzínu 95 oktanový 2,20 Kčs 

1 chléb 3,00 Kčs 

1 rohlík 0,10 Kčs 

0, 5 litru piva 12 st.1, 80 Kčs 

1 lístek na MHD 1,00 Kčs 

Nájemné za 3 + kk včetně energií 300,00 Kčs 

Nové auto Lada 65.000,00 Kčs, (2160 eur) 

Nová Škodovka 45.000Kčs (1500 eur ) 

Nový Trabant 32.000, - Kčs (1062 eur) 

nové kolo 560 Kčs (18,5 eura)!!! 

Splátka úvěru měsíčně 100,00 Kč.

Novomanželský půjčka na zařízení bytu (30.000) nevratná (V cenách za zařízení se zařídil byt kompletně, včetně spotřebičů).

Pokud jste chtěli získat být, stačilo podepsat na 10 let pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem,

vstoupit do bytového družstva za podíl 600,00 Kčs

nebo podat žádost na Městský úřad, kde Vám přidělili byt do tří let zdarma. 

Dům jste si postavili za 150.000,00 Kčs. 

Průměrná mzda za socialismu v r.. 1989 byla 3.142,00 Kč.

Nástupní plat středoškoláka (každého) 1.300,00 Kčs 

Nástupní plat vysokoškoláka (každého) 1.800,00 Kč. 

Výše důchodu byla 65% z dosažené mzdy za posledních odpracovaných 5 let. 

To vše jste dostali za odpracovaných 42,5 pracovních hodin týdně (170 měsíčně). 

Pokud si vezmete kalkulačku, snadno si spočítáte výšku životní úrovně lidí tehdy a teď. Politici stát nerozkrádali jako nyní. Peníze nekapaly do bezedných studní a soukromých kapes aniž byl někdo potrestán. Co bylo za socialismu špatné? Nemohli jste svévolně cestovat po světě.

Socialismus prý nepřinesl nic dobrého. Po roce 1989 máme zde nové věci: nezaměstnanost, bezdomovce, nehorázné platby ve zdravotnictví, směšné důchody, přeplněné věznice, ale ne politických vězňů..... 

A co je dnes, vše je rozkradeno a co není, je v rukou zahraničního kapitálu. Jsme kolonií, banánovou republikou, režiséři převratu, kteří stáli na tribunách, jsou milionáři a chudoba zbídačeného ​​lidu je nezajímá.

Nerozumím, kdo kdy řekl, že demokratické zřízení je to jediné a nejsprávnější zřízení lidské společnosti, ale vím, že je to nehorázná blbost. Myslíme si, že právo volit a být volen je nejdůležitější potřeba člověka. 

Proč jsou lidé v politice? Pouze naivní hlupák může uvěřit, že se chtějí obětovat, abychom se my, obyčejní lidé, měli dobře. Jsou tam kvůli tomu, protože touží po bohatství, po moci. Může se dostat někdo do politiky bez peněz? Ano, může, ale jen jako figurka těch, co mají peníze, kteří s ním dělají, co chtějí. Kdo vlastní dnes média? Tisk, rozhlas, televizi, reklamní agentury. Přece bohatí! Kde může zaznít pravda o tom, co je socialismus a co kapitalismus? Přece nikde. Nemlčme, občané, říkejme mladým, že může existovat svět, kde nemusí být takové propastné rozdíly mezi těmi, co pracují, a těmi, co spekulují. Není ostuda pracovat, ale hanba je nezaplatit tomu, kdo pracuje. 

Pokud chcete žít, být zdravý, studovat, dožít se stáří a důstojně si ji užít, právo na to máte, ale musíte si to zajistit sám. Buďte si jist, že jakmile toto budete požadovat od kapitalistického státu, obrátí se k Vám zády a nepostará se o vás.

Soběstačné ve výrobě potravin, dnes většinu dovážíme druhořadé potraviny, co ve státech, ve kterých se to vyrábí, nedávají ani psům. Před rokem 1989 se mluvilo o hospodářském růstu, stále větším a lepším uspokojování potřeb pracujících, zvyšování platů, zemědělské soběstačnosti, energetické soběstačnosti. Snižování cen potravin, energií, služeb. Zvyšování životní úrovně lidí. Po roce 1989 nic jiného neslyšet, než pouze, šetření, utahování opasků, krize, vyšší daně, zmrazení platů, zmrazení odměn, vraždy, sebevraždy, okrádání, loupeže, neustále zvyšování cen potravin energií, služeb, rozkrádání státních peněz. Ozdravení veřejných financí neznamená nic jiného, ​​než vzít více peněz lidem, co poctivě pracují. Každý věděl, jaký byl příjem státu a kam peníze šly. A teď - na nic nejsou peníze. Na školství, vědu, kulturu, zdravotnictví, infrastrukturu, zajištění práce pro všechny, výstavbu domů, bytů dostupných pro každého. Nikdo neví, kde ty miliardy mizí. 

Jsme úplně ve srabu.

Máme pětinové platy, než mají lidé na západě.
Máme všechno zboží dražší o 20 procent než na západě.
Musíme jíst potravinový odpad dovážený ze západních zemí
Náš státní dluh je 1,7 bilionů korun  a roční úroky z něho platíme 90 miliard (!!!)
Zvyšuje se počet lidí pod hranicí chudoby, zvyšuje se počet bezdomovců, počet lidí zavřených na ubytovnách, počet lidí vyhlašujících osobní bankrot.
 
Stát je řízen kmotry, kteří každou veřejnou zakázku předraží tak, že to stát ruinuje - jak to udělal bývalý ministr životního prostředí Drobil, aby naplnil miliardami našich korun svůj osobní měšec a měšec stranické pokladny ODS.
 
Na zdravotní péči bude mít nárok jenom ten, kdo do nemocnice přijede autem značky BMW, jak řekl
profesor medicíny Pafko.

 

Do důchodu budeme odcházet v 74 letech, což je z biologického hlediska úplný nesmysl.

Kde je krása naší vlasti, tak opěvovaná státní hymnou?! Naše země nevzkvétá, ale ničí ji skládky odpadu, které jsou často dlouhodobě hořící  a ničící tak vzduch a přírodu. Odpad je sem svážen z celé EU a penízky za to jdou do soukromých kapes. Úklid a sanaci po vyhořelých skládkách však nese na svých bedrech stát, potažmo jednotlivé kraje, které na to nemají..
 
Obyčejní lidé už peníze prostě nemají, protože ani náhodou nedosáhnou na tak proklamovaný průměrný měsíční příjem cca 26.000,-Kč. Velmi často neberou ani jeho polovinu! Podíval se někdy některý z politiků na platy prodavaček, dělnic a jim podobných, které dřou celé dny a víkendy často za minimální plat?

 

Změna Zákoníku práce nahrává podnikatelům v tom, že zaměstnávají lidi jako brigádníky a často i několik let!!! Podnikatel tak alespoň nemusí odvádět státu velké daně a i lidé se ve jménu zákona lépe okrádají. Jsou okrádáni v tom, že je jim placena nižší mzda, nedostávají nebo alespoň ne v plné míře placené  přesčasy, noční a sváteční příplatky apod. a už vůbec ne nějaké osobní hodnocení. Jsou ochuzováni o požitky trvalých pracovníků, jako jsou třeba: stravenky, pracovní oděv...,vždyť to jsou přeci jen brigádníci.
Strašíme lidi politickými vězni, kteří byli za komunismu. Ale co jsou "tykadláři", kteří si dovolili zhanobit naše politické představitele? Jsou za to soudně trestáni ne jen podmínkami, které soudci bohatcům udělují za vraždy, za zabití, za korupci, za miliardové rozkrádání státního majetku. Tito "malůvkáři" jsou potrestáni vězením. To jsou přeci političtí vězni jak vyšití! 
Paní Mercklová ve jménu EU již téměř před rokem doporučila panu Nečasovi, aby odstoupil a aby padla vláda NIC SE NESTALO! I přesto, že švédské království nechce zástupce z Česka na vyhlašování cen, protože tito korupčníci by znesvětili obřad , NIC SE NESTALO ! Ve světě už máme z ostudy kabát !!!

A NIC SE NEDĚJE !!!

Vše jde po staru, čeští mafiáni, politici a soudci si budou mastit kapsy a na obyčejného člověka čeká jen zdražování a  živoření a velmi často pouze život pod mostem.
 
  
JE TO STRAŠÁK DNE - PROSTĚ NA VŠECHNO. JSME  V TOTÁLNÍM  MARASMU, ALE MŮŽEME SI ODPOVĚDĚT  VĚTOU:
HLAVNĚ ŽE NÁM NEVLÁDNOU KOMUNISTÉ A HNED JSOU VŠECHNY PROBLÉMY VYŘEŠENÉ, PROTOŽE JEDINÉ  A NEJDOKONALEJŠÍ POLITICKÉ STRANY V ČR JSOU : ODS (obrovsky drancující svině), TOP 09 (zatopí lidem)!!! 
 
Komunisti dřív měli stranickou disciplínu a zodpovídali se na stranických schůzích. I tam byli hajzlové, ale museli se krotit, protože byli kontrolováni hned z několika stran. Ti, co se však utrhli ze řetězu a překabátili se do jiných stran už
žádnou kontrolu nemají !!!  A těmto lidem máme důvěřovat a svěřovat jim své životy a životy našich dětí!? Lidem, kteří pro zisk do vlastní kapsy jsou schopni ne jen převléci kabát a stranu, ale zaprodat republiku! Proto to také tak zde
vypadá!!!!!!!!!!!!!!!

