Re: Re: Psychotrockismus - zbytečná nálepka ?

granpa | 14.04.2018

Narcismus je základní složka veškerého lidského zla. O tom nehodlám diskutovat, stejně jako nehodlám diskutovat o zákonu zachování energie. A stejně tak trvám na tom, že lidé nechtějí pravdu znát - chtějí ji mít. A ještě bych k tomu doplnil jeden dost základní psychologický poznatek, že totiž lidské rozhodování v naprosté většině není určeno rozumem či logikou, nýbrž emocemi - a to se týká samozřejmě také toho, co se lidé rozhodují přijmout za pravdu. Jinými slovy, přijímáno je nikoli to, co je správné, nýbrž to, co líbivé. Teprve když tyto skutečnosti pochopíme a přijmeme za základ paradigmatu, které používáme pro chápání věcí a souvislosti, máme šanci dobrat se něčeho skutečně platného.

Pokud jde o deprivantství, není nejmenší pochyby o tom, že právě ono je řídicím faktorem ve tvorbě jakéhokoli mocenského systému a struktury. Bohužel, jak píše Koukolík, je tady nepříjemná možnost, že to je nevyhnutelné, poněvadž deprivantství je z genetického hlediska pozitivní výběrový faktor, přinejmenším v našem světě řízeném GP, jinak řečeno deprivanti jsou vývojem předurčeni do řídících pozic v lidské společnosti. Neplatí to snad u amazonských Indiánů a jiných primitivních societ, ale to je nám bohužel málo platné. Prakticky to znamená, že i když se sebevíc snažíme a nakonec se všechno naučíme chápat správně, stejně máme jen nepatrnou šanci něco změnit. A změnit to k lepšímu ? To bychom museli nejdřív mít jasno v tom, co je to lepší. Jenže to ví jen Bůh a to, co je nám vnucováno jako Boží vůle či zákon, je většinou zase jen výplod deprivantských myslí. Inu sudkulatý rystupije.

Přidat nový příspěvek