Re: Re: Re: 1968

ľudo | 15.07.2018

Neviem, či sa dosť dobre pamätám,
ale išlo o cvičenie NATO s jasnou tématikou tesne pri našej hranici, čo je v medzinárodnom "diplomatickom" žargóne úplne jasný a jednoznačný, nezameniteľný signál.

Príslušné oficiálne priame rozkazy sú samozrejme v rámci bežnej politiky správy utajovaných dokumentov zatiaľ zväčša "pod pečiatkou" a ešte asi aj nejaký ten čas budú vzhľadom na aktuálnu politickú situáciu a jej vývoj.
Ak je to celé naozaj +-tak, rusi by v tejto konkrétnej veci mohli mať možno naozaj do nemalej miery pravdu.

Okolnosti roku ´68 u nás na SK/CZ budú ešte veľakrát vyšetrované, skúmané.
Ruské pohľady sú však tiež v nejednej veci isto tak trochu tendenčné, u nás zasa spústa emócii, v neposlednom rade i kvôli propagande posledných 29 rokov ..no aj osobných skúsenostiach mnohých svedkov tej doby.

Každopádne je nutné každú takú udalosť chápať NAJPRV z hľadiska Vis Maior, globálnej politiky, až potom z pohľadu Západu, Ruska a nás..prípadne Poliakov, Maďarov, atď.. t.j., štruktúrovane.
Inak to skončieva žiaľ spravidla v nie moc konštruktívnej hádke..

A hlavne.. Pjakina treba brať naozaj neraz s nutnou dávkou rezervy, pričom, opakujem, myslím, že jeho prínos je celkovo určite skôr pozitívny.
Osobne s ním ale v pomerne mnohom zďaleka nie plne súhlasím.
Tak neraz aj s mnohými predstaviteľmi KSB v Rusku.
No i tu celkový prínos myslím rozhodne preváži.
Ostatne bolo by čudné, moźno až choré, keby sme s niekým úplne vo vśetkom súhlasili. To zaváňa, páchne totiž už niečim iným..

Rok ´68 je stále pre nás veľmi citlivá téma, ako i mnohé iné
a býva prínosné vypočuť si názory iných zúčastnených strán. Keď už pre nič iné, aj keby sme s nimi v mnohom nesúhlasili (Rusi majú samozrejme taktiež svoje záujmy, chyby, inak by toľko v dejinách netrpeli), pomáha nám to získať viac nadhľad nad vlastným pohľadom.

Bo emócie naozaj moc do politiky nepatria. Blokujú totiž rozum, ktorý by tu konkrétne mal mávať viac miesto. Teda, ak chceme niečo konštruktívne riešiť, sa poučiť, lepšie riešenia navrhovať do budúCnosti, i modelovo-cvične(riadenie dejov-procesov) prípadne do minulosti. Chybné emócie=zvyky myslenia=spracovávania inFormácii umom korigovať, optimalizovať.

Inak si ich s intuíciou pletieme a to vieme, kam vedie.. Iba vyladený stroj emočno-racionálno-mravný stroj psychiky má naozaj funkčnú intuíciu, na ktorú sa môže dostatoćne spoliehať ako na kompas.. keď už teda tú mapu má.

Přidat nový příspěvek