Re: diskusia

merlin | 04.05.2018

V tej prvej tvojej vete ti musím dať za pravdu, ostatné je, ako tu už žiaľ býva v diskusiách obvyklé - tma. A značná.

Článok je hmlou? Samozrejme, pre toho kto má nasadené nejaké zvrátené ideologické okuliare, áno.
RKC je jediná autorita? Bože na nebi, či si len ďaleko a vysoko od dnešnej RKC. Cirkvi vždy boli a sú ateistické ideológie (3. priorita zbraní hromadného ničenia - odpílenie jedinca od skutočného Boha) na zavádzanie a ovládanie stáda. Boha hľadať v nich je úplne zbytočné, lebo NeBo(h) je to, kde nie je Boh.
RKC a jej ideologické učenie je plné infektov, zvráteností, protirečení (hlavne Starý zákon, ktorý je nedeliteľnou súčasťou ideologického vymývania mozgov ošetrovaných ovečiek) a pod., a to zásadných a tie je potrebné vedieť rozlišovať. Aj tzv. židia majú predsa rovnaké prikázania ako pseudokresťania a ako vyzerá svet? Dogmy žido-kresťanstva nie sú adekvátne životu, a preto také tragické osudy pasených oviec, pastierov a dozorcov nevynímajúc.
To čo je dobré v ktoromkoľvek náboženstve je potrebné podporiť a zlé veci aktívne ignorovať a vysvetľovať zámerné vsunuté chyby a infekty, ktoré sú žiaľ zásadného charakteru.
Raz som videl nejaké video istého bohoslovca doc. ThDr. z RKC, ktorý ovciam blábolil, že naša civilizácia je postavená na 3 stĺpoch: žido-kresťanskej morálke, antickej filozofii a rímskom práve.
Veď áno a aké potom môžu byť dôsledky pre svet?
Žido-kresťanstvo: umelé spojenie zvráteného Starého a Nového zákona, z ktorého sa následne vyvinula zákulisná hierarchia a rozdelenie na židov - "pánov", dozorcov, drábov (periféria zákulisnej globálnej moci), ktorí majú jednu morálku a etiku a pseudokresťanov - poväčšine otrokov, ktorí majú trochu inú morálku a etiku, hlavne v bežnom národe, ale historicky boli "kresťania" používaní ako "cudzie ruky" tých "chytrejších" z prvej skupinky a vyššej úrovne v hierarchii moci na konanie množstva najhorších, najodpornejších špinavostí v mene "Boha" - inkvizícia, vyvražďovanie celých etník, keď napr. španielskí "kresťania" mali celé obchodné site v Južnej Amerike, kde mäsom indiánov kŕmili svojich psov, množstvo rozmanitých agresívnych vojen o územia a šírenie Biblického projektu = úžerníckej rakoviny. Takže podvedomá algoritmika morálky v biblii je približne rovnaká, a to sa premieta na úroveň podvedomia bačov, valachov, oviec a baranov!
Antická filozofia - je defektná a bezbožná a tak na jej základe nie je možné sa dopracovať k Pravde, Istote!
Rímske právo - ktoré je základom aj dnešného "práva" je otrokárske, zo všetkými z toho vytekajúcimi dôsledkami, ako aj vidíme v praxi. Ľudia sú v podstate otroci v rukách malého počtu deviantov, len si to drvivá väčšina ľudí neuvedomuje! Dnešné tzv. právo vytvára množstvo defektných zákonov, ako to aj mnohí cítia a vidia = otrokárska jurisdikcia s právami pre "aristokraciu" a iné práva majú otroci..
Čo tak asi učia na tých bohosloveckých fakultách, tých ďalších zombíkov?

RKC je rozkladaná zvnútra. A prečo asi? Ak by to bolo pravdivé učenie...mohlo by to tak byť?
Biblický projekt zotročenia je pracovný názov VP, ale v praxi je realizovaný, podobne ako Protokoly sionských mudrcov, ktoré samozrejme žiadni mudrci zo Sionu nevymysleli a nepodhodili ovciam.
Celý algoritmus vývoja a psychodynamiky západnej civilizácie je predsa popísaný v Biblii a mnohé ďalšie svetské ideológie sú len jej klony, vrátane marxizmu, či liberálneho kapitalizmu. Hra na pánov a otrokov v pyramíde moci a proporcionálne obrátenej pyramídy nevedomosti, ako v tej Dávidovej hviezde. Hlbším základom je ateizmus, aby sa vylúčila pomoc Boha a potom ovládnutie histórie a mechanizmu úrokov a následné upírske vyciciavanie otrokov, národov, štátov rôznymi sofistikovanými spôsobmi.
"Svojmu bratovi nedáš a gójovi dáš na úrok...a budeš vládnuť... králi ti budú nosiť zlato a stavať tvoje steny v Jerušalíme ... a tie ktoré sa sprotivia sú odsúdené mnou (Jahvem = Satanom) na úplné zničenie...atď.
Podstata

Zakladateľ cirkvi. To myslíš Ježiša Christosa? Ten žiaden zakladateľ katolíckej cirkvi nebol. Ako asi vieš tak nič nenapísal, lebo by to v tej dobe drvivej negramotnosti aj tak bolo zvrátené a prepísané.
A tak aj bolo v neskorších obdobiach urobené, a to za asistencie nadrabinátu a neskôr aj Otcov cirkvi - čo sa nehodilo do krámu prepísali, upravili, niečo vyhodili a pod.

