Re: Jak se hlida "demokracie" ?

Fidelito | 16.05.2018

Ešte v roku 2007 som kamarátovi poslal mail, v ktorého texte som použil slovné spojenie "ako v sinských protokoloch". Asi za 1 minútu mi prišiel krátky, automaticky generovaný mail v ktorom ma akýsi záhadný "systém" poučil, že som použil "nekorektné slovo! - nasledoval výňatok s môjho mailu. Z tohto "dobre mieneného" upozornenia mi bolo jasné, že elektronická komunikácia je sledovaná a vyhodnocovaná. To bolo v roku 2007. Od vtedy sa metódy sledovania všestranne zdokonalili. Napokon nečudujem sa. Už prvé telefónne linky koncom 19 st. boli odpočúvané, mravnosť mocenského aparátu a predovšetkým jeho pánov rozhodne nepokročila (leda že by smerom k démonickej povahe psychiky) a technické možnosti sledovania a rušenia súkromia dramaticky pokročili.

Přidat nový příspěvek