Re: RE: NEMYSLITELNÉ

Forever Slav | 19.06.2018

Je vidět, že jste vůbec nepochopil Bibli.

Židé byli vybráni Bohem, aby uchránili a uchovali pravou víru v Nejvyššího Boha. A urovnali cestu příchodu Mesiáše. 
To, že pod vlivem farizejů nakonec od Boha odpadli a ukřižovali i Božího Syna Ježíše Krista, je věc jiná. Stejně i to, že si židé (v pozdějších dobách) pod satanským farizejským vlivem mylně vyložili biblické univerzální duchovní Boží království jako židovskou pozemskou světovou řísi. A boží předpověď milosrdného a láskyplného Mesiáše jako příchdod židovského krále, který vojensky lidu Izraele podrobí celý svět. A židovské poslání chránit pravou víru v Nejvyššího Boha (a s tím související boží zákaz rasového míšení mezi Izraelity a okolními národy) jako "židovskou nadřazenost" nad všemi nežidovskými národy.

Vaše tvrzení o tom, že Ježíš Kristus nejmenoval Boha Starého zákona, je lež. Naopak - Abrahám, Mojžíš a Ježíš měli stejného pravého Nejvyššího Boha. Kdyby to nebyla pravda, asi těžko by se Ježíš odvolál a hlásil k Mojžíšovi a Abrahámovi.

Přidat nový příspěvek