Re: Re: Re: ...

Lux | 12.05.2018

Ahoj nik,

hmmm...a niečo si širšie čítal z KSB? A si sa nad tým aj hlbšie zamyslel? Alebo pozeráš len Pjakina, ako istého propagandistu idey DVTR a KSB a sem tam si tu niečo prečítaš?

Ad) "Čiže to, čo je v médiách, nie je žiadnou známkou užitočnosti alebo neužitočnosti, tou je len vlastná skúsenosť."

Ak by si niečo vedel o existencii zrkadlových neurónov v mozgu a ako sa to potom premieta do reality, tak by si takéto "koniny" nemohol jednoducho napísať..
Alebo ináč. Robili sa vedecké štúdie správania sa vyšších opičiakov v tých oblastiach, v ktorých z viacerých dôvodov nebola TV, alebo nebol možný príjem signálu (napr. v Kanade, na Sibíri, v Afrike), a potom ako sa TV zaviedla.
Výsledok: po zavedení TV (cca v 70. - 90. rokoch) sa všetky "zvieracie" neduhu preniesli do miestnych komunít a počet trestných činov, rôznych deviácií stúpol od 300 do 500 %... atď.
To, čo sa vysiela v TV sa zákonite v istej miere premieta do REALITY!
Celý vesmír je tvorený len rôznymi kmitmi. Uvažoval si aký vplyv má taká hudba, napr. ako podmaz filmov a prečo sa mládež po celom svete, najmä cez TV a siete, povoláva na rôzne FestiVale??
A aj východné relígie sú "veľmi hudobné a farebné" - prečo?

Podobne je to aj s rôznymi starovekými mýtmi - tie sú totiž materiálne (ak si to schopný nejako adekvátne pochopiť) a majú obrovský vplyv na život opičiakov, baranov a oviec v reálnom živote!
A žiaľ ľudstvo dodnes žije na báze týchto mýtov...a tomu zodpovedá aj príslušná psychodynamika daných spoločenstiev so všetkými pozitívnymi, ale najmä negatívnymi dôsledkami z toho vyplývajúcich.

Ad) "Máte tu hlavný problém, že mechanicky zmiešavate politickú filozofiu a riadiace technológie sociálnych supersystémov so sebarozvojom individuálneho človeka."

Politická filozofia - to je čo podľa teba?
Sebarozvoj človeka - človek sa rodí čistý a nepoškvrnený a postupne preberá vzorce správania zo svojho okolia, rodičov a kultúry, ako aj morálne aspekty
najbližších, potom kamarátov, spolužiakov a nakoniec celej kultúry v ktorej žije - v značnej miere aj cez biopolia - rodu, komunity, národu, a danej kultúry.
Človek sa teda môže rozvíjať na báze BIOS-u, ktorý dostal predovšetkým z rodu a kultúry v ktorej vyrastal a až na tomto základe môže niečo stavať, uvedomovať si chyby svoje, rodičov, okolia a nejako sa zdokonaľovať. Ale keď bola jeho výchova nie moc dobrá, viac ho vychováva ulica, defektný systém vzdelávania, TV, nejaký idealistický kult, Fakebook, Wikipédia a pod. tak sa prakticky nikdy nedopracuje k Rozlíšeniu Pravdy a lží a jeho život bude obyčajne plný nezdarov a rôznych utrpení. Nepleť si to však z nejakým "bohatstvom", slávou a usmievajúcimi sa opičkami z TV. Keď by si hlbšie nazrel do vnútorného života rôznych boháčov, celebrít, slávnych "hviezd", ale aj mnohých tzv. "duchovných", tak by si zistil, že navonok je to len pozlátko a vo vnútri je "zhnitý" BaLast - rôzne psychické a sexuálne deviácie, rodinné problémy, neurózy, kriminálne aktivity, problémy s alko a narkotikami a pod. To ti potvrdí každý renomovanejší psychológ.
Čiže - človek nemôže byť slobodný, ak je spoločnosť neslobodná = chorá. A je teda naivné sa domnievať, že sa môže väčšina ľudkov (iste sú aj prípady, že zopár jedincom sa to podarí) nejako pozitívne sebarozvíjať, keď vlastne ani nevedia rozlíšiť, čo je pre nich Dobro a čo Zlo!