 
Konečně o aroganci vládnoucích stran svědčí i poslední prezidentská amnestie, tak nezodpovědná vůči lidu a státu jako takovému! Amnestie, která zastavila stíhání a zaručila beztrestnost a čistý rejstřík těm největším podvodníkům, tunelářům a rozkradačům našich podniků a našich peněz. Je zajímavé, že se týká hlavně lidí z řad ODS a TOP09, ale již se netýká Ratha? Peníze, o které připravili stát jsou nenávratně pryč a teď dokonce i jejich potrestání! Uvolnila a vlastně tak očistila vrahy a násilníky a lidé se opět budou bát pouštět děti samotné do školy, staří lidé se opět budou bát chodit nakupovat nebo toho, že jim "kdosi" přijde "odečíst elektřinu nebo plyn". Lidé ze severu se opět bojí nepokojů z řad aktérů našich nepřizpůsobivých spoluobčanů, kteří se již těší na to, jak to znovu roztočí! Ale tyto obavy na hradě nikdy nepanovaly, protože tam nikdy hlas lidu nedolehne!
 
Anonyme, napsal jsi to tak hezky, že si myslím, že by byla velká škoda, kdyby to zapadlo. Myslím si, že by se to mělo objevit ve všech diskuzích, aby si všichni uvědomili, jak jsme denně  a při každé příležitosti ohlupováni. Chytrý člověk ví, že historie se nikdy neopakuje a vše jde kupředu a mění se, tudíž i komunistická strana již nikdy nemůže být stejná jako dřív. Strašit komunismem, stejným, jako byl před lety, je jako strašit malé děti čertem. Pak to dopadá tak, jako na Táborsku, v Českých Budějovicích a v jiných městech, kde studenti demonstrují hladovkou v podstatě proti výsledkům demokratických voleb. Oni ovšem za to nemohou, protože byli zmanipulováni. Zmanipulováni těmi lidmi, kterým nejde o stát, ani o lidi, ale o to, že se změnou vlády přijdou o svá plná koryta a své plné kapsy.
Doufám, že nebudeš nic namítat, když se Tvůj text občas někde objeví. Děkuji. 
 
A ty čtenáři si udělej svůj názor.

 

 

Diskusní téma: Co vybudovali komunisti

Re: No zajímavé to je, stejně jako diskuse dole

eva | 21.10.2018

Tak to by mne docela zajímal výčet, co se tu po sametovce vybudovalo, aniž by se kolem toho neřešilo rozkrádání..tuneling. Bude to také takový dlouhý soupis? Osobně si nějak moc nevzpomínám na nějaké velké počiny pro lidi. Nepočítám cyklostezky, akvaparky a pod. to neuznávám..to se stavělo a staví jen kvůli eudotacím..

Wanted: "инг. франтисек Неварил"

Digitalni Povalec | 15.02.2018

Bacha na "инг. франтисек Неварил", ohani se hybridni statistikou a zpochybnuje vecne komentare. No dovolil jsem si take provest nejakou statistiku a to primo na jeho/jejim vstupu. Nahoda tomu chtela, ze zde mame rovnych 101 komentaru, z nichz 31 nese toto pseudojmeno. Evidentne ma spoustu volneho casu, anebo se jedna o jeho/jeji pracovni dobu. Pokud mohu radit, nereagujte na tento poznamenany charakter, neodpovidejte a i kdyz vas zacne neskutecne srat jeho debilni ignorance, proste upustte paru a radeji odpovezte ci oponujte nekde jinde. Jedna se o ocividneho provokatera (placeny/neplaceny), jehoz zamerem neni argumentovat, nybrz rozrusovat. Je to zrejme z formy jeho komentaru, kde se zamerne a ucelove dopousti drobnych chybicek v jinak komplexnim textu, slouzicich k vyprovokovani vsech, kdoz je zpozorovali, jen aby tzv. diskuze (ted uz v jeho rezii) pokracovala dohadovanim se o srackach. Hezky den.

No to snad ne!

František Sigmund | 14.02.2018

Jenom velmi stručně k některým dezinformacím uvedeným v původním článku. Veškeré uvedené "benefity" jsou po vzoru Hitlera. Rekreace - spokojený dělník maká nejlépe. Hřiště, školy a péče o mládež - kanonenfuter pro připravovanou válku (Hitler i komunisti). Zdravotnictví zadarmo? Tak ať ten chytrák uvede, kolik "tuzexových" léků od komunistů dostal. Elektronika byla úmyslně rapidně předražená (i pro podniky), takže např. tiskárny byly státem prodávány s přirážkou několik set procent. Většina HDP šla na armádu, protože nás k tomu nutil velký bratr. Ten nás taky nutil k tomu, abychom HDP ČSF rozdávalo vybraným zemím. Konkrétně třebas jenom do Afganistanu šlo každý rok 1% HDP. Bezprašné cesty? ne kvůli lidem, ale kvůli armádě atd.

Re: No to snad ne!

Helda | 23.02.2018

Zajímalo by mě, kolik vám je let, pane Sigmunde. Možná jste pouze papouškoval. Každý systém lze napadnout a překroutit jeho smysl. Uznávám, že žádný systém není na 100% dokonalý. Vždy se najdou chyby. Já jsem v tomto režimu vyrostla a také jsem měla mnoho výhrad, hlavně k nemožnosti svobodného cestování a k politickým vězňům. Dnes jsou opět političtí vězňové, až na to, že se tak nenazývají. Cestovat sice svobodně můžeme, ale tři čtvrtiny národa na to jednoduše nemá, takže stejně může leda tak do paďous. Ostatní vymoženosti, jako zaměstnanost, bydlení, důchody, péče o děti a mládež, rodiny s dětmi atd. (viz článek), o tom si v dnešní době můžeme nechat zdát, pro minimálně 80 % občanů je to jen neuvěřitelné scifi.

.

Cico Ciciak | 13.02.2018

No tak určite (pseudo)socializmus mal aj svoje pozitívne stránky, resp. vybudovali sa počas jeho trvania u nás aj pozitívne hodnoty.
Podľa môjho subjektívneho názoru išlo celkovo o pokojnejšie a istejšie obdobie pre život ľudí a ich rodiny, než je tomu dnes, keď skôr u mnohých prevažuje neistota, strach a beznádej. Povedzme, že aj tie životné hodnoty a priority boli iné - morálnejšie, v porovnaní so súčasnými západnými "hovnotami" (ale ani tu nie je všetko zlé - napr. IT technika a internet).

Avšak, asi ako každý režim (aj ten súčasný buržoázne-liberálny, t.j. kapitalistický) mal i svoje tienisté stránky, ktoré sú dnes zámerne systematicky až do zblbnutia predhadzované ľuďom v rámci zámerne neobjektívnej a výlučne negativistickej anti-komunistickej propagandy liberálnej "elity" a jej vedomých alebo nevedomých poskokov (užitočných idiotov z presvedčenia).

Súhlasím s tým, že "socík" aj kapitalizmus je nevyhnutné začať porovnávať seriózne, čo najobjektívnejšie, bez predsudkov a z rôznych hľadísk/stránok, lebo len vtedy sa môžeme ako spoločnosť pohnúť niekam ďalej.
Naopak, keď sa budeme neustále len klamať, že za socializmu bolo údajne všetko iba zlé, a vraj nič dobrého sa nevybudovalo, ani na poli ľudských hodnôt alebo morálky, a naopak sa budeme neustále klamať, že kapitalizmus a liberálna demokracia (skôr "davokracia" západného typu) je to najlepšie, čo môže ľudstvo mať, tak to k ničomu nepovedie, len k postupnému zhoršovaniu stavu našej spoločnosti a tiež i celého sveta.

Teda, až potom , keď sa (pseudo)socializmus a kapitalizmus začne väčšinovou spoločnosťou seriózne analyzovať, si možno väčšina ľudí uvedomí, o čom to všetko bolo a stále je, napr. že (pseudo)socializmus bol určitý pokus (ako celkom správne hovoria niektorí starší ľudia, s čím sa dá do istej miery súhlasiť - bohužiaľ, na otázku: "Koho pokus?", ťa obvykle odbijú iba jednoduchou odpoveďou: "No predsa komunistov! Však, čo sa pýtaš ako blbec!" :) - čo je ale iba jedna stránka veci a čiastočná pravda).
A možno sa ľudia nakoniec dopracujú až k otázke aktuálne prevládajúcej, zámerne defektnej koncepcie riadenia a rozvoja sveta a celého ľudstva (globálnej civilizácie človeka), z ktorej vyplynul jak (pseudo)socializmus, tak i kapitalizmus a "demokracia" západného typu (presnejšie "davokracia").

Takže, aký bol skutočný dôvod na pretlačenie (pseudo)socializmu vtedajšími pohlavármi globálnej politiky (resp. vtedajšou špičkou globálnej "elity") zhruba do polky sveta, resp. o aký "pokus" sa jednalo?

Dôvod bol prostý - išlo o vytvorenie určitého typu fašizmu, resp. lágra s obmedzenou spotrebou (viď súčasná S. Kórea, Kuba alebo), v ktorom bol človek ako-tak sýty, oblečený, mal isté miesto na spanie, kde mohol človek pracovať, čiastočne napĺňať svoj vrodený/genetický potenciál, a kde mal tiež k dispozícii určitú kultúrnu nadstavbu života - avšak to všetko iba do takej miery, aby si neuvedomoval, že je stále iba otrokom (naopak na západe je obecne kapitalistický režim / spoločenský systém nastavený tak, aby sa ľudia už od narodenia stávali otrokmi konzumu a hedonizmu - teda zvieracích stránok človeka).

