Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Forever Slav | 25.06.2018

Ľudo

Pletete si pojmy s dojmy.
Ty různé druhy Bible (ponechám teď stranou Nag Hamádí) mají jen různé překlady, ale jejich princip zůstává nezměněný. O to go.
Co se týče Nag Hamádí, je to tak, že zřejmě toto evangelium nemá s pravým božím zjeveným evangeliem co dělat. A to z prostého důvodu:

Toto evangelium je označeno jako "tajné", údajně nadiktované Ježíšem jednomu svému svému blízkému, evangelium určené jen pro "zasvěcené". Nepočítaje, že toto evangelium není vůbec postavené na Kristově výkupní oběti či pokání a hříchu člověka, jak to je v Bohem inspirovaných evangeliích.

A nakone, to hlavní - Ježíš by nikdy tyto znalosti (které má Ježíš od svého Boha Otce) neskrýval jen pro "úzký okruh zasvěcených osob", nýbrž by jej naopak odhalil všem lidem celého světa - spása totiž není jen pro zasvěcené, ale pro všechny.

Proto i vyslal své učedníky do světa, aby hlásali evangelium celému lidstvu (bohatým i chudým, velkým i malým, židům i nežidům - zkrátka všem), ne jen "okruhu zasvěcených". Člověk totiž má život jen jeden. A ten rozhodne o tom, kde jeho duše skončí - v Nebi v Božím Království (věčný život) nebo v Pekle v Satanově království (věčné zatracení). V lepším případě, pokud ten, který za život nepřijal Krista (či snad křesťan, který na konci života neměl jednoznačnou reputaci ani pro Nebe či Peklo), pokud žil dobrý a slušný život, neskončí ani v Nebi, ani v Pekle po smrti.

Proto vyslal Ježíš své učedníky do světa, aby cestu ke spáse skrze přijetí Jeho (Syna Božího) poznal každý člověk na Zemi. Bez poznání zjevené Pravdy evangelia nemůže dojít člověk k poznání, jak dojít k věčnému životu.

Btw. nevím, o jakých "pseudomuslimech" mluvíte. To by pak i Mohamed byl "pseudomuslim". Pravda, je řada dobrých muslimů. Ale stejně tak je dobré vědět, že původ radikalního islámu (islamismu) není v překroucení Koránu a učení Mohameda, ale naopak v pravověrném následovaní Mohameda, který byl lupičem a banditou. A to hlavní - v Mohamedovi a islámu člověk věčný život nenalezne.

Přidat nový příspěvek