Re: Re: názor

ľudo | 27.06.2018

Veď to bolo dostatoćne vysvetlené v ďalśích sprievodných diskusiách.
Si tu nový, alebo to tiež len hráš?

Vina je vźdy kolektívna.
V sociologickej mechanike presne opačne ako v oficiálnom práve otrokárskej koncepcie neprimerane egocentricky vyzdvihujúceho
jednotlivca, aby ztienil les. Presne ako v poriekadle: "Pre stromy les nevidí", len opačný extrém..

Vždy si súčasťou nejakého kolektívu.
Keď si aj ty silnejší, robustnejší, máś viac zdrojových rezerv - zdravia, financii, kontaktov, atď.., tak tvoje činy sa v rámci spoloćného osudu spoloćnej lode prejavia na najslabších článkoch. Ako i most sa zlomí tam, kde je najslabšia, ći zhrdzavená skrutka. A to sa môže udiať i niekoľko genercii neskôr.
O tom je napr. aj tzv. systemocká psychológia a konštelačné technológie autokorekcie podvedomia, z ktorými sa dnes žiaľ mnohí ako s pomerne mocnými technológiami nezodpovedne bez základných znalostí sociologickej mechaniky, BOZP psychohygieny atď hrajkajú a peniaze na tom robia. Potom sú náhle ochorenia, samovraždy, atď..mortalitu pacientov majú títo i akože študovaní psychológovia a psychiatri neraz nemalú. Oficiálno-právne sú vśak zatiaľ akožečistí, zatiaľ..

ďalej k veci..
Potencialnych základných dôvodov na nešťastia, ochorenia je vśak okrem spomínaných dvoch ešte niekoľko. Viď KSB/DVTR, prípadne Základy sociológie.

Pri dodržaní prmárnych bezpečnostných pravidiel spolupráce s Bohom, popisovaných v KSB/DVTR, by k takýmto udalostiam dochádzať nemalo. V reálnom živote vśak túto úroveň rozvoja dosahuje pomerne málo jedincov. Riziko je samozrejme vždy a ide o to, ho v pozitívnej Božej dôvere eliminova´t na 98-99% podľa spomínanej Gaussovej krivky. Sú javy-deje, ktoré sa riadia aj jej deriváciami, či boolovou algebrou (1/0)..a´la výraz "trochu" tehotná, či elektorónové exitácie na leveloch orbitov a podobne.

Prečo furt vytrhávate povedané, napísané z kontextu a hľadáte primárne mieru neplatnosti výroku, namiesto mieru jeho platnosti?? (azda ste tiež nečítali KSB/DVTR - model o ktorom tu dikutujeme a len nezmyslene rušíte diskusiu spolus Julom, ako fafrnkovia, ktorí kedysi za bordel dostávali i oprávnene po riti rákoskou??)
Robte to opačne a budete v pohode!
Váš život tak zaćne by´t postupne šťastný.
Nebojte sa šťastia!!!

Nebojte sa prehodnocovať svoje postoje, stereotypy, zvyky, algoritmiku myslenia, ak narazíte na lepšie.
To nie je hanba ani v staršom veku.
Kto sa prestane učiť, rozvíjať zomrie. Tak je to v priRode.
Zvyk je dobrý sluha, no zlý pán.
Všeci sa spolu učíme.
Taký je život..fajn

Přidat nový příspěvek