Fakt je ten, že oba typy spomenutých systémov riadenia ľudského "stáda" nie je objektívne možné udržovať donekonečna bez zaistenia príslušných zdrojov (ktorých je čoraz menej vzhľadom na počet obyvateľov planéty), podpory a rôznych dotácií zvonku (viď S. Kórea, Kuba alebo Bielorusko), čo si najskôr uvedomuje aj samotný GP, a preto bude pravdepodobne do budúcna vsádzať na moderné technológie riadenia a kontroly ľudského "dobytka" (ktorým väčšina ľudí nebude vôbec rozumieť), ktorý bude musieť nejako presvedčiť o tom, že ideológia obmedzovania konzumu je správnou cestou k záchrane ľudstva a nastoleniu blahobytu vo svete. :)

No, uvidíme, čo z toho nakoniec vznikne.

Re: .

Lin | 14.02.2018

Souhlasím, Cico. Takovéto články jsou dobré k tomu, aby lidé (hlavně ti mladí) pochopili, že komunisti nic "nerozkradli" a naopak naši zemi pozvedli. Ono stačí porovnat, co bylo a nebylo vybudované za cca 30 let "komunismu" a oproti tomu "demokracie". Za komunisty bylo něco hmatatelného, bylo "to" vidět, lidem se žilo líp. Za "demokracie" jde všechno směrem dolů, včetně toho školství, zdravotnictví, dopravní obslužnosti atd.
Ale jak píšeš - v žádném případě to neznamená ideál nebo udržitelnou společnost.

Re: .

Cico Ciciak | 14.02.2018

Ešte som trochu na tom popracoval:
http://cicociciak.blogspot.sk/2018/02/socializmus-vs-kapitalizmus-alebo.html

.

Cico Ciciak | 13.02.2018

Táto diskusia je pre môj žalúdok až príliš prevarená, a preto som musel z tejto polievky prstami povyberať len zopár najchutnejších kúskov a zbytok vyliať do záchodovej mysy. :)

Ale to aj asi bolo pôvodným cieľom toho hybridného agenta, ktorý tu v poslednej dobe neskutočne zasiera všetky diskusie svojimi hybridnými komentármi-útokmi, aj keď je už dávno po prezident. voľbách v ČR, v ktorých Zeman našťastie vyhral.

Navyše mu najskôr ide aj o zneistenie a znechutenie ľudí, ktorí sa na Leva-nete ocitli iba nedávno.
Avšak, teoreticky môže mať aj iné dôvody/ciele, ale o tom až potom, keď bude po boji. :)

No zajímavé to je, stejně jako diskuse dole

Zpytující Duch Inkvizitora Bobliga De Záhrobí | 12.02.2018

Já bych jen dodal, že to je subjektivně i objektivně možná nesmysl, srovnávat, jak a co bylo za komunismu lepší, než-li dnes... Důvody:
1. Především tam vidím, jak se zásluhy technokratů, vědců a tvrdě pracujících lidí..., přisuzují politikům (těm současným nebo i dávným komunistům).
2. Srovnávat životní úroveň před rokem 1989 s dnešní s cílem chválit ty či ony..., je nesmysl, nesmíme zapomínat na to, že za těch skoro 30 let se zde budovalo a budovalo a něco vybudovalo... Podobně by mohli argumentovat normalizační komunisté v roce 1989 a tvrdit, že se lidí mají za nich daleko lépe, než za těch refomních v roce 1968... V r. 1968 by mohli ukazovat na rok 1948... atd. atd.
3. Rozkradená země v 90-tých letech... Co byste přátelé chtěli? Vítězové (studené) války prostě konfiskovali (studeně = skrytě) majetek u poražených podobně, jako vojáci v cizí poražené zemi rabují... Buďme rádi, že je to za námi a provozujme nyní realistickou politiku...
4. Pak jsou zde otázky morální, bezpečnostní, ekologické, společenské - je na tom nyní naše společnost lépe či hůře, než-li před rokem 1989? Pokud jde o mě, vidím, že jsme součástí širého světa, a ten jde do "píííííp". A obávám, se, že by tomu tak bylo i tehdy, kdyby zde žádný komunismus nepadl... Oceány zahlcované plasty, populační exploze a migrační problémy... atd. atd.

Re: No zajímavé to je, stejně jako diskuse dole

Bobo | 13.02.2018

Pán se asi, nedávno narodil, že tady "prudí" takové nesmysly!

Skutočný František Nevařil

Kamil | 12.02.2018

Ing. FRANTIŠEK NEVAŘIL, CSc., ekonom, politolog, vysokoškolský pedagog zomrel 24.1.2017.
Jeho odborný pohľad dokumentuje množstvo publikovaných článkov, z ktorých na aktuálnu tému odporúčam:
Hospodaření zločinných komunistů - https://legacy.blisty.cz/art/48053.html
http://www.novarepublika.cz/2016/11/17111989-jako-bila-hora-ii.html
https://legacy.blisty.cz/art/51984.html

Re: Skutočný František Nevařil

инг. франтисек Неварил | 12.02.2018

Už jsem na ta díla upozorňoval, ale tady není zájem, tady jsou zabetonování v hybridních hrozbách z Aeronetu.

Re: Re: Skutočný František Nevařil

No to je ale nadeleni | 15.02.2018

Stezujete si na Aeronet a pritom vyzdvihujete Blisty? Vas pane s malym (p) je lepsi nebrat vazne, domnivam se. Zcela dobrovolne se zde prezentujete jako nenavistny krikloun a prudic, pravdepodobne nejaky superarogantni inzenyr z Prahy, co si mysli, ze kdyz denne sleduje zpravy a cte hospodarske noviny, tak je v obraze. Zabavne je, ze jsem se na tomto serveru pouze vytocil, ale je to zde stejne jako kdekoliv jinde : Lide, co by chteli dle svych moznosti diskutovat relativne na urovni a mozna se neceho i dobrat, jsou napadani a zesmesnovani radoby informovanymi inteligenty. Tim nemyslim pouze vas, protoze k tomuto jevu dnes dochazi na vsech frontach, oba vyse zminene weby nevyjimaje. Tudiz neni uz neni ani dulezite, kdo rika pravdu a kdo ne. Obe strany se diky protichudnosti nevedomky dostavaji pod kontrolu strany treti, jenz tyto rozmanite informace (chytre chytrym, hloupe hloupym) cilene podsouva ruznym skupinam populace s cilem rozpoltit spolecenskou soudrznost (chytry pomuze hloupemu a naopak). Kdyz se poradne zamyslite nad tim, co se tu za poslednich 30 udalo, tak zjistite, ze ekonomika a hospodarstvi jsou pouhym vedlejsim produktem opravdoveho rozkladu, a to rozkladu mentalniho. Doporucuji nevytahovat nejake pisalky jako potencialni zdroje, spise se sam stat zdrojem. Pokud jste opravdu tak chytry a informovany jako vase digitalni alter-ego, tak na to urcite mate....

průměrná mzda

bastardius | 12.02.2018

K té průměrné mzdě bych chtěl jenom podotknout, že v roce 1989 se opravdu reálně blížila tomu průměru dvojnásobek a víc měli jenom horníci a potom snad komunističtí pohlaváři. Dnes je ten průměr zkreslený, protože lidí, kteří mají zisk 10-ti a více násobně průměru je je určitě mnohonásobně víc, než tomu bylo před rokem 1989. Bez těchto lidí to reálně vidím na nějakých průměr 18 tisíc, ještě zatížených hypotékou, půjčkou o exekucích ani nemluvě.

Re: průměrná mzda

инг. франтисек Неварил | 13.02.2018

Píšete samozřejmě úplný nesmysl a jen to dokazuje, jak jste pod vlivem hybridních dojmologií z Aeronetu.
Rozvrstvení platů bylo ve stejné škále jako dnes. Prodavažky 1200 hrubého, zapisovatelky u soudu 1300 hrubého, administrativní pracovníci 1200 hrubého, a to ani nemluivím o učitelích nebo lékařích apod. Jen se zeptejte nějaké staré učitelky, kolik brala za komančů. Já takové lidi znám a vím jak na komanče nadávají.

Největším nedostatkem minulého režimu byl fakt, že nezaplatil lidi se vzděláním.

Přestaňte žít v poblouzněmí a začněte si ověřovat fakta!

Re: Re: průměrná mzda

pedros | 13.02.2018

Jste hodně hloupý člověk. A hezky zlomyslný.

Re: Re: průměrná mzda

kolemjdouci | 13.02.2018

1988 po vyuceni pred vojnou monter ocelovych konstrukci 180 az 200 hodin prac.doba mesicne 4ooo kc cisteho.nhkg ostrava 4 kc teply obed.otec zednik v jzd 2500 matka 1600 cisteho obuvnice ve svit zlin.jen pro ukazku bez komentare

Re: Re: průměrná mzda

Vladimír | 13.02.2018

Lžete pane, moje matka prodavačka 1500 Kčs čistého, za komanče se počítalo co je v obálce ne v hrubé. přídavky na 3 děti 1200 kčs.
Během svého učebního oboru jsem dostával kapesné 100-500 kčs měsíčně od učiliště a 4 měsíce před vyučením byla moje mzda 1300 Kčs. to že uvádíte mzdu v hrubém jen dokazujete že jste v té době nežil, lidi si říkali kolik berou, ne kolik mají hrubého. a nájem 3+1 včetně všech energií 560 kčs. asi tak

Re: Re: Re: průměrná mzda

инг. франтисек Неварил | 13.02.2018

Vždyť je to pane úplně jedno jestli 1300 hrubého nebo 1800 hrubého. Vy jste vůbec nepochopil, že jsem chtěl především ukázat, že to rozpětí platů bylo stejné jako dnes. Jestliže průměrná mzda v roce 1989 byla 3170 Kčs, tak 1800 hrubého je zhruba polovina, je to stejné jako dnes. Dnes je 30 tisíc průměr a v nekvalifikovaných profesích mají kolem 12 až 15 tisíc.
Jak jsem už psal, já bych nechtěl komunistický režim zpět už z toho důvodu, že nezaplatil vzdělané lidi, kteří jsou vždy tahounem ekonomiky a rozvoje. Inženýři měli jen nepatrně vyšší platy než lepší prodavačky, to byla prostě ostuda.