Ad) "Decká a mládež,ktoré dnes fičia cez Facebook, Twitter, rôzne blogy a Youtube si vyberú čo chcú a urobia s tým čo chcú. A je tam všetko, či sa to GP a KSB páči, alebo nie. Na to nemajú vplyv žiadne mainstreamové médiá, je to tvorivosť ľudí."

Kto tú mládež tak vychoval? Ak má mládež nejako nastavené morálne hranice a niečo hlbšie chápe, tak si zo všetkého vyberá poväčšine správne informácie a mnohé degeneratívne informácie jednoducho ignoruje. A tu dominuje negenetická nadstavba = kultúra.
Média nemajú na to vplyv??
To myslíš skutočne vážne, alebo si robíš prču?
Hej, tvorivosť ľudí býva rôzna...☺

Ad) "Doba už je inde, toto sú invektívy voči stavu v 18.-19. storočí."

Tu jsi vedle, jak tá jedle (žiaľ).

Ad) "...môže alebo v budúcnosti bude vedieť KSB pre jednotlivca ponúknuť, ak nebude chcieť ostať len ako jedno z mnohých vedľajších idealistických učení o spravodlivosti."

KSB je predovšetkým metodológia...a nie je to určite žiadne idealistické učenie..
A hlavne, nie je postavená na žiadnych dogmách. Ak máš s niečím v KSB problém, tak navrhni niečo lepšie, tvorivosti sa medze nekladú.
Ale zrejme máš problémy s pojmami a dojmami..
Viď aj tvoje písomné kódy, že v podstate nič neponúka, len použila termíny z kresťanskej mystiky a tradičnej západnej ceremoniálnej mágie.
Aby sme sa naladili na rovnakú frekvenciu:
Čo je to podľa teba kresťanská mystika?
A čo je podľa teba tradičná západná ceremoniálna mágia, lebo takú nepoznám a je možné že ma v niečom poučíš.

Mágovia (slovo mág pochádza zo zoroastrizmu) boli kedysi v chrámoch a dnes sú používaní hlavne v maistreamovej Médei, lebo tí chrámoví na Západe sa svojimi "pravdami" už v očiach mnohých západných oviec spofanovali a tak im sociálni inžinieri skúšajú ponúknuť aj východných mágov (tiež zombie, len inej kultúry, ktorí prenášajú mnoho naučených lží a demagógie) a hlavy im mydlia pred strihaním prevážne mágovia v TV...☺
Máš pravdu v tom, že východná mágia rôznych kultov zombie uspokojuje, učí trpezlivosti a iným predefinovaným stavom vedomia..

Záver:
GP, alebo ho nazvime globálne zákulisie, riadi svet za pomoci podpory istých trendov, keď tie nežiadúce trendy podporu nedostávajú (finančnú, mediálnu, "duchovnú" a inú) a obyčajne zanikajú, alebo sú zneužité, infiltrované a použité pre ciele globálnych sociálnych inžinierov = skutočných politikov - teda nie tých, ktorých ti Médea ponúka v TV, aby si na nich mohol nadávať a uvoľňoval si zákonite vytváranú negatívnu energiu, ktorá sa kumuluje na podvedomých úrovniach psychiky nedoľudkov..
Svet sa riadi pravdepodobnostne. Preto bola aj v istej dobe zvolená tzv. "demokracia", keď stačí oklamať niečo vyše 50 % vyšších opičiakov a oviec a tlupo-elitárna pyramída zostáva zachovaná. A je úplne jedno, či je to západný, alebo východný model, aké "politické strany" = programovo-adaptívne moduly sa dostanú k moci.
Ak chápeš...

A Médea je nazývaná aj ako 6. veľmoc, čo pri istom zaostrení znamená, že tu máme nejakú moc, ktorá je nadštátna - preto taký kvikot okolo "slobody" médii.
Jedná sa o istý druh ideologickej moci (opičiakov v treťoradých školách učia len o 3 mociach - výkonná, zákonodarná a súdno-represívna, ktoré sú vraj nezávislé...☺) a tá práve riadi tie tvoje "trendy" a glajchšaltuje "politikov", keď unikajú v niektorých veciach z vopred predurčených koridorov, ktoré nie sú v súlade s otrokárskou koncepciou Konceptuálov = skutočných politikov.

A popremýšľaj prečo ti v Médei ponúknu pestovanie ruží, alebo niečo iné, dnes napr. hokej so Švédskom??

Přidat nový příspěvek