Re: Re: názor

Július | 14.05.2018

Šírenie islamu bolo v Európe hodne potlačené Karolom Martelom po bitke pri Tours v roku 732.
Neskor islam postupne vyhnali aj zo Španielska..
Stredoveká Európa, hlavne Franská ríša mala zásluhu na rozvoji kresťanstva, potlačovaní islamu, rozvoji remiesiel, obchodu, stavebníctva, gotika je niečo, čo obdivuje aj dnešná architektúra, islam nič také nemá...
Stredoveká kresťanská Európa mohla nadviazať na dedičstvo antiky a predchádzajúcich ríš, zatiaľ, čo islam, arabi boli len kočovníci, prinmitívne púštne kmene,analfabeti a vrahovia ako Mohamed..
Islam nemal žiadnu kutúru ani umenie a ani znalosti a vedu, veď povodní moslimovia, to sú primitívne kočovnícke púštne kmeňa z Arabského poloostrova, ktoré len agresiou,vojenskou silou,drancovaním, vraždením dobili územia, ktoré potom zotročili. Buď sa stali všetci moslimovia, alebo museli platiť džizju, aby prežili je to zakotvené priamo v koráne. Kultúru, umenie, všetko moslimovia ukradli hlavne z Byzancie a dobitých území, pretože sami nic také nemali boli primitívni...
Ale nakoniec, napriek tomu, že vplyvom výbojov si podmanili iné národy, tak či tak neskor islam sposobil iba úpadok, čo dokázali nasledujúce storočia, kedy čoraz viac islam upadal voči kresťanskej Európe...
Udo vyvrátil o templároch kulové.
Templári stabilizovali financie kresťanskej Európy.Vplyvom ich bankovníctva sa rozvíja po celej Európe obchod..
Pretože peniaze vtedy nekontrolovali nepriateľa kresťanstva, ako sa to stalo postupne, ale nezadržateľne po páde templárov, čoho výsledky vidíme dodnes.
Takže nie je nič také ako biblický projekt, ale len judaisticko - talmudský projket, čo autori KSB akosi nechcú jasne pomenovať...
V stredoveku, tie rozne kresťanské, sekty, ktoré sa ti tak páčia, často nemali s kresťanstvom nič spoločné boli to sekty, ktoré už vtedy finacovali nepriatelia kresťanstva a konali na území, ktoré ovládali teror, preto proti nim museli kresťanskí panovníci zakročiť..
Katari neboli žiadne neviniatka...

Je zaujímavé, že tvoje invektívy a osobná rovina nie je dovodom, aby ťa Hox vymazal, ako píšem, uplatňuje tu dvojitý meter...

Přidat nový příspěvek