Bláboly a zase jenom hybridní bláboly

инг. франтисек Неварил | 12.02.2018

jik | 11.02.2018
Ale gospodin Něvaril, zase chybička: Statistiku totiž ovlivňuje výpadek dětí, to za prvé. A kromě toho, délka života je z 90% určena dobou prenatální. Tak se raději podívejte, kdy se ti lidé rodili. U nás se prostě až se vznikem Československa zlepšila výživa lidu, díky níž se tehdejší děti mohou ve velkém dožívat 80 let a více.

----------------

To je samozřejmě hybridní blábol. Délka života je zásadně dána způsobem života a výživou po celé období lidského života a dostupností a kvalitou zdravotní péče. Jen si srovnejte procento vyléčené rakoviny dnes před 30lety. To je nebe a dudy. A tak je to v mnoha jiných oblastech.

Vy se hrabete v nějakých subjektivních pocitových záležitostech, ale unikají nebo nechcte slyšet fakta. Kdyby lidé byli za socíku tak šťastní jak píšete, tak by jich 2800 v roce 1970 nespáchalo sebevraždu, zatímco za rok 2016 to bylo číslo méně než poloviční.

Píšete že průměr dožití ovlivňují děti. Kdyby to byla pravda, tak by se od roku 1993 nezvyšoval průměrný věk kontinuélně, ale šlo by to ve vlnách, protože i počet rodících se dětí nebyl konstantní a značně kolísal. Přestose věk dožití neustále prodlužuje.

K tomu si připočtěte, že se důchodcům zdvojnásobila doba pobytu v penzi. To mi chcvete tverdit, že chodí o 12 let dříve do důchodu? Nikoliv, chodí ještě později a přesto si užijí dvakrát díéle důchodu než za socíku.

Vaše sociologické vývody jsou pouhé pocitové bláboly a nejste schopen je ničím podložit.

Re: Bláboly a zase jenom hybridní bláboly

Putinovec | 12.02.2018

Vezmi vola na cestu kolem světa,zpátky se vrátíš zase s volem.

Re: Re: Bláboly a zase jenom hybridní bláboly

Leopardus | 12.02.2018

.. hybridním volem, nutno dodat ;-D

Re: Re: Re: Bláboly a zase jenom hybridní bláboly

Jaerk* | 13.02.2018

Nechápu, že Vás to tak baví se válet v hovnech. Opravdu není lepším řešením ignorace těch sraček?

Re: Bláboly a zase jenom hybridní bláboly

dagmar | 12.02.2018

co to placate o rakovine? Dnes je pocet nemocnych s rakovinoumnohokrat vyssi a neni to tim, jak nekdo rika, ze se zlepsila diagnosa. je to tim ze pocet onemocneni rakovinou zavratne stoupa, a dnes ji nikdo take nevyleci.

Re: Re: Bláboly a zase jenom hybridní bláboly

rimi | 12.02.2018

glyfosfat je vsude

Re: Re: Bláboly a zase jenom hybridní bláboly

инг. франтисек Неварил | 12.02.2018

"Podle posledních statistik Národního onkologického registru zemřelo v roce 2009 v Česku na rakovinu nejméně lidí od počátku devadesátých let - 28 tisíc. Obvyklý roční průměr byl dosud téměř 30 tisíc."

Je více případů rakoviny, protože se lidé dožívají vyššího věku, jelikož současně je mnohem vyšší procento vyléčených a tedy i úmrtí na rakovinu je méně než před rokem 1989.

Neznáte fakta pane a podléháte jen hybridním fámám z Aeronetu.

Re: Re: Re: Bláboly a zase jenom hybridní bláboly

pedros | 13.02.2018

Můžete uvést nějakou hybridní fámu z aeronetu? Něco, co se nepotvrdilo?

Re: Re: Re: Bláboly a zase jenom hybridní bláboly

Gorazd | 13.02.2018

Pane Nedovarile, tu máte oficiálne údaje - Stav Národního onkologického registru ČR - počet hlášených onemocnění, určite zmanipulované v rokoch 2016, 2017 ale i napriek tomu:
2010 - 86k
2011 - 87k
2012 - 90k
2013 - 93k
2014 - 95k
2015 - 98k
2016 - 80k -jasná manipulácia a zmena metodiky
2017 - 28k - tak toto je už naozaj nehoráznosť

Konečně to někdo popsal....

Len | 11.02.2018

Jen ty podnikatele bych neházela do jednoho pytle s politickými loupežníky. Nastuduje autore daně, mzdy, DPH a odvody z mezd a možná zjistíte, že menší podnikatelé jen lavírují a snaží se přežít.Kdo nepodniká, nemá ani tušení o tom, co to je Něco jiného jsou mezinárodní koncerny - ty si diktují všechno a všude.

1. oddíl sboru Stopařů

Přemek | 11.02.2018

Konstatuji, že nebýt lidí, kteří místo slov skutečně poctivě pracovali bez rudé knížky, učili se chránit přirodu a všechny kulturní a mravní hodnoty lidstva, poznávali, jaký hodnotový žebříček je udržitelný a vedoucí ke štěstí a lidské důstojnosti a který je destruktivní, bez takových lidí by se ta marxistická kašparáda zhroutila mnohem dříve než po 40 letech. Jsem člověk, tedy tvor chybující, ale snažím se maximálně se ze všech svých chyb poučit. Poctivec, mravnost, vlastenenctví, a znovu - ochrana přírody a všech kulturních a mravních hodnot lidstva. Váš místopředseda ČSNS.

neuvareny psychous

Azmeg | 11.02.2018

Pozor pan neuvaril lebo neumel pise jasne hybridne komentare, na jednu stranu tu chrli ohen a siru na Zemana( coby jasneho lidra CSSD), potom sa tvari ako adorant tej istej strany s jeho sinusami vo vyvoji ceskej spolocnosti ( pritom Drahosovi ani nevykukal z analu), aby potom nemilosrdne klamal o zatial socialne najspravodlivejsej spolocnosti, aku sme zatial mali. Pytam sa kto ho skoli a v com zolde ide. Par dni ho tu nebolo a uz tu zase smrdi. Bol tu jeden taky debko celkom nedavno, co sa zastrajal, ze sa nezbavime, myslim, ze je tu opat ako reinkarnacia. Rukopis rovnaky, psychotrockista par excelence.

Ak ide o socializmus ...

Petr64 | 11.02.2018

a jeho výhody, hneď sa tu operuje s faktami, že to tak nebolo. 25 rokov som prežil za sociku a 28 za reáldemokracie. Vo všetkom súhlasim s autorom, aj keď sa tam niektore fakta nezhodujú. 90% je pravda. Kedy začnete konečne myslieť a nazývať to, čo je dnes okolo nás pravým menom. Kedy už nájdete odvahu a prestanete sa vyhovárať na minulosť. Socializmus je pre všetkých nevídané zlo. Ja za zlo považujem dnešnú dobu a jej výsledky. Toľko konfliktov a agresií za doby socializmu nebolo. Toľkého ľudského nešťastia taktiež. Koľko našich vojakov zahynulo pri "mierových" operáciach vo svete za socializmu? Na koľkých konfliktoch sa podielala bývalá ČSLA?

Re: Ak ide o socializmus ...

Azmeg | 11.02.2018

Kolega, sme na tom rovnako. Tu ide o strach tychto psychotrockistov, ze o vsetko nakradnute pridu, miera nasranosti populacie sa stupnuje a hajzlici vedia, ze maju o co prist.
Budu kopat do poslednej chvile, kym neodvisnu, lebo inak skoncit nemozu, su neprevychovatelni. Budu kolaborovat aj s diablom, len aby svoje postavenie zachovali, prisli k nemu amoralnym sposobom, ktory si zakonne posvatili v kruhu rovnakych psychopatov. Na nich sa v nicom neda spolahnut, ich uroven psychiky je ta najhorsia v KSB zmienovanych. Budu skodit z principu, lebo Človeka nenavidia.

Statistika v tom článku je netrologicky neprůkazná

Jura | 11.02.2018

Já si pamatuju chleba za 4,2. Rohlík za 40 haléřů...
Takže nejspíš nejsou všechny údaje z let 88-89 a nedá se tedy porovnávat a přepočítávat.

Homo hominum lupus

Azmeg | 11.02.2018

Su to naozaj detaily, napriklad liter nafty za 50 halierov, ludia kurili naftovymi pieckami, no skuste to dnes. Co je podstatne, vela veci sa financovalo zo spolocnej kasy a boli v podstate zadarmo, dnes clovek odvadza minimalne 50 percent z prijmu ako dane a odvody a nicoho sa nedostava. Nech psychotrockista porovna obdobie 1945-1974 a 1989-2018 a to ani vojny nebolo treba, aby sa krajina moralne ale aj technicky zdevastovala.

