Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 29.06.2018

Dokázal jsi leda tak svoji nevědomost, čas doplnit si vzdělání: https://is.muni.cz/th/382739/ff_m/Magisterska_diplomova_prace.pdf

A pokud se s tím odmítneš seznámit, tak doufám že si to přečtou samostatně alespoň ti, kdo sledují tuto konverzaci, aby se oprostili od tvých bludů.

Už jsem vysvětlil, že sluneční disk byl v atonizmu jen zástupný symbol a uctíván byl Tvůrce všeho, jež byl symbolizován slunečním diskem, protože v té době v egyptském jazyce a kultuře neexistoval vůbec pojem pro Boha, neviditelného a všudypřítomného, lidé neuměli abstraktně myslet, takže potřebovali zástupný symbol. Když se ale podíváš na obsah samotných hymnů Atonovi, zjistíš že je zcela jasné komu jsou zasvěceny - Nejvyššímu:

(...)
(V) Díky tobě se v ženě vyvíjí semeno.

(VI) Když nevylíhlé kuře ozve se ve skořápce,
dodáš mu dechu, abys ho udrželo při životě,
po době, kterou jsi mu vymezilo, rozbije vejce a hned začne pípat.

(X) Vytvořilo jsi roční období, aby mohlo růst to, co jsi stvořilo.

(VII) Když jsi bylo samojediné, stvořilo jsi podle svého
zemi s lidmi, stády dobytka a zvěří
se vším, co je na ní a běhá po nohou
se vším, co je ve vzduchu a lítá na křídlech

"Vše, co je na zemi, je dílem Atona, a vše, co se na zemi děje, se děje pro Atona. Dle hymnu má Aton nad vším svou moc a nic se neděje bez jeho vůle či vědomí"

Slunce?

Přidat nový příspěvek