Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 23.06.2018

https://cs.wikipedia.org/wiki/Radiokarbonov%C3%A1_metoda_datov%C3%A1n%C3%AD

Radiokarbonová metoda datování (též uhlíková nebo radiouhlíková metoda) je chemicko-fyzikální metoda určená pro zjištění stáří biologického materiálu. Je založena na výpočtu stáří z poklesu počtu atomů radioaktivního izotopu uhlíku 14C v původně živých objektech. Radiokarbonová metoda byla objevena roku 1940 a používá se především v archeologii, ale taky ve vědách etnobotanických.

Je to súčasná vedecká metóda, ktorá dobre odhaduje vek organickýcm materiálov, vrátane papyrusov a pergamenov, pokiaľ sú splnené podmienky na jej použitie...

A, áno používa sa aj vo vede ako platná metóda dokazovania. To,že za nevhodných podmienok objektu datovania nedáva presné výsledky neznamená, že je to defektná a neplatná vedecká metóda súčasnosti na datovanie...


1.Daj dokaz, že datovanie papyrusov apoštola sv Pavla bolo sfalšované.
2.Daj dokaz, že objekt skúmania, papyrusy neboli vhodným objektom na využitie datovania podĺa tejto metódy...

Nepredložil si žiadny relevantný dokaz.

záver : datovanie si nespochybnil , datovanie použité v prípade papyrusov apoštola Petra je doteraz platné a uznávané vedou, pokiaľ sa nepreukáže na základe vedeckého dokazovania opak..

Přidat nový příspěvek