Re: Statistika v tom článku je netrologicky neprůkazná

Vladimír | 13.02.2018

souhlasím, od 1 třídy jsem chodil na nákupy sám ale máte tam chybku, ceny byly skoro pořád stejné od mého dětství až do roku 1989
rohlík byl 0,30 kčs, pouze v sobotu u nás byly tukové rohlíky za 0,40 kčs
Pivo 1,70
cigarety Mars 5 kčs
bílý jogurt 1,20 kčs
ovocný jogurt 1,50 kčs
máslo 10 kčs
pomazánkové máslo 5 kčs
mléko modré 2 kčs
mléko červené 3,10 kčs
točený salám tuším 2,60 kčs/100g
gothaj 3 kčs/100 g
vysočina asi 6 kčs/100g
šunka byla drahá 10 kčs/100g ale ta byla
limča 0,70 kčs/ 0,33l
podmáslí 1 kčs/l

Sofistikované metody předchozích a současných komunistů

Jiří Šrámek | 11.02.2018

Jenom připomínka. V roce 1948 a dále docházelo k převodu soukromého vlastnictví všeho druhu do správy státu a do užívání organizací v socialistickém vlastnictví. Mého dědu označili za kulaka v roce 1952 a začali užívat téměř vše pro blaho obce a státu. Na komunisty ukradených věcech a nemovitostech bylo vybudováno občany nové Československo. Po šedesáti letech se historie opakuje. Současné elity za pomoci velmi sofistikovaných nástrojů, jako je například stavební zákon kradou nemovitosti a majetky i poctivě pracujících lidí prostřednictvím územních plánů. Co bylo vybudováno z ukradeného, včetně sociálních jistot bylo následně opět rokradeno po roce 1989. A nyní opět není z čeho brát, tak se opět sahá tam, jako před šedesáti léty. Rozdíl mezi předchozími komunisty a současnými komunisty spočívá v tom, že předchozí komunisté majetky ve většině případů pouze užívali. Na katastru zůstalo vše stejné. Dnešní komunisté si vynucují předkupní právo a vyvlastnění. Dlužno dodat, že to nebyli a nejsou jenom komunisté, ale i jiná sebranka různého druhu. Takže když to shrnu po dvaceti letech, kdy jsem se vrátil ke kořenům předků, tak dvacet let bojuji za svá práva vlastnit majetek, podnikat na něm, pečovat o přírodu a chránit pole, lesy a přírodu. Musím konstatovat, že se nic za ta léta nezměnilo, systém je stejný okrádat a okrádat. Když tedy minulé a současné elity věděli, že nám to zase ukradnou, tak nám to neměli vracet. Byli bychom mnozí ušetřeni zbytečného trápení.
Jiří Šrámek

Re: Sofistikované metody předchozích a současných komunistů

Marcus | 12.02.2018

Pouze opravím, že k největšímu znárodnění majetku docházelo po roce 1945 a prováděli ho kapitalisté. Po roce 1948 ho komunisté dokončili.

Re: Re: Sofistikované metody předchozích a současných komunistů

Jiří Šrámek | 12.02.2018

Pokud je to tak, děkuji za doplnění. Moje připomínka směřovala k těm padesátníkům, co mají konečně vysvětlovat svým dětem, jak to bylo za komunistů a co se jim podařilo a hlavně z čeho. A jako doplnění od mých předků. Penze od šedesáti let u mužů i žen a u žen sníženo o děti byla výhrada předchozích komunistů. Před tím od 65 let do penze jako dnes. Nebo to bylo jinak? Jinak ženy - matky svých dětí si zvýšený věk odchodu do důchodu nezaslouží.
Jiří Šrámek

Re: Sofistikované metody předchozích a současných komunistů

Cico Ciciak | 13.02.2018

Pán zámerne alebo len z nevedomosti nerozlišuje pojmy ako komunista a "komunista"?

Ak z nevedomosti, tak odporúčam menšiu osvetu:
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html

Re: Re: Sofistikované metody předchozích a současných komunistů

Jiří Šrámek | 13.02.2018

Díky za respekt.

článek je hybridní blábol

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Celkově shrnuto není důvod poukazovat na nějaké korunové ceny za socialismu, mnoho věci se nijak dramaticky nezměnilo. Většina potravin je levnější než tehdy, bydlení zhruba stejné, zdražila voda, ale je také 4 x nižší spotřeba - náklady na vodu se tedy zvýšila jen 2x a nikoho nijak neruinují.

Drtivá většina průmyslových výrobků je dnes značně levnější než tehdy, ať už bílá technika, elektronika nebo automobily. O technické úrovni snad netřeba ani psát.

Honit nějakou nostalgii po komunistických časech je zcela bezpředmětné.

Článek považuji za hybridní blábol, na který se v diskusi nabalují další hybridní bláboly například o měně kryté zlatem. V roce 1989 jsme měli 106 tun zlata, což by nepokrylo ani 10% měny.

V současné době máme devizové rezervy, které v ekvivalentu čítají několik tisíc tun zlata, jen za dobu intervencí přibylo v ČNB devizovxý rezerv, které v ekvivalentu čítají 2000 tun zlata, celkově to pak bude kolem 4 tisíc tun.

Dále upřesním některé bláboly o konkrétních cenách

Chcete vědět ceny za socialismu v československých korunách a dnes?

1 litr plnotučného mléka 1,80 Kčs - dnes 18Kč

1 litr benzínu 95 oktanový 2,20 Kčs - nestál 2,20 ale stál v roce 1989 - 8Kčs, dnes stojí 30Kč

1 chléb 3,00 Kčs , dnes 30Kč

1 rohlík 0,10 Kčs, v roce 1989 30hal , dnes 2Kč

0, 5 litru piva 12 st.1, 80 Kčs, čepovaná 12 3Kčs, dnes 12Kč lahváč 30 točené

1 lístek na MHD 1,00 Kčs, dnes 16 - 20Kč

Nájemné za 3 + kk včetně energií 300,00 Kčs, platil jsem v roce 1989 - 670Kč, dnes do 7 tisíc

Nové auto Lada 65.000,00 Kčs, (2160 eur), dnes si koupíte za 300 000 tisíc mnohem lepší auto a bude také také o polovinu levnější

Nová Škodovka 45.000Kčs (1500 eur ) , dnes 450 tisíc, ale není možné srvnávat :))

Nový Trabant 32.000, - Kčs (1062 eur) ???

nové kolo 560 Kčs (18,5 eura)!!!, dnes koupíte za 5600 mnohem lepší kolo než tehdejší Ukrajinu

Splátka úvěru měsíčně 100,00 Kč. ???

Novomanželská půjčka na zařízení bytu (30.000) nevratná (V cenách za zařízení se zařídil byt kompletně, včetně spotřebičů).
Půjčka nebyla nevratná, ale měla nízký úrok do 2%

Pokud jste chtěli získat být, stačilo podepsat na 10 let pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem,

vstoupit do bytového družstva za podíl 600,00 Kčs,
to je nehorázná lež, podíl se pohyboval od 12 tisíc do 30 tsíc podle velikosti bytu

nebo podat žádost na Městský úřad, kde Vám přidělili byt do tří let zdarma. - to je také blábol

Dům jste si postavili za 150.000,00 Kčs.

Průměrná mzda za socialismu v r.. 1989 byla 3.142,00 Kč.

Dnes je průměrná mzda 31 tisíc, tedy zhruba 10 x tolik.

Re: článek je hybridní blábol

sibirsky.rosomak | 11.02.2018

Pan Nevaril hloupy jako necky rovna se hloupy jako vzdy...Nevarile,vy musite litat jako orel,protoze blbost pry hybridy nadnasi...zapomnel jste totiz podotknout,ze na rozdil od minulych socialistickych let jest veskery narod cesky zadluzen,vcetne kojencu a deti,a take,ze na co jsme si v socialismu nevydelali,to jsme nemeli,ale nemeli jsme pujcky u MMF a FED na banany,hi tech a na to,aby v kazde rodine bylo minimalne jedno auto...Nevaril Nevaril,polepsete se...i troll by mel mit urcitou uroven,vy hybride

Re: Re: článek je hybridní blábol

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Pane Rosomak, problem je v tom, že koruna nebyla konvertibilní, tedy nebyla volně směnitelná. Stát před rokem 1989 si potřebné peníze natisknul a více neřešil. Nehodnotím, jestli to bylo dobře nebo špatně.

Nyní máme zcela jiný peněžní systém a všechny peníze vznikají jako dluh. Neznám v kapitalismu jiný zůsob, než že by peníze vznikly jako dluh. Proto jsme i zadlužení a opět nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně, to by bylo na zcela jinou a velmi rozsáhlou debatu.

Proto srovnávat tyto dva peněžní systémy je zcela irelevantní. Můžeme jedině srovnávat výkonnost tehdejší ekonomiky a současné ekonomiky. Dále pak strukrutrální složení tvorby HDP apod.

Co se týče výkonu v přepočtu výkonu na tvorbu HDP jsme na tom nyní zhruba stejně jako před rokem 1989, což tedy nic moc, za třicet let bych očekával posun.

Na druhé straně se značně proměnila struktura, už nejsme zemí převážně s těžkým průmyslem, kerý ničí životní prostředí, značná část tvorby HDP se přesunula do lehkého průmyslu, kde dominuje výroba automobilů a násobně povýšil sektor služeb.

Nechci příliš zabředávat, opravdu by se o tom dalo psát hodiny a hodiny. Jen chci opět připomenout, že článek je typická hybridní hrozba, jejímž prvotním cílem je rozeštvávat obyvatelstvo proti sobě. Taková hrozba je vesměs velmi účinná, jelikož obyčejní lidé nemají ekonomické znalosti a povědomí o makroekonomice a neumí zhodntit věci objektivně. Ten, kdo takové hybridní hrozby tvoří je si tohoto velmi dobře vědom, to nejsou žádné náhody.

Opět mne velmi zaráží, že takové hybridní hrozby vycházejí právě na leva-net. Šíření takových článků bude mít vždy jen objektivně katastrofické důsledky.

