přeneseno do politiky:

Vlastimil Národník | 27.04.2018

Cituji: Vzhledem k tomu, že jeden a ten samý objektivní proces se obvykle projevuje v množství různorodých dílčích faktů, mohou být různým badatelům přístupné různorodé soubory faktů. Jestliže však nestudují fakta, ale jeden a ten samý objektivní proces a disponují dostatečně efektivní osobnostní kulturou poznání uplatňovanou v cílech a rámci božího Záměru, musí se s ohledem na jednotnost míry (matrici možných stavů) a objektivitu informací v Životě v případě jednoho a toho samého objektivního procesu časem nevyhnutelně dobrat k jednotné koncepci. Přitom může být jeden a ten samý názor vztažený na jeden a ten samý proces (událost) v Životě vyjádřený různými lidmi odůvodněn (ilustrován) různými fakty.
Tady máte definováno, jak na základě stejných faktů, ale bez chápání procesů, vznikají POLITICKÉ názory našich politiků třeba na ekonomické procesy a proč na základě stejných faktů jsou ty názory tak odlišné či dokonce v rozporu Jak by řekl V.V. Pjakin: Polithňupové nechápou vůbec nic z toho, co se kolem nich děje. Vidí jen čísla, kterým navíc ani nerozumí.
Příklad: Můj učitel ekonomické statistiky na zkoušce. nechal studenta počítat index, v polovině výpočtu jej zastavil a zeptal se: Co znamená to číslo? Z první věty studentovy odpovědi okamžitě poznal, zda dotyčný věci rozumí nebo má jen naučen postup výpočtu, aniž tuší oč jde. A u našich politiků a řady stranických "expertů" na cokoliv se jedná o totéž.

Přidat nový příspěvek