Re: psychotrockismus

ľudo | 13.04.2018

Isto.
Po slovensky psychotrockista = "Ojebabrávač, podvodník, klamár"
medzinárodne = "schizofrenik, psychotik"
či ľudovo = "Vodu káže, víno pije" ..a to hlavne v hlbšom zmysle, nie tom prvom..(2.-podstatnejšia významová rovina tohto porekadla)
T.j., ak je voda v poho a víno nie, ak chápete, kam mierim.

Je to väčšinou stereotypne, zlozvykovo prebraná psychická porucha, porucha správania, ktorá sa u niektorých dokonca normou myslenia stáva.
Automatická podprahová normatívna účelová manipulácia svojho okolia.

Niekedy stačí dať decku jednu po hlave, či po riti,
keď s tým v tom veku zaćína experimentovať :)

Horšie, ak je to u rodičov, rodiny, či daného kultu, národa, alebo "civilizácie" dedenou normou myslenia. Potom je to samozrejme ťažšie. Nasledujú postupne, ako neraz vidíme, psychosomatické až genetické deformácie. No i tak je to do veľkej miery korigovateľné. Až po tzv. "zázračné uzdravenia", keď sa napr. hĺbkovou sebareflexiou identifikuje a zmení tá chyba v minulosti, nastane okamžitá korekcia a tým "trigger" na "spontánnu nápravu" v danom infopoli, tým aj v ďalších na neho naviazaných ako domino, supersystémová reakcia až po materiálny nosič(telo).

Môźe to byť vśak i prejavom kolektívnej korekcie, či proste zmeny a atď. Avšak väčšiou ide o nejakú variantu prvého prípadu i keď interakcia s okolím tam je tiež do tej- či onej miery prítomná vždy.

Ja osobne moc nesúhlasím s používaním výrazu "psychotrockizmus" u nás, bo je to tak trochu ako "päsť na oko"..či past na oko.. a mnohých to môže od štúdia KSB/DVTR Sociologického OS(operačného systému) odrádzať.
Navrhoval som dávnejšie z viacerých dôvodov používať výraz "podvodník", prípadne "klamár" apod. Minimálne to uvádzať vo vysvetlivkách pri používaní pôvodného výrazu dejinno-historicky charakteristického