Re: Re: Re: článek je hybridní blábol

sibirsky.rosomak | 11.02.2018

zde je i na miste jeste pripomenout ryze kolonialni a vylozene drancujici a plenici hospodarstvi tzv.kapitalistickeho systemu,kde ruzna ekologicka apod.hnuti jsou toliko pro srandu a slouzici k zastreni faktu,ze kapitalismus toliko plundrujici jest
pokud pisete,ze nelze vami psane systemy srovnavat-coz opravdu nejde-tak proc je srovnavate....

Re: Re: Re: Re: článek je hybridní blábol

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Já je nesrovnávám, já nejsem autor toho hybridního článku.
Jen jsem chtěl ukázat, že čísla vytržená z kontextu a dokonce často i zcela neodpovídající faktům jsou velmi neobjektivní a ve svém důsledku nebezpečná. Z reakcí je vidět, že hybridní články podobného typu už naděalaly mnoho škody mezi lidmi.

Už vůbec bych si nedovolil srovnávat, který systém je lepší. Oba systémy mají své klady i nedostatky, je pak na jednotlivcích, rodinách a národech, který systém jim více vyhovuje, se kterým jsou spokojeni nebo proti němu brojí.

Tvrdit například, že dnes máme více sebevražd než v roce 1989 mi přijde jako hybridní lahní, když vím, že tomu tak není. Stejně tak bláboly o měně kryté zlatem, stejně tak bláboly o levných potravinách, když vím, že kilo hovězího stálo 100Kč, což je dnešních 1000Kč a dnes stejné kilo stojí 200Kč. Kilo kuřecího stálo 30Kč a dnes stojí 40-60, i kdyby 60 tak je pořád pětkrát levnější než za komančů. stejně tak je to s kávou nebo čokoládou. Máme mnohem levnější benzín, auta, elektrické spotřebiče, boty, oblečení. Lidé si dnes po hmotné stránce žijí rozhodně lépe než před 30 lety.
A kdyby lidé nebyli hloupí a opakovaně by nevolili destruktivní pravici, tak bychom se už dnes mohli mít ještě jednou tolik lépe!

Re: Re: Re: Re: Re: článek je hybridní blábol

sibirsky.rosomak | 11.02.2018

no vidíte,a přesto blábolíte...máme "napohled" mnoho věcí levnějších,ale žijeme na dluh...kdysi bylo "všechno naše",byli jsme nevydíratelní,dnes je tomu naopak,právě proto třeba i presidentské volby probíhají tak,jak jsme viděli..prozatím jste mne nepřesvědčil,že nejste slepý..pořád vidíte jen za okraj možná třetího závoje,ale dál ne

Re: Re: Re: Re: Re: Re: článek je hybridní blábol

инг. франтисек Неварил | 12.02.2018

Tak to jste mne rozesmál. Vážně chcete tvrdit, že za komunistů jsme měli větší suverenitu než nyní? A co rok 1968? To už jste zapomněl, jak rychle zmizela naše suverenita pod pásy tanků? A celou dobu před i potom všechno diktovali z Kremlu?

Dnes nám diktují z Bruselu a z Washingtonu! Tak v čem vidíte rozdíl v suverenitě? My jsme moc malý stát na to, abychom si vyskakovali s nějakou suverenitou. Je vidět, že si nevidíte ani na špičku vlastního nosu.

A co se týče zadlužení.
Máme státní dluh 1600 miliard, ale to neznamená, že nic není naše. Musíte počítat také aktiva! Zjistěte si, kolik mají lidé naspořeno v bankách, kolikrát od roku 1989 narostl národní majetek. Myslíte si, že po roce 1989 jsme nestavěli a neinvestovali? Ale stavěli a investovali, jen v roce 2016 šlo do tvorby hrubého fixního kapitálu 1 bilión 130 miliard investic.
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.makroek_vydaj
a zadejte si ceny roku 2010, tabulka vám automaticky vyplivne údaje za celé období přepočítané na jednotné ceny a uvidíte vše zohledněno deflátorem, tedy reálné hodnoty neovlivněné inflací.

Shrnuto sečteno, ty dluhy, ať už státu nebo i firem a občanů jsou jen zlomkem toho, co ČR vlastní. Jen v ČNB máme přes 3 bilióny devizových rezerv.
Stav ke dni v mil. USD v mil. Kč v mil. EUR
31.01.2018 151.693,8 3.078.018,2 121.805,2

Vy pane abslolutně neznáte makroekonomická data a plácáte jen samé nesmysly bez sebemenšího porozumění makroekonomiky. Nedivím se, že pak z takových lidí jako jste vy je možno velmi snadno udělat hybridní bio roboty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článek je hybridní blábol

sibirsky.rosomak | 12.02.2018

pane Nevařile,od odstavce "Zjistěte si,kolik mají lidé naspořeno v bankách " jsem přesvědčen o vaší hrubé nebo záměrné neznalosti ohledně celosvětové finanční bubliny..holt kdo žije v tom,že banky existují mj,i pro spoření lidí,je mamlas...a za druhé,zjistěte si rozdíl mezi suverenitou a nevydíratelností v globálním měřítku,vy makroekonomický trolle...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: článek je hybridní blábol

Sugar | 12.02.2018

Nelze život posuzovat podle tabulek. Statistika je natahovací guma na jedno použití, ale to si jistě během života každý uvědomil.

Nehodlám nějak obhajovat režim před 89. Jako každý systém měl své pro a proti, stejně jako dnešek. A hádat se do krve, který režim je lepší – je velmi subjektivní hledisko každého člověka a zásadně nahrává těm, kteří oba systémy sestrojili.

Každý vyznává jiné životní hodnoty, ale měli bychom v rámci evoluce vždy vybírat osvědčená řešení při plavbě dějinami, která rozvíjejí VĚTŠINU společnosti v tom dobrém. A začít by se mělo u základních potřeb Člověka a celkově biosféry Země. Tam zklamaly oba systémy...

Re: Re: Re: článek je hybridní blábol

jik | 11.02.2018

Gospodin Něvaril, máte v té Vaší kalkulaci pár drobných chybiček:
1) faktor času - uplynulo už pár let a došlo k velkému nárůstu hospodářské výkonnosti. Jinak máte pravdu, dnešní a tehdejší ceny i platy krát 10 jsou přibližně stejné - ale to spíše ukazuje na problém dneška.
2) Nájem a energie 3+KK 7000 ? To je někde v Bruntálu? (Nic proti němu, jen jsem si vzpomněl na jeden vtip). Jenomže práce se dnes nejlépe hledá v Praze a tam je to za kolik?
3) povaha společnosti - za socializmu jsme totiž fakticky byli (spolu)vlastníky výrobních prostředků a užívali výnosů. Vím, že to vypadá jako "komunistická rétorika", ale mělo to několik významných dopadů, které vlastně nelze snadno finančně vyčíslit, ale měly velký dopad na možnosti a chování lidí. Sem patří "společenská spotřeba" (byla taková kategorie) a v podstatě velmi dobře fungující společenské záruky. Následkem toho nebyly existenciální problémy. V podstatě všichni lidé se chovali (ve srovnání s dneškem) jako boháči - měli čas a peníze na rodinu, děti, koníčky, fotbal i chatu.
Dnes? Od rána do večera v práci, auto jako "benefit" a v něm ztracená hromada času, po večerech není čas ani na děti, jen psy... A peněz sice desetkrát víc, ale s desetinásobnými cenami. Dnes se majetek a jeho hromadění stalo základem života a rodina mizí. Víte, ty soukromé hmotné statky jsou v podstatě především nepříjemností.

Re: článek je hybridní blábol

Prevaril | 11.02.2018

"mnoho věci se nijak dramaticky nezměnilo" - tak toto môže napísať iba čistý hlupák bez pamäti. Preto je dnes toľko exekuovaných, zasamovraždených a zavraždených ľudí, ťažko chorých mladých ľudí. Demente, choď sa pozrieť na hociktorú onkológiu a povedz to nejakému starému lekárovi, tak ťa vysmeje, opýtaj sa ho, koľko bolo predtým detských onkopacientov...

Durak

Re: Re: článek je hybridní blábol

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Pokud neznáte statistiky, tak zasebevražděných bylo v roce 2016 stejně jako v roce 1989.

Lidé se musí mít opravdu velmi špatně, když se průměrná délka života prodloužila o 10 let a doba strávená v důchodu se zdvojnásobila.

:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Re: Re: Re: článek je hybridní blábol

jik | 11.02.2018

Ale gospodin Něvaril, zase chybička: Statistiku totiž ovlivňuje výpadek dětí, to za prvé. A kromě toho, délka života je z 90% určena dobou prenatální. Tak se raději podívejte, kdy se ti lidé rodili. U nás se prostě až se vznikem Československa zlepšila výživa lidu, díky níž se tehdejší děti mohou ve velkém dožívat 80 let a více.

Re: článek je hybridní blábol

Prevaril | 11.02.2018

devízové rezervy=zber papiera

Re: Re: článek je hybridní blábol

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

A co potm byla koruna před rokem 1989? Když jste chtěl jet na západ na dovču, tak vám museli schválit devizováý příslib, protže banka neměla devizy. Takže na západ se jezdilo vyjímečně. A to vám to ještě musel schváli mistní komunistický domovní důvěrník, jestli nejste ideologicky závadný.

Dnes každoročně stráví dovolenou v zahraničí u moře přes 5 miliónů lidí. Neznáte fakta pane, jen blábolíte hybridní hrozby. Udělali z vás zombie bio robota. Vemte rotzum do hrsti a začněte reálně přemýšlet.

