Re: Re: Re: Re: Re: 1968

ľudo | 16.07.2018

Tých cvičení a plánov ohľadom variánt útoku na Východnú Európu bolo na Západe od roku 1949 dokonca niekoľko.
Avšak i predtým - napr. odborne pomerne dobre známa operácia "Unthinkable" vypracovaná na rozkaz Churchilla, ďalej plán "Totality", operácia "Dropshot" a mnohé ďalšie, ktoré sú dohľadateľné zčasti aj na oficiálnych zdrojoch - odtajnených.. neskôr ako odpoveď na uvedených množstvo "leakovaných" plánov NATO bol v roku 1979 zo strany VZ vypracovaná operácia "SDRR", atď..
Včítane "lokálneho" atómového útoku apod..
Časy, lehoty, dĺžky trvania jednotlivých operácii, logistika, rozpočty, atď..atď..

V tom žiaľ komunisti moc ani neklamali, i keď si tunajśia populácia za bývalého režimu najmä v ´70 a ´80 rokoch myslela naivne o Západe opak, t.j., že tzv. komunisti sú paranojici, propagandisti, atď..

Západná ekonomika je totiž od koloniálneho obdobia proste postavená na úžerníckej pyramídovej expanzívnej ekonomike, ktorá zatiaľ nemá stabilnú(udržateĺnú) variantu a proste matematicky musí expandovať, inak sa sama do seba zrúti.
Potrebuje nevyhnutne cudzie palivo(zdroje).
Ľudské, surovinové, poľnohospodárske,..

Pritom ak by na Západe transformovali banky, ktoré tam vládnu,
nemuseli by všade po svete kradnúť a pri dneśnej miere automatizácie by si aj tak mohli žiť pomerne dobre, i keď možno nie tak, ako doteraz..
Ich dnešný spotrebný model je globálne všeobecne samovražedný a preto sa ho GP snaží aj viacerými spôsobmi demontovať..

Taká miera spotreby, aká je na Západe, je proste inde celkovo neprípustná. Presne opačne, ako sa nás snažia miestni neoliberalistickí politruci presvedčiť, nalákať na ešte "otvorenejšiu" prozápadnú, "voĺnotrhovú" politiku presvedčiť.
Aby sa aj posledné zvyšky "paliva" dostali k ich Panom na Západe,
pričom si oni(sliniečkári) myslia, že sa im zo stola ich Pána pár našich kostí ujde.. KanBaali.

Prípadne niektorí z totálnej blbosti a naivity, hrubej nedovzdelanosti, spoločenskej negramotnosti.. používajú tento podprahový argument na propagáciu neoliberalistickej davokracie..riadenia trhu akoženeexistujúcimi démonkratmi..

Nazad k téme..
Aj z vojenského hľadiska bola taká diera(príležitosť protistrany, kulminujúca v roku 1968) v obrane neprípustná.
Pritom vieme, aký vnútorný boj klanov, nejednotnosť vo Východnom bloku, hlavne vo vedení Sovietskeho zväzu bola.
Koľko zrady vedomej, i podvedomej.

Proste argumentov je tam mnoho a majú ROZLIČNÉ celkové štatistické váhy v rámci riadenia celkového procesu, resp. jeho spätnej čo najobjektívnejšej celostnej analýzy s cieĺom poučenia sa, naučenia sa podobné siuácie do budúCnosti modelovať podľa źelania subjektu.. t.j., nestať sa zasa objektom riadenia.

Ďalšia vec je, ako bolo správne povedané, že Rusi majú aj svoje vlastné záujmy a tie taktiež nie sú možno vždy celkovo pre vśetkých úplne prijateĺné..
Tiež urobili v dejinách mnohé chyby, inak by toľko asi netrpeli.
V tom sú na tom čiastoćne moźno podobne, ako židia..
V dobrom i zlom.
Dali nám vśak mocný sociologický operačný systém novej generácie.. technológiu, metodológiu práce s informáciami- KSB/DVTR
..a každý, kto ju odmieta len preto, źe ju vyvinuli primárne v Rusku, je proste hlupák.
Akoby odmietal PC a informačné tehcnológie, internet len preto, źe bol vyvinutý v USA.

Rok 1968 je nutné vidieť z nadhľadom z nadnárodnej, globálnej politiky. Podobne, ako akýkoľvek vážny osobný problém vo svojej rodine, alebo slovenský pohľad na obdobie 1.Slovenského štátu a pod..

T.j., nehádať sa, ale hľadať spoloćné, čo najobjektívnejšie konštruktívne stanovisko s chápaní objektívnych tendencii riadeni aglobálnej politiky i lokálnych špecifík, moźností danej doby a podobne. Bez hystérie a demagógie, dĺa moźnosti bez zbytočných emócii, ktoré v politike vedú vźdy len kŕču a problémov.
Emócie sú len nástroj.
Ak sú spravované umne, neprekážajú intuícii,
ale jej naopak, spolu s umom a morálkou(svedomím),
cestu spriechodňujú.

Je dobre sa o tom v kľude baviť, jednotlivé pohľady si vypočuť a ich do spoločnej MOZAIKY spájať, aby sme sa preventívne vyhli zneuźitiu tzv. "kontroverzných" tém dejín našimi prastarými oponentami proti nám..
Navyše sa na takých príkladoch učíme všetci spolu riadiť tok myšlienok, in-formácii.

"Kontroverzné" témy vźdy priťahujú ako magnet..
Otázka, čo je CIEĽOM danej diskusie?
Či spájanie- hľadanie
A) "súvislostí v odlišnostiach",

alebo rozoštvávanie - hľadanie
B) "boja protikladov"

Přidat nový příspěvek