Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Forever Slav | 26.06.2018

Hox

Sám jste usvědčil z vlastní lži, když jste citoval vylhaná slova, která papežský legát vůbec nepronesl.

Vaše tvrzení o false flag je jednoznačně vylhané. Pro něco takového NEEXISTUJE ŽÁDNÝ DŮKAZ. Ty tisícové bandy a davy katarů, kteří vypalovali a ničili celé vesnice, kostely a kláštery, to byli určitě "převlečení katolíci". ;-)
Je zajímavé, že ani protikatoličtí historii či lidé naklonění katarům nic takového neuvádějí.

Katolická církev neměla důvod útočit na katary, pokud by se neuchýlili k násilí a terorismu a vraždění druhých - např. valdenští terorismus a zvěrstva, jaká páchali kataři, neprováděli - a katolická církev je proto nechala na pokoji. Jako každou heretickou sektu, která se neuchýlila k terorismu a násilí.
...
PS: Bylo by pěkné, kdybyste uvedl k tomuto svému tvrzení o katarech výše zdroj. A prosím, nějakou renomovanou historickou práci, ne nějaký článek druhé třídy z nějakého internetového zapadákova.
...
K Aztékům:

Kdybych byl Aztékem (a měl bych rozum), styděl bych se za to, že jsem Aztékem. Za zločiny mého lidu. A vítal bych Španěly jako osvoboditele - brečel bych úplně radostí z jejich příchodu. Děkoval bych jim za to, že zničili tuto továrnu na smrt - kde Aztékové den co den obětovali stovky (v některých dnes i tisíce) lidských obětí (na schodech aztéckých chrámů celá léta ani krev neuschla - tolik lidí obětovali démonům).

Tak, jako místní indiáni vítali Španěly jako osvoboditele od krutého azteckého jařma. Samotnou Cortézovu armádu tvořilo sotva pár procent Španělů. Zbytek (sta tisíce lidí) tvořili lidé z místních indiánských kmenů, kteří měli dost aztécké krutovlády. A bylo zastaveno toto ohromné vraždění a ritualní obětování démonům. Výsledek hodný oslavy. Španělé můžou být hrdí.

Přidat nový příspěvek