Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Lux | 30.06.2018

Julko,

je takmer už písaným pravidlom, že "tvoji" autori sú takmer bez výnimky klamári (a je jedno, či vedome), manipulátori a grafomani, ktorí so skutočnou historickou vedou nemajú vôbec nič spoločného (ostatne takých historikov je skutočne len zopár a tí musia byť aj široko rozhľadení a sčítaní a navyše natoľko čestní, že nepodľahnú mamonu a prevládajúcej ideologickej moci).
A len takíto hisTorickí defétisti tebe vyhovujú pre tvoj chybný svetonázor a nízku reálnu morálku, keď tvoj cieľ na týchto stránkach je zavádzať, otvorene klamať a manipulovať(čo mnohí jasne vidia), snažiť sa ešte nejaký čas udržať biblický tlupo-elitárny zvrátený poriadok, uvádzať množstvo hlúposti, bludov, lží a neustále to vydávať za pravdu...☺
Skutočne, Bohu(ne)milý cieľ..

Chceš zdroje ku katarom?
Tak som zvedavý, čo zase z teba vypadne:
R. Nelli: Les Cathares, Toulouse, 1965
R. Nelli: La philosofie du catharisme, Paris, 1978
F. Niel, Les Cathars de Monségur, Paris, 1973
Z. Oldenbourg: Massacre at Montségur, London, 1961
C.G. Addison: The History of the Knigts Templars, London, 1842
J.S. Drummond: The Twentieth Century Hoax, London, 1961
Emanuel Le Roy Ladurie: Montaillou, Cathars and Catholics..., Paris, 1975 - vychádza napr. z mnohých súvekých dokumentov o zničení, vo vtedajšej dobe, najpokročilejšej a najkultivovanejšej spoločnosti v celom "kresťanskom" svete (porovnať sa dá snáď len s najrozvinutejšou oblasťou Byzancie)..

A podrobnosti k Priscillianovej vražde, ku ktorej si si stiahol z netu narýchlo nejaké info a s ForEver-om ste sa snažili trochu "poOnan-ovať", si môžeš počítať v knihe: H. Chadwick: Priscillian of Avila, Oxford, 1976.


A keď si prečítaš tie zdroje (som však strašne zvedavý, ako to budeš čítať, keď sa ti nechce čítať ani to, čo je tu v slovenčine a v češtine, ale spochybňovať a písať kdejaké nezmysly budeš ku všetkému, čo len trochu vybočuje z ohrady klapiek správneho "otroka") tak sa tam dozvieš, že medzi tvojimi obľúbenými mystifikovanými templármi bolo vcelku dosť katarov a dokonca aj jeden ich veľmajster bol vyznavačom katarizmu. Templári odmietli masakrovať katarov a zachovávali nielen neutralitu, ale ich perceptúry poskytovali útočisko utekajúcim katarom pred vraždením križiakmi.
A tebou šírené rôzne mýty o templároch jasne svedčia, že takmer nič nevieš o ich skutočnej finančnej a úžerníckej činnosti (a tobôž o vtedajšom zavedenom peňažnom a finančnom systéme v Európe), o ich diplomatických a politických intrigách (medzi nimi boli ďaleko zasvätenejší leviti, ako bol sám veľmajster de Molay a tí dostali okrem iného i echo o likvidácii rádu z úrovne GP ešte predtým, ako na nich nabehol Filip IV., ktorý len plnil rolu exekútora..).
Templári mali pomerne úzke kontakty s islamskou a judaistickou kultúrou (aj tajné s asasínmi, Saracénmi, ktorí im prejavovali istú úctu), niektorí vedeli arabsky a z islamskej kultúry dostali a získali mnohé poznatky, ktoré potom široko využívali pre ... hrabanie čoraz väčšieho majetku ... pekná "chudobná" Kristova milícia. Časom boli čoraz arogantnejší, brutálnejší a korupčnejší. V čom sa asi tak odlišovali od tzv. "židov", čo myslíš Julko?
A keď už začali uvažovať o svojom nezávislom a imúnnom štáte, podľa vzoru ďalších "pravých kresťanských" lúpežných a vraždiacich teutónskych rytieroch (templári boli vo vtedajšej hierarchii nad všetkými svetskými panovníkmi a niektorých si v pohode dovoľovali akokoľvek pokoriť- napr. Filipovi IV. neschválili vstup do ich rádu, pretože sa opierali o vtedy najvyššiu moc - pápeža, ktorý bol zase len marionetou oveľa vyšších síl) - tak ich Ni(e)kto nechal zlikvidovať!

Ad) "Doležité je, čo sa dá dokázať..."

Ak by si trochu ovládal a chápal Gödelovu teorému, tak by si takú hlúposť nemohol vôbec napísať..

Přidat nový příspěvek