Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 24.06.2018

"teď zase předkládáš práce církevních historiků jako etalon pravdy."

Aké práce cirkevných historikov ? Veď žiadne také meno neuvádzam. Tie informácie o katedrále sv Pavla sú z wikipédie...

"To, že je někdo zednář (pokud je to pravda) znamená že všechno co napíše je lež, a to že je někdo katolický historik znamená že všechno co napíše je pravda? Jistěže ne."

V prvom rade platí, že každý vyššie postavený murár je automaticky nepriateľ RKC a kresťanstva. Nie je to neznámy fakt...Teda na posúdenie jeho argumentov, či sú pravdivé je nutné odborníkov z opačného tábora..Nevšimol som si, že by ich VP CCCP v tom diele použil...

"Jde o hledání pravdy, ne o kádrování zdrojů."

Typický manipulačný alibizmus z tvojej strany...Až ja sem dám dielo nejaké cirkevného historika, tak okamžite už len príslušnosťou k RKC nebude pre vás vierohodný, čo sa mi viackrát potvrdilo v diskusii..
Tam by ste hneď písali o falšovaní histórie,atď...

"Kromě toho stále nechceš pochopit prostou věc, že autorský kolektiv nikoho nepřesvědčuje,"

Myslíš si, že takejto kravine uverí niekto, kto rozmýšla ? Tie diela s anonymnými autormi sa práve preto píšu, aby presvedčili tých ĺudí, čo o tom majú málo poznatkov...
Prečo by ich inak šírili ?

"jen píše jak si myslí že to pravděpodobně bylo (každému na zvážení), a proto lhát nemůže, jak tvrdíš, může se maximálně mýlit."

To by platilo, keby sa snažili o vyváženú názorovú objektivitu, teda by dali historikov z opačného tábora, kritické názory k tomu, čo ten kolektív uznáva, aby si ĺudia mohli vybrať. Lenže, oni si vybrali tvrdého kritika RKC a kresťanstva, slobodomurára a ešte k tomu anglického historika, pričom sami tu tvrdíte, ako sa -Anglicku nedá veriť a ako Anglicko historicky útočilo na Slovanov, ale keď sa kritizuje RKC, vtedy je už anglický historik dobrý. Keď anglický historik píše dielo o Stalinovi, vtedy už dobrý nie je...
Fakta sranda sledovať...

"Dále, v té práci je ten historik zmíněn je jako varianta a mozaika indicií je mnohem komplexnější a širší, ty podsouváš že jeho slova považují za objektivní pravdu a argumentace stojí jen na něm, pravda není jedno ani druhé."

Aká mozaika ? VP CCP si zásadne vyberá takých autorov, čo kritizujú RKC, roznych masonov a autorov, čo písali v čase Francúzskej slobodomurárskej revolúcie, atď...
S takými autormi si aj vytvárate žiadúcu protikresťanskú mozaiku...
Pretože ku každému názoru historika existujú aj protinázory, zvlášť, keď je dielo kontroverzné a kde sú v tých prácach protinázory iných autorov ? Nikde.. Aká je potom objektivita ?.

"Autorský kolektiv došel na základě svých znalostí a dedukce k určité variantě, kterou považuje za možnou (protože oficiální historie je nevěrohodná, píší ji vítězové), a tuto variantu prezentuje v knižní podobě. Nic netvrdí, nikoho nepřesvědčuje. Obviňovat je ze lži je jednoduše absence elementární duševní poctivosti u toho, kdo to dělá."

Autorský kolektív došiel na základe selektívne vybratých protikresťanských autorov k určítej variante, ktorá sa ukázala ako vhodná pre šírenie ich myšlienok a cieľov...
Až je oficiálna história nevierohodná a píšu ju víťazi, prečo si máme myslieť, že práce VP CCCP nepíšu víťazi a rovnako je nevierohodná ?
Keby boli autori VP CCCP poctiví, tak si stoja za tým, čo píšu vo svojich dielach a nezostali by anonymní, tak to robia slušní vedeckí autori, toto si uvedom, Hox...

"Kromě toho je celá ta tvoje reakce úhybným manévrem od podstaty, protože důkazní břemeno, o kterém jsem mluvil, se týkalo prokázání toho, že to datování papyrusů je správné. A to dokázat nemůžeš, jak už jsem dostatečně ukázal."

Na to som ti už odpovedal. Ty si spochybnil metódu datovania v určitých konkrétnych prípadoch, ktoré sa však netýkajú konkrétnych papyrusov..
Nedokázal si spochybniť túto vedeckú metódu sposobom, že je neplatná a nefunkčná a nepoužiteľná pre vedecké účely datovania.
VP CCCP spochybňuje to,že existujú papyrusy apoštola Pavla zo skoršieho obdobia ako zo 15 storočia je na nich, keď píšu vo svojich dielach svoju manipuláciu, aby dokázali, že je to pravda, na nich je dokazné bremeno, Hox a nie na mne...To si uvedom...
Pretože to datovanie papyrusov prebehlo skor,ako oni tie diela napísali, takže keď prišli s novým názorom - manipuláciou, na nich bolo dokázať, že píšu pravdu...A až im to bolo jedno, nie sú profesionáli a buď nevedome,alebo zámerne klamú...
Až to neurobili oni, tak to zostáva ne tebe :

1.Daj dokaz, že datovanie papyrusov apoštola sv Pavla bolo sfalšované.
2.Daj dokaz, že objekt skúmania, papyrusy neboli vhodným objektom na využitie datovania podĺa tejto metódy...

Nepredložil si žiadny relevantný dokaz.

záver : datovanie si nespochybnil , datovanie použité v prípade papyrusov apoštola Petra je doteraz platné a uznávané vedou, pokiaľ sa nepreukáže na základe vedeckého dokazovania opak..

Toto platí...

Přidat nový příspěvek