Re: Re: Re: psychotrockismus

ľudo | 13.04.2018

Strapňujete sa vy 123456.
Psyché principiálne neexistuje.
Možno vo vašich blúznivých chymérach.
Svet, systém, Človek je jeden.
Už starí grécki filozofovia sa nad týmto bludom vtedajśích šarlatánov oprávnene smiali, pred ním varovali, no napriek tomu bola táto demagógia ďalej počas tisícročí jelitami z čisto politických dôvodov propagovaná a dokonca i do pseudonáboženstiav a vzdelávacieho systému aplikovaná, naočkovaná. Tie boli týmto svinstvom a ďalšími zopár vírmi kontaminované. Ide o triggerpoity, resp. záchytné body parazitovania, ovládania daného individuálneho, či kolektívneho tela-osobnosti parazitom, parazitmi.

A o psychiatrický diagnózach neviete evidentne nič.
Obzvlášť, ak by ste bol "psychiatrom".
(česť výnimkám)

So psychiatrickými pacientami (a v neposlednom rade i s mnohými chudákmi psychiatrami) sme robili hodne v starej robote a silno sa to týka aj mojej odbornej špecializácie.
Preto sa k tomu týmto spôsobom môžem a mám právo profesionálne vyjadriť.

Reálne psychózy a schizofrénia majú mnoho spoločného.
Mechaniku ich vzniku a riešenia sme tu rozobrali dostatočne.
V ich kolektívnych formách i ich individuálnych prejavoch.
Pojem "podvod" a "klam" vykadrujú ich základ tak v ľudovej forme, ako i v hĺbkovej podstate.

Druhá vec, je, ćo si vy pod nimi skreslene predstavujete 123456.
No to vlastne ani nikoho nezaujíma pri vašom principiálne chorom postoji.

Přidat nový příspěvek