Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Forever Slav | 28.06.2018

Hox

Ježíš se neshodl se zákoníky na “určitých podstatných věcech” ze Zákona. Na Božím Zákoně samotném nebylo třeba shody. Potíží byl odklon farizejů od pravověrné víry Mojžíšovy a jejich nedoržování Zákona.

Co se týče egyptského náboženství (v podání Achnatona) - bohatě stačí následující - uctívání jakéhosi imaginárního “Tvůrce”, dále pokračování pohanských modloslužebnických a okultních rituálů v chrámech, atd. Netřeba cokoli dodávát.

To, že někdo uctívá jakéhosi imaginárního “Tvůrce”, neznamená, že uctívá pravého Nejvyššího Boha.

Přidat nový příspěvek