Ako sa historicky vytvárali tzv. náboženstvá zjavení (Achnaton, asi aj Budha, Mojžiš, Ježiš, Mohamed). Ak by si ich vedel trochu hlbšie analyzovať, tak by si chápal, že zdroj je rovnaký a je tam vidieť aj vývoj a snahu o opravu chýb, lží a zablúdení, hlavne čo sa týka judaizmu a následného pseudokresťanstva, čo je obsiahnuté v Koráne (hoci aj ten sa podarilo jelitám čiastočne infikovať).

1. Nejaký morálne a duchovne vyspelý jedinec dostane zjavenia/vnuknutia z vyšších duchovných hierarchií vesmíru (hierarchicky vysoko postavené biopolia, v okultizme nazývané egregory).
2. Ten potom na rôznych verejných miestach realizuje kázania - poskytuje ľuďom informácie, ako by mali žiť, správať sa, čo je dobro a zlo a pod. = filozofiu Života.
3. Okolo tohto "proroka" = učiteľa sa formuje skupina jeho učeníkov, ktorí uverili ním poskytovaným informáciám.
4. Do istej miery sa formuje komunita, v ktorej spoločne žijú, v podstate s jednoduchými vzťahmi a náboženskými praktikami.
5. Po čase učiteľ odchádza na onen svet a nastáva reorganizácia komunity, lebo z viacerých morálno-etických dôvodov sa žiaden z učeníkov nedostáva na jeho úroveň, alebo ju nedokáže dokonca prekonať...
6. Po tejto reorganizácii sa táto komunita stáva prvým jej náboženským spoločenstvom.
7. Vytvára sa náboženský kult na základe tých informácii, ktoré si učeníci zapamätali a nejako absorbovali.
8. Zisťujú, že nevyhnutne musia zaviesť nejaké organizačné opatrenia a kultovú disciplínu, aby mohli ďalej šíriť učenie proroka (už do istej miery deformované ich nechápaním) - formuje sa cirkev.
9. Cirkev sa rozvíja, písomne sa formalizujú a kanonizujú príslušné doktríny danej viery a kultu.
10. Vytvárajú a zavádzajú sa efektívne opatrenia na ochranu kánonov, príslušnej viery a kultu, aby sa viera mohla ďalej šíriť.

Ale ako vieme, tak DOGMA je smrť! A navyše ešte infikovaná zákulisím a zvrátená, často do pravého opaku.
Historicky to tak vždy bolo, a to sa týka neskôr aj všetkých svetských ideológii. Dobré myšlienky zákulisní sociálni inžinieri vždy zvrhnú, často až do pravého opaku (napr. neziskovky, adopcie detí a pod.), nie sú to žiadni hlupáci a ovečkám strkajú pred nosy pseudopolitikov, kňazov, rôzne auritky, umelcov. To sú skutoční politici a nie to čo vidíme v modernom chráme demagógie = v TV.
Napr. na báze marxizmu je vybudovanie socíku nemysliteľné a o komunizme (v pravom slova zmysle common = catholikos = spoločný /dom/ pre všetkých rovných ľudí) ani nehovoriac.

Čo sa týka Koránu tak asi podliehaš cielenej dnešnej propagande ideových zvrátencov a degenerátov a ich zákulisných kurátorov. Kto tak asi vytvoril rôzne militantné sekty v islamskom svete, ako wahhábisti, salafisti a pod. ? Kto kedysi spravoval toto územie ako globálny policajt? Prečo tí islamskí teroristi nejdú a nevyhodia do povetria nejaký zámok, jachtu, či auto globalistickým bankárom, zákulisným ideológom...? Ale zabíjajú iných bežných otrokov, ako sú aj oni samí? Sú takí neznalí, blbí ich vodcovia, aby nevedeli kto tvorí svetové zlo v žido-kresťanskej civilizácii, ktorá neustále útočí na 6. priorite (nielen), tej viditeľnej a hlučnej pre ovce, na islamský svet?
Antikoránická stratégia v praxi, ak si tu niečo pochytil.
Vyššia žido-kresťanská hierarchia v pyramíde nemá totiž väčší dosah - kontrolu nad 5. a 4. prioritou (alkohol, drogy, sexuálne deviácie a hlavne financovanie s úrokom a nasadzovanie dlhovej slučky na škrtenie ľudí, národov a štátov) v islamskom svete!

V 19. a 20. stor. sa ako teroristi používali zväčša židovskí a iní zdegenerovaní "revolucionári" a dnes sa používajú islamisti. Financujú a riadia sa stále z rovnakých centier a bánk globálneho sociálneho inžinieringu.

To je si potrebné uvedomiť.
Je to tak, ale nie je to tak = zakrytý biblický kód, keď globálny systém (a jeho vykonávatelia) koná pravý opak toho, čo verejne deklaruje.
Ako vravel synkom starý M.A. Rothschild na smrteľnej posteli:
"Všetko je ináč, synáci!"

Přidat nový příspěvek