Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 25.06.2018

Hox

Sám Ježíš se vyjádřil jasně:

“6„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” (Jan 14,6)

Kdyby nebylo třeba osobní přijetí Ježíše ke spáse člověka, asi těžko by Ježíš vyslal své učedníky hlásat do světa evangelium.

Přidat nový příspěvek