brainwashing zombiee

Fidelito | 10.05.2018

Techniky vymývania mozgov zombíkov sa vyvíjajú tisícročia a prispôsobujú dobe. Mnohí z pešiakov propagandy sú dobrovoľníkmi, ktorí prijali liberpederastickú ideológiu rel . dobrovoľne. Sociálni inžinieri ich len upravia do toho správneho formátu. I medzi propagandistami sa nájdu osoby, ktoré si lživosť a škodlivosť uvedomujú, no lákadlo peňazí, pochybnej prestíže, či prostá potreba zamestnania spôsobujú, že pracujú pre systém a držia hubu. Pred krátkym časom som sa stretol so skupinou slovenských hercov a môžem povedať, že mimo kameru a médiá sú ich názory oveľa triezvejšie. Ak by tieto názory verejne prezentovali, už by si zahrali iba u ochotníkov. Tento režim sa asi 26 rokov tváril naoko demokraticky, a inak tvrdo kádroval a potláčal "nevhodné" názory. Teraz už odhadzuje pláštik "demokracie a slobody" a s nepohodlnými účtuje čoraz otvorenejšie.

Přidat nový příspěvek