Re: a co na to Pjakin?

Bohumil | 30.07.2018

Ďuro, řekl bych, že jsi neporozuměl základní věci: V prostředí KSB neprobíhá žádné zasvěcování. Od toho jsou jiné komunity. Tady je každý svou vlastní autoritou v příjmu, vyhodnocení a zpracování vstupní informace. A kvalita takového příjmu - interakce s okolím je dána nejen samotným vzděláním, ale především dosaženým poměrem lidského a ne-lidských komponent typu jeho psychiky a tedy dosaženým stupněm mravnosti jedince. Ta dosažená úroveň nemá vůbec charakter stupínku v sociální hierarchii s různými "výhodami" jak to znáš, ale naopak zvýšeného závazku v práci na jednotném cíli - dosažení Lidského typu psychiky (přesněji řečeno převažující takové komponenty v každém jedinci) ve většině společnosti.
Šíření informace zasvěcováním je určeno výhradně pro typ psychiky "biorobot", kde neprobíhá její vyhodnocení rozumem a svědomím zasvěcovaného, ale pouze její přesné zapamatování a případně předepsané šíření. V prostředí konfrontace s KSB (umožněné nebo lépe přímo podmíněné Zákonem času) Je ale takový systém odsouzen k prohře. Biorobot je nevzdělatelný, je jen programovatelný a nikdy nedosáhne úrovně ani svého programátora.

Mslím také, Ďuro, že bez pochopení tohoto a nastoupení na cestu k Člověku je zbytečné poslouchat Pjakina nebo kohokoliv podobného. Nic ti to neřekne a představa, že dovedeš na svém stupni rozvoje jejich slova nějak zpochybnit (což bys zřejmě rád) je úplně dětinská

Přidat nový příspěvek