Re: Re: transformace ekonomiky

Přemek | 28.05.2018

Putin je lepší stratég i taktik než Stalin. Je to nejen jeho osobními vědomostmi a schopnostmi, ale také prostředím, v němž není třeba řešit věci silou, ale naopak strategickým manévrováním a důsledným informačním polem. Navíc je tu vnější (a v čase rostoucí) odlišnost nestability GP oproti Stalinovým časům. Putinovi nahrává i to, že nemusí řešit vojenskou invazi a globální válku na 6. prioritě, stačí mu pouze možností 6. priority působit na té první a druhé. Analýza Putinova řízení vede k celkem jednoznačnému závěru, že dosud nikdo úspěšně neprovedl víceúrovňové řízení v tak dlouhém období jako VVP, navíc pod tlakem taktéž na více úrovních. Jeho schopnost manévrováním zlepšovat postupně svoji pozici doma i v globálu je obdivuhodná.

Přidat nový příspěvek