Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýty KSB o Bibli a křesťanství

Forever Slav | 25.06.2018

Hox

Reakce ohledně Palestinců se týkala ohledně srovnávání některých pasáží Starého zákona se současným životem Palestinců v Izraeli.

Co se týče půjčování na úrok:
Osobně nemám nic proti půjčování na úrok (to automaticky neznamená ještě lichvu), pokud jde o přiměřený úrok. Případně je dobré, když člověk, který půjčuje někomu na úrok, se dokáže ke svému dlužníkovi chovat lidsky a soucitně. Jsem proti nekřesťanských půjčkám na úrok (což je to, čemu se říká lichva), které devastují lid a celé krajiny. Jsem pro morální etiku v této záležitosti.

Jinak, vaše diskuze ohledně Starého zákona (která nedává ani smysl, protože podstata a znění Starého zákona a celkově celé Bible zůstala a zůstává po celá staletí až tisíciletí nezněměná) je v zásadě bezpředmětná. Měla by jistý smysl, pokud by židé uznávali Tóru a Knihy Proroků na prvním místě. Ale vzhledem k tomu, že židé na prvním místě v judaismu mají Talmud (jemuž je podřízený výklad Tóry), je tato diskuze ohledně Starého zákona bezpředmětná.

Přidat nový příspěvek