Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 16.05.2018

Keby to bola pravda, tak by nedochádzalo k reformným hnutiam vo vnútri RKC kvôli zhýralému životného štýlu cirkevných hodnostárov.
Dodávam, že tieto reformné hnutia, ktoré mali za cieľ primäť cirkevných hodnostárov k tej skromnosti, ktorú hlásali boli často označované za kacírstvo, bezbožnosť a satanizmus...

A táka drobnosť, čo si myslíš ak RKC je skutočne od Boha všemohúceho, vševediaceho a láskyplného dokázali by ju masoni infiltrovať a pretvoriť ju k obrazu svojmu?

Přidat nový příspěvek