Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 14.05.2018

Každý sa musí zasmiať, keď vidí ,ako "konceptuál" Paľo stráca nervy pení vulgarity, invektívy, osobnú rovinu, pretože jeho "argumenty sa ukázali ako lži a manipulácie...

""Temný stredovek je výmysel, ktorý začali používať nepriatelia kresťanstva, pretože v tom období vládlo v Európe kresťanstvo..."

Samozrejme, ako inak zdôvodniť spústu materiálov a artefaktov, ktoré svedčia o pravom opaku, keď sa pozrieme na 4. - 10. storočie a následne na obdobie po 14. stor. do renesancie."

Kultúra stredoveku vytvorila mnohé vynikajúce pamiatky písomníctva (kroniky, legendy, ságy), architektúry (baziliky, katedrály, hrady, mestá), výtvarného umenia (krídlové oltáre, fresky, mozaiky, sochy aplikované ako výzdoba katedrál aj samostatne stojace), užitého umenia (koberce, tapisérie, tkaniny, zbrane, šperk, relikviáre, keramika, sklo), hudby i literatúry.
Podľa E. R. Sandvossa stredovek nebol ani prerušením medzi antikou a novovekom, ani zenitom dejín. Sila stredoveku tkvie jednoznačne v náboženskej oblasti a v jednotlivých oblastiach výtvarného umenia, predovšetkým v architektúre. Ale aj k právu, politike, organizácii, obchodu a financiám stredovek prispel značným dielom. Uchoval a rozvinul dedičstvo antiky, vyviedol západné národy z barbarstva, podstatne prispel k tomu, že divočina a prales sa zmenili na kultúrnu krajinu, pribudlo období mieru, ľuďom sa v núdzi a pochybnostiach dostalo opory a nádeje, ako aj pocitu, že boli pozdvihnutí do bohom vyvoleného svetoporiadku.

Ale pre "konceptuálov" je to len "temný stredovek", pretože vládli kresťanskí panovníci v Európe a nie zrovna nejaká glorifikovaná sekta katarov, ariánov... A rovnako tiež nie isté etnikom, ktoré žilo z úžery...,však Paľko.. :-)

"Už v gréckych polis bol odskúšaný úžernícky systém a vždy po období rozkvetu nasledoval hlboký úpadok, pretože úrok vysaje zo spoločnosti zdroje, spôsobuje rast inflácie a nakoniec sa takmer všetky zdroje a majetky nachádzajú v úzkej kaste úžerníkov!"

Templári nepoužívali úrok. Kedy konečne to pochopíš a prestaneš bezočivo klamať. Používali pri dlžných úpisoch poplatok a zisk, sankcie za nedodržanú zmluvu, ale nie úrok...Proste klameš...

"(to, čo píše nejaký Šedivák, si strč vieš kam..."


Isteže, každý autor, ktorý nemá tvoj názor, alebo gurov KSB nech sa strčí, nie je renomovaný a seriózny, pretože vy ste to tak rozhodli, pravda ?

"A po rozkvete nasleduje prudký úpadok a na začiatku 14. stor. sa to prejavilo zrútením európskych ekonomík, nastal hlad, až po kanibalizmus a nasledoval mor atď."

Ten nebol zásluhou templárov, ale iných udalostí...

Prečo začalo hospodárstvo upadať?

Od roku 1000 začal počet obyvateľov prudko rásť, čo malo najskôr za dôsledok rýchli rozvoj obchodu a miest, avšak okolo roku 1300 sa tento priaznivý vývin skončil. V roku 1316 sa po celej Európe rozšíril hladomor, ktorý trval až do druhej polovice 15. storočia.
Prečo bol hospodársky úpadok najzreteľnejší vo Francúzku?

Hlavnou príčinou bolo výrazné oslabenie Francúzka vplyvom trvalého vojnového stavu (100-ročná vojna s Anglickom), z čoho vyplýva aj rozsiahli hladomor a neskoršie epidémie.

Odkiaľ prišiel mor do Európy?

Mor bol zavlečený do Európy z Ázie a Orientu janovskými loďami. Janov mal rozsiahle obchodné zastupiteľstvá na pobreží Čierneho mora. Jedno z nich (Kaffu) v roku 1347 obliehali Mongoli, ktorých práve táto epidémia kosila. Svojich mŕtvych sa zbavovali tým spôsobom, že ich katapultovali do obliehaného mesta. Obyvatelia v panike unikali a chorobu si prenášali zo sebou. V tomto štádiu sa však človek nemohol nakaziť od človeka ale hlavnými prenášačmi boli potkany, ktoré sa mnohokrát zdržiavali na palubách lodí. 4lovek sa teda mohol nakaziť len od potkana. Nákaza sa však začala šíriť závratnou rýchlosťou.

"Templári stáli za vznikom "moderného" bankovníctva a "vynašli" (niekto im isté informácie podstrčil, lebo vývoj úroku a škrtenia ekonomík mal už nejakých pár 1 000 ročnú preverenú históriu) cestovný šek, akreditív, ručenie za úvery, zmenky s ÚROKOM (to, čo píše nejaký Šedivák, si strč vieš kam...), lebo existujú písomné záznamy za aký úrok požičiavali aj Filipovi IV., aj iným kráľom, arcibiskupom a šľachte, takže nepíš tu demagogické blbosti, Jules."

No, daj dokazy, že templári používali ÚROK.
A hlavne si nepopleť záruky za nesplatenie požičky s úrokom...

"To môže napriek všetkým zdrojom, informáciám, artefaktom z islamskej kultúry 8. -11. stor. prehlásiť len totálne vymletý pseudokresťanský magor a demagóg najvyššieho kalibru!"

Kedy tvoje obmedzené poznanie pochopí, čo som tu už písal, že islamská kultúra 8 storočie a vyššie je v skutočnosti len výsledkom prevzatia kultúry, vedy, umenia, civilizačných výdobytkov tých národo,štátov, ríš,ktoré islam obsadil a zotročil ?
Isteže moslimovia prevzali svojho času niečo z týchto výdobytkov, pretože nič také nemali za čias Mohameda, všetko získali výbojmi, vraždením a anektovaním druhých...
Pretože v skutočnosti je islam len kultúra vrahov...

"V r. 1145 sa do katarského Languedocu vybral aj sám sv. Bernard a zamýšľal tu kázať proti kacírom. Keď tam prišiel, tak bol zhrozený z korupcie vlastnej cirkvi a nie z tých kacírov, ktorí na neho urobili veľký dojem a prehlásil:
"Nijaké kázania nie sú kresťanskejšie ako tie ich a ich morálka je čistá."


Daj, dokaz, skadiaľ je zdroj. Pretože realita bola iná..

Přidat nový příspěvek