Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Forever Slav | 25.06.2018

Hlavně že jste se nemahál věcně vyvracet argumenty oponenta. Nepočítaje, že ke svým tvrzením neuvádíte zdroje. Ale to je jedno.

Už několikrát jsem vyvrátil řadu zdejších tvrzeních např. o tom, že Ježíš nebyl Bůh - a zdejší “praví křesťané” to ignorovali. Řadu citátů z evangelií dokazujících Ježíšův božský původ jsem už zveřejnil. Přidám další:

“9„Filipe,“ odvětil Ježíš, „tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘? 10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. 11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte.” (Jan 14,9-11)

Zde je jasně znovu řečeno, že Ježíš Kristus je Bůh - kdo vidí Ježíše, vidí Otce (tj. kdo vidí Ježíše, vidí Boha). Ježíš Kristus je ve svém Bohu Otci a Bůh Otec je v něm.

...
PS: O tom je i pravověrné křesťanské učení o Nejvyšším Trojjediném Bohu - Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý.
...

Výše prostě okecat nijak nelze. Prvotní křesťané, kteří pravověrné učení a znalosti o Ježíšově božském původu znali, jsou už jen takovým důkazem nakonec, že výše uvedené je pravda.

Přidat nový příspěvek