poznámka k obrazu Krista

duj68 | 11.05.2018

Musím povedať že celkovo je pre mňa tá sociólógia hodne ťažké čítanie, najmä po tej poslednej a následnej debate ... len jedna vec. Ja som z biblického Krista nikdy nemal pocit žeby v ľuďoch mal vyvolávať akékoľvek negatívne emócie, podráždenosť, zlosť ... alebo že by niekomu ublížil alebo ho ponížil, urazil, vydieral ho silou či hrozil mocou ... Spomínali sa tu príklady z chrámu a podobne, ja som to bral vždy inak. Ak si niekto zaslúži trest, treba ho potrestať, ak si niekto zaslúži tvrdé slová, treba mu ich dopriať... a ak to v niekom vyvolá ešte aj zlosť, je to čistý prejav vlastného urazeného ega pri nepochopení vyššieho princípu a toho, čo sám vykonal. Ak Boh jedná prísne a nekompromisne, je to v poriadku, pretože to vyžaduje dokonalosť aj láska samotná. Ak vás má niekto naozaj rád, nebude Vám pritakávať keď robíte zle ale zožnete od neho aj búrku, pokiaľ je previnenie veľké. Nie za trest a pre trest, ale preto, že mu záleží na tom, aby ste správne stáli vo svete. Záleží mu na vás. To je prejav pravej lásky. Keď berieme že biblický Kristus je v NZ predstavený ako zosobnenie "lásky", potom to, čo robí je plne v súlade a nie v rozpore. Je to vec pohľadu. Ako hovorím, vždy som texty čítal tak nejak automaticky s týmto postojom a nepripadalo mi na jednaní Krista nič divné alebo rozporuplné. Je ale pravda, že aj ja som dosť často divný v názoroch. Takže to berte len ako poznámku.

Přidat nový příspěvek