Re: článek je hybridní blábol

Heriot | 12.02.2018

Pane Nevařile, vy si rád děláte z lidí legraci, že ? A také si rád ohýbáte čísílka aby vám lépe ladila. A taky rád pomíjíte věci, které se vám nehodí do krámu.
Tak tedy namátkou pár lží.
Prý za byt platíte do 7 tisíc. Tak jen ceny nájmů se dnes pohybují v průměru okolo 11 700,- (od 7 230 do 19 300). Plus služby a energie samozřejmě.
Co třeba voda, 60 haléřů proti 60 korunám dnes.
Další věci - kupte někde točené pivo 12 za 30 korun jak tvrdíte...K smíchu.
Rohlík stojí dnes 20x více, a a je také minimálně o 30 % nižší váhy.
To jen namátkou k vaším cenovým hrátkám.
Rovněž průměrná mzda není 31 tisíc, ale 29 tisíc (3. čtvrtletí 2017). A tak by se dalo pokračovat.
A už vůbec opomíjíte to, že existovaly benefity, jako laciné cestovné, všemožné slevy na dopravu a cesty do práce, o hustote a dostupnosti veřejné dopravy nemluvě, žádné doplatky u lékaře a na recepty a v nemocnících, které široce sloužily všem, atd.
A to už nemluvě, že srovnáváme doby 30 let od sebe. No tak si srovnejte dobu třeba v r. 1950 a dobu v r. 1980. Kdyby se někdo v r. 1980 vůbec pokoušel ty doby na ceny, počet a ceny aut, životní úroveň, bezpečnost a všechno možné srovnávat, tak by se na něho lidé dívali jako na blázna.
Dnes se chytáte zoufale toho, že něco je stejně jako před 30 lety, pomíjíte to co je horší. A existence toho, že tomu tak je, dosti dobře dnešní dobu charakterizuje.

Dôchodok

Mrkva | 11.02.2018

Chýba tam údaj o veku odchodu do dôchodku pred r.1989. Dôchodca si mohol aj vnúčatá i starobu užiť, nie ako teraz, klepať sa strachom, že pár dní pred dôchodkom príde o celoživotnú rentu, kde štát pre špekulatívneho zamestnávateľa ešte aj dôchodok ukradne. Pritom už dnes je nedostatok roboty a vďaka technológiám jej bude čoraz menej, mnohé dnešné deti už celoživotne nadbytočné na pracovnom trhu.
Takže mladí sú odsúdení na celoživotnú drinu za hypotéku, ak chcú bývať vo vlastnom a starí ak sa vôbec vďaka "kvalitnej výžive" a "zdravotnej starostlivosti" dožijú vôbec almužny na splácanie predražených liekov.

Re: Dôchodok

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Statistiky hovoří jasnou řečí.

V roce 1989 si důchodci užili v průměru jen 12 let v důchodu, zatímco dnes je to číslo 2 x vyšší tedy 24 let si užijí v důchodu s vnoučaty. :)) (docela zarážející je že ženy 27 let a muži jen necelých 20 let)
https://data.cssz.cz/graf-prumerna-delka-pobirani-starobniho-duchodu

Opět se zde množí hybridní bláboly. Je vidět jak je společnost hybridně zpracována kupou nesmyslů.
Opět připomínám: iluze řízení má vždy objektivně katastrofické následky!
Hledejte pravdu a ověřujte si skutečnosti!

Re: Re: Dôchodok

Vandal | 11.02.2018

"Statistiky hovoří jasnou řečí." - to ano, ale len pre debilov, ktori nevnimaju aky je skutocny svet vokol nich, ale namiesto toho si o nom urobia predstavu podla tabuliek, udajov a grafov....

Re: Re: Re: Dôchodok

blg | 11.02.2018

máš bod

Re: Re: Re: Dôchodok

ludo | 11.02.2018

Štatistika je len nástroj, ako mnoho iných,
i keď pomerne dosť efektívny.

Ide o to, čo ňou chcete vyrobiť.
T.j., z pohľadu vašej
a) osobnej morálky,
b) miery chápania a
c) schopnost konať(situácie riadiť).

Bývalý režim treba dôsledne preskúmať,
čo tam bolo asi v poriadku, čo skôr nie a prečo
a POUČIŤ SA.

Ostatne ako akýkoľvek režim, včítane toho dnešného EÚ-režimu.
Paušálne nezatracovať a ani slepo neglorifikovať.

Keďže je ten bývalý dnes oficiálne z propagandistických dôvodov skôr zatracovaný, by som podobné články bral asi ako snahu o vyváženie celkovej atmosféry.

V tomto zmysle má autor isto do veľkej miery pravdu.
Pri vytrhnutí článku z jeho celkového aktuálneho spoločenského kontextu, by mohol vyzerať ako neprimeraná glorifikácia bývalého režimu bez dostatočného osvetlenia príčin jeho negatív a konkrétnych gramotných návrhov ich zlepšení.

Re: Re: Re: Re: Dôchodok

Mrkva | 11.02.2018

Ľudo, problémom je, že tento hybrid nevie ani pracovať s číslami, tobôž nie štatistikami.

Re: Re: Re: Re: Dôchodok

jardob | 11.02.2018

Súhlasím, že oponentúra sa cení, len ide o to, aby sa oponent nedopúšťal manipulácie a opieral sa o fakty. Jednak pri odvolávaní sa na čísla, by bolo dobré niečim podložiť svoje tvrdenia, aby to nebolo len slovo proti slovu. A v prípade tej dôchodkovej štatistiky p.Františok vyslovene manipuloval. Ten údaj o tom, že dôchodcovia s nástupom do dôchodku v roku 1977 sa dožívali cca 12 rokov (do roku 1989) si vycucal z prsta, kým údaj o tom, že v dnešnej demokracii sa dožívajú okolo 24 rokov, už podložil štatistikou... Čo je to iné, ak nie hybridná manipulácia?

Re: Re: Dôchodok

Slovenka | 11.02.2018

.... toto je tupe a z kontextu vytrhajuce.... kto bol v dochodku v roku 1989.... generacia co sa narodila cez druhu svetovu a pocas prvej republiky... Dnesni dlheho veku sa dozivajuci dochodcovia su ludia, ktori sa narodili tesne pred druhou svetovou a svoj produktivny vek prezili po vojne!!!!

Re: Re: Re: Dôchodok

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Z kontextu jednoznačně vytrháváte vy sám.
Statistika nám říká jasný stav věci.

1) lidé kteří šli do důchodu v roce 1977 se v průměru dožili roku 1989 (průměrná doba v důchodu v roce 1989 byla 12 let)
2) lidé kteří odešli do důchodu v roce 1993 se v průměru dožili roku 2017 (průměrná doba v důchodu v roce 2017 byla 24 let)

Chápu, že jsou vám tato jasná čísla nepříjemná a boří vaše zcela falešné představy, ale je třeba psát pravdu a tímto bojovat proti hybridním lžím!

Re: Re: Re: Re: Dôchodok

jardob | 11.02.2018

A môžte to doložiť aj nejakou serióznou štatistikou? Konkrétne to tvrdenie, že dôchodcovia s nástupom 1977 sa dožívali cca 12 rokov...
Dali ste len link na súčasný štatistický stav (2000-2016), z tej vychádza, že dôchodcovia s nástupom 1980 sa dožívali necelých 20 rokov (do cca roku 2000), a nie 12 rokov s nástupom 1977. Je blbosť aby za 3 roky (od r 1977) stúpla životnosť dôchodcov z 12 na 20 rokov.
Nezdá sa vám, že manipulujete?

Re: Re: Re: Re: Re: Dôchodok

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Hned v úvodu tohoto vlákna jsem doložil odkaz na statistiku. Nasaďte si brýle a přestaňte přemýšlet jako bio robot. Jste bio robot a to je výsledek toho, že konzumujete hybridní hrozby, že jste zombírován hybridními bláboly. Pak ani nevidíte, že jsem právě dodal odkaz, aby mne takoví jako vy nemohli očerňovat, že si něco cucám z prstu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dôchodok

Prevaril | 11.02.2018

Tak a ešte aj bezočivo klamete. Tak kde je tá štatistika, udali ste len tú od roku 2000. Pýtajú od vás od roku 1989, či hybridi nevedia čítať?

Re: Re: Re: Re: Re: Dôchodok

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Je blbosť aby za 3 roky (od r 1977) stúpla životnosť dôchodcov z 12 na 20 rokov. Nezdá sa vám, že manipulujete?

---------------

Hloupost to není z jednoho prostého důvodu. Hodnotí se lidé, kteří ukončili důchodový věk v daném roce, tedy lidé kteří zemřeli v roce 1989 a kolik let žili v důchodu a lidé kteří zemřeli v roce 2000 a kolik let žili v důchodu. Ti z druhé skupiny žili 11 let za celkem jiných podmínek.
Statistika nikde netvrdí, že naprosto všichni kteří zemřeli v roce 1989 šli do důchodu v roce 1977 a všichni z té druhé skupiny v roce 1980.
Jen to ukazuje, že ti, kteří byli v důchodu i po roce 1989 měli delší dobu v důchodu a zkoumat příčiny je na jiné téma, jako je zdravotnictví, předčasné důchody apod.
Je to plovoucí průměr, který vždy vyhodnocuje, kolik si v daném roce zemřelí důchodci odžili v důchodu. A to průměrné číslo se neustále zvyšuje. I objektivně lidé žijí déle. Částečně to koresponduje i se statistickou průměrné délky života, která se zvýšila o deset let, ale tam se započítávají všichni, i ti co nejsou v důchodu, takže zákonitě to bude o něco méně než prodloužení průměrné doby v důchodu.
Nicméně váš postřeh je zajímavy, alespoň ukazuje, že jste nad tím přemýšlel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dôchodok

jardob | 12.02.2018

V uvode tohto vlákna ste doložil jedine tento link na štatistiku, s rozsahom rokov 2000 - 2016.
https://data.cssz.cz/graf-prumerna-delka-pobirani-starobniho-duchodu

Z nej vyplýva jediné, že tí čo v roku 2000 ukončili poveranie dôchodku (kvôli smrti), ho poberali v priemere 20 rokov. T.j. priemerne od roku 1980.
Stále čakám na nejaký dôkaz, odkiaľ ste nabrali to číslo 11 rokov. (Na vami uvedenom linku nič také nie je). A odkiaľ čerpáte štatistiku ukončených dôchodkov z roku 1989 (so začiatkom priemerne v r. 1977 - podľa vás). Podľa mňa tu motáte ľuďom hlavu, a poriadne.

