Re: Jezis Bozi syn?

Ľ | 22.06.2018

K dátumom stvorenia sveta vypočítaným podľa Biblie, Koránu, ...
Jediný spoľahlivý dátum je: "na počiatku". = Rozhodne viac ako vypočítali napr. podľa Biblie.
"Veriť v Krista" (a to aj podľa Biblie) znamená okrem iného: Počúvať zákonníkov, lebo kážu zákon. Ale nebrať si príklad z ich života. pretože sú pokrytci. To je aj RKC.

Keď ide o to že sme boží synovia a dcéry. To predsa podľa Biblie/Zákona od Zákonníkov a Farizejov tvrdí aj Ježiš.
A nielen hovorí o Bohu ako o Nebeskom otcovi ale aj:

„Povedal som: Bohovia ste, všetci ste synovia Najvyššieho, ale umriete ako ľudia a padnete ako hociktoré knieža.“

"A nie je napísané vo vašom zákone: "Ja som povedal: Ste bohmi" 35 Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo - a Písmo nemožno zrušiť! 36 prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: "Rúhaš sa" za to že som povedal: Som Boží Syn?! 37 Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. 38 Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi. ..."

-Nemyslím, že by to hovoril stále dookola a už vôbec, aby sa mu ľudia klaňali.
Tiež by bolo dobré si uvedomiť, že v časoch po dobe krvavého "pokresťančovania" bola Biblia, ktorá vznikla v reakcii na "Kristovskú misiu", jediným (ako tak) dostupným zdrojom informácii o Bohu.
-Toľko ku "skrze Krista"... Len neviem kde ste tam vzali zkrze ("zakonodarnu") RKC?

Ak ide o to čo tvrdí Pavol, potom, vzhľadom ku KSB je tu otázka, či je to naozaj Pavol, alebo mu to bolo "vsunuté".
Ak sa ale budeme tváriť, že je to od neho, potom Pavlove "skrze Krista..." mi príde vzhľadom k obsahu Biblie z cela vporiadku.

"Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. 2 Kto vchádza bránou je pastier oviec. 3 Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. 4 Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. 5 Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú." 6 Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. 7 Preto im Ježiš znova vravel: "Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: 8 Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. 9 Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. 10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. 11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. 12 Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. 13 Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. 14 Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa."

Neviem. ... Môžte dať aj iný argument ako: "lebo RKC", "lebo koncil"?

Pavol dal svoju sviečku na stôl... Nieje dobre.

Přidat nový příspěvek