Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 22.06.2018

Nevyjadril som sa úplne presne, ale trocha bystrý človek, ktorý čítal KSB dobre vie, že som myslel ľudský typ psychiky. Prekvapuje ma, že tebe to nedošlo. :-)

"z toho co jsem napsal je zřejmé, že polygamii považuju za krizové opatření, které za určitých podmínek může fungovat (lidský typ psychiky u všech zúčastněných, tedy u mužů i žen)."

Krízové opatrenie si sice spomínal, ale ,že to može fungovať za určitých podmienok, to specifikuješ až teraz...

Až napíšeš :

" ale že při lidském typu psychiky je ok jak mnohoženství, tak monogamie, tedy že lidský typ psychiky si umí poradit i s mnohoženstvím."

tak to znamená niečo úplne iné. Znamená to tvoje tvrdenie, že :

"lidský typ psychiky si umí poradit i s mnohoženstvím."

A práve táto časť je demagógia a a manipulácia.

Pretože každý muž alebo každá žena, ktorá žije v polygamii nemože mať zákonite ľudský typ psychiky dlhodobejšie, pretože práve tá polygamia tú psychiku u oboch deformuje a to hodne závažne.
Na tom nič nezmení ani to, ako žijú staroverci...
Príkladov z praxe, ako to deformuje psychiku , a to negatívne je v praxi dostatok...
Takže nie je správne deformovať myslenie ľudí a manipulovať, ako si to ty napísal...

A keďže polygamia je bežnou praxou islamu a Európu neohrozuje nájazd starovercov z Ruska, tak takéto tvoje názory akurát podsúvajú akceptáciu polygamie a pomáhajú presadzovať zvyky islamu, ktorý je pre Európanov skutočnou bezprostrednou hrozbou...
A ,aby si to zaklincoval, tak rovnako zastávaš názor obviňovania žien, ako v tom diele socioĺogie, ktoré sa tvrdo proti polygamii aj v krízových situáciach postavili a nesúhlasili s tým. Teda podsúvanie viny ženám, čo je stará a osvedčená manipulačná taktika neomarxistov. A hodne zákerná pre tých, čo to neprekuknú.
A preto tvrdím,že takýmto sposobom napomáhaš islamizácií, keď niečo defektné pre ĺudský typ psychiky ti pripadá OK..
Na zbytok tvojich manipulačných snáh o dehonestáciu mojej osoby a názorov nemám záujem reagovať.Přidat nový příspěvek