Re: k mátričkám..Ma3X

ľudo | 09.06.2018

Hmm..takže stále nič k matričným cvikám?

doplňujúca:
a) Aké sú možné interpretácie koreňov pojmu "put-nik",
b) podľa cieľov(1.morálky, 2.miery chápania a 3.schopnosti konať) potenciálneho interpreta (subjekto-objektu riadenia)
c) z pravdepodobnej pozície VM(Force Majeure - Vis Maior).. "Boha" v danej veci, situácii, konštelácii

Podobne, ako sme si robili dávnejšie opakovane známu matričnú hru z ra-správok: "Zrkadielko, zrkadielko povedz že mi".
T.j., na začiatku "stormbraining" :) a
jeho následné prioritné funkcionálne usporiadanie.

Tak i ohľadom možných iných koreňových delení daného pojmu,
z ktorých sú minimálne jedno-dve tiež nie nezaujímavé.

Toľko krátko k možným variántom scenárov vývoja na Slovensku, v strednej Európe, V4 a tak aj v EÚ celkovo, ..

Prečo ľudí podvedome bavia krížovky?
Lebo presne takto si môžu(majú?) v reálnom praktickom živote aj vypĺňať VEDOME(nie len podvedome) jednotlivé položky konštánt a premenných v nimi projektovaných kulturologických vektoroch, mat(r)iciach, resp. postupne s nadobúdanými skúsenosťami i v mnohorozmerných komplexnejších a mocnejších tenzoroch..

A tak osud svoj do rúk vlastných preberať, riadiť..
..stále menej nechať seba a svoje deti, vnukov..
bačami na jatky manipulovať.

Hra o život

Přidat nový příspěvek