Som zvedavý aj na štatistiku, ktorá odzrkadlí aktívne obdobie života (a jeho dĺžku) počas "demokracie". Zatiaľ sme hodnotili iba dôchodcov, ktorí pracovali za socíku. Podľa mňa sa kapitalizmus podpíše na inej dlžke života ľudí (a inej podobe grafu), a zvyšovanie veku ak nebude klesať, bude minimálne stagnovať.

Re: Re: Re: Re: Dôchodok

Prevaril | 11.02.2018

hybride, horí ti čiapka. Už toľko ten perník nevar, pojmy-dojmy pre teba vsjo ravno

Re: Re: Re: Re: Dôchodok

rimi | 12.02.2018

Byla zmenea metodika, po prevratu se do prumerneho veku nepocitaji nasilna umrti (nehody, sebevrazdy), zatimco predtim se pocitaly. Takze manipulace jako vysita.

Re: Re: Dôchodok

Mrkva | 11.02.2018

Pán Hybrid, link ktorý ste vložili ste dali asi omylom, u mužov je ten rozdiel za cca 16 rokov 2.3 rokov, u žien necelých 5 rokov, už toľko nehybridizujte a udávajte fakty. Silne pochybujem, že za 11 zvyšných rokov (1989-2000) sa im priemerný vek natiahol o 10 rokov, tomuto blábolu hádam ani sám neveríte. Ste sa totálne opäť zhodili a ešte si na tom mliaskate.

Re: Re: Re: Dôchodok

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Neměšujte průměrný věk a dobu strávenou v důchodu. To jsou dvě zcela odlišné kategorie. Je vidět, že absolutně nerozumíte statistice.

Re: Re: Dôchodok

Heriot | 12.02.2018

Tak především pane Nevařile, doba pobytu v důchodu sama o sobě nevypovídá nic. Je zde korelace se věkem dožití. Ten se skutečně prodloužil o 7 let oproti roku 1989.
Proč ? No, logicky do vyššího věku začali vstupovat ročníky, které prožili větší část života po válce a v období kvalitní a dostupné zdravotní péče, v období dostupných a kvalitních potravin. Také pochopitelně klesla dramaticky kojencká úmrtnost, která logicky byla po válce značná a která tento demografický údaj velmi ovlivňuje.
V roce 1989 šli do důchodu lidé, kteří se narodili na konci 1. světové války, prožili chudobu první republiky a druhou světovou válku.
Takže zvýšení roku dožití není zásluhou současných let, ale právě života v minulém režimu.
Délka života v důchodu. Jistě když je delší rok dožití, je delší i doba v důchodu. Ale zde je i tento ukazatel třeba doplnit o dvě věci.
Je velké procento důchodců, kterí pobírají důchod a přitom pracují. Důchod by jim nestačil. Je velké procento lidí, kteří se nemohou uplatnit na trhu práce a vstupují do velmi nevýhodnbého předčasného důchodu.
Takže na vše je třeba se dívat v souvislostech...

nepoučitelný český volič

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Když se ohlédneme do historie posledních 30 let od roku 1989, kdy došlo ke kontrarevoluci a následně v roce 1992 ještě roztrhli republiku, tak z ekonomického hlediska vidíme vývoj ve dvou sestupných a dvou vzestupných vlnách.
Hned po roce 1989 se začal drát k moci Václav Klaus a Václav Havel. Pominu teď ideologický výklad soustředím se na výklad ekonomický.
Klausova transformace provázená první a druhou vlnou privatizace přinesla gigantický sešup výkonnosti české ekonmiky. V reálném vyjádření HDP to byl sešup o 30%, což nebylo ani v dobách okupace českých zemí v období II. světové války.
V roce 1999 ČSSD tehdy vedená Zemanem přebrala doslova spálenou zem. Následných osm let však ukázalo, že ČSSD umí a nastartovali ekonomický růst, který gradoval v letech 2006 růstem HDP 7%.
Zde přichází podstatný psychologický moment, lidem se začalo dařit, a když se lidem daří, tak začínají mít pravicové a liberální postoje a jejich poptávka se odklání od sociálních programů a začínají slyšet na programy pravicové. A tak se také stalo.
Na podzim roku 2006, ač pro to nebyly z ekonomického pohledu žádné relevantní důvody, vyhrává Topolánek volby s 35% hlasů. Z počátku to sice trochu skřípe, ale v lednu 2007 Melčák s Pohankou přebíhají a vzniká druhá Topolánkova vláda a získává důveru v PS.
Následuje druhá vlna ekonomického sešupu, která vrcholí v letech 2013, kdy je ekonomika výkonem pod čísly roku 2008 a na Úřadech Práce je 630 000 nezaměstnaných.
Lid se probouzí z pravicového poblouznění a opět volí ČSSD. Vlády se ujímá Bohuslav Sobotka a během následujících 4 let přicházů prudký hospodářský vzestup, kdy na konci roku 2017 je růst HDP přes 4,5% reálně a 5,5% nominálně a nezaměstnanost v ČR se snížila o 50% !
Situace se opakuje, opět přicházejí pravicové nálady a opět voliči vrážejí nůž do zad ČSSD stejně jako v roce 2006 a volí na podzim roku 2017 s 29% hlasů pravicového populistu Babiše a ČSSD posílají na samé dno volebních preferencí. Sněmovna je nyní z 90% pravicová.
A hádejte, jak to asi dopadne? :))

přepočet inflace kumulativně

Libor Smetana | 11.02.2018

1 Kč v 1989 jsou 14,50 Kč nyní,
takže jen průměrný plat máme 2* menší, medián a to je rozhodující až 3* menší.-3* menší

Re: přepočet inflace kumulativně

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Můžete nějak relevantně doložit, že koeficient deflátoru je nyní 14,5?
Nebo je to jen vaše domněnka?
Můžete relevantně doložit průměrný plat a medián z roku 1989?
Můžete relevantně doložit průměrný plat a medián z roku 2017?

Re: Re: přepočet inflace kumulativně

Libor Smetana | 11.02.2018

český statistický úřad, pane

Re: Re: Re: přepočet inflace kumulativně

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Dejte odkaz. :))

Re: Re: Re: Re: přepočet inflace kumulativně

Libor Smetana | 11.02.2018

https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-v-cislech-od-roku-1989-wau52m1y38

sekce spotřeba a ceny, tab 03.04

Re: přepočet inflace kumulativně

Franta | 11.02.2018

Kupní síla Československé koruny z roku 1989, tenkrát kryté ještě zlatem (které samo šlo několikanásobně nahoru v US$) byla v porovnání s Českou korunou z roku 2017 více jak 10-krát větší než je teď.

Re: Re: přepočet inflace kumulativně

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Stále píšete jen nějaké vaše hybridní domněnky, já chci po vás jasně a průkazně doložená fakta!

Re: Re: Re: přepočet inflace kumulativně

Hox | 11.02.2018

Dolož napřed svoje tvrzení, pak chtěj doložit po ostatních.

Re: Re: Re: Re: přepočet inflace kumulativně

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Vy jste začal blábolit o deflátoru a měně kryté zlatem, tak dokložte fakta.
Já jen projevuji kritické myšlení a nechci věřit vašim domněnkám a chci abyste doložil fakta.

Re: Re: Re: Re: Re: přepočet inflace kumulativně

Hox | 11.02.2018

To byl můj první příspěvek v téhle diskusi, takže mluvit jsem o ničem nemohl ani technicky, asi máš problém se orientovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: přepočet inflace kumulativně

инг. франтисек Неварил | 12.02.2018

Máte pravdu, v té změti vláken jsem se přehlédl. V každém případě, dokazování je na tom kdo přišel s nějakým tvrzením. Já jsem mu tvrzení nevyvracel, jen jsem chtěl ať to své prokáže, tak nerozumím, proč jste vyzval mne ať něco dokazuji.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: přepočet inflace kumulativně

Thorn | 12.02.2018

"Máte pravdu, v té změti vláken jsem se přehlédl."

No, kdybyste reagoval tam, kde máte a nezveřejňoval odpovědi pokaždé někam jinam mimo příspěvky, na které reagujete, pak by tu taková "změť vláken" nebyla. Sám jste k tomu výrazně přispěl.

Re: Re: Re: přepočet inflace kumulativně

jik | 11.02.2018

Gospodin Něvaril, jak chcete porovnávat kapitalistickou a socialistickou společnost? Tehdy na bankovkách bylo napsáno: "Bankovky sú kryté zlatom a ostatnými aktívy Štátnej banky československej" - a hlavním aktivem byla práce lidí. To je faktická hodnota. Dnes nejsou peníze podložené ničím a Vaše tvrzení, že jediný způsob, jak je vytvořit je dluh - je nebezpečná blbost vymyšlená velkými bankéři a pouze slouží k vysávání bohatství.

Přidat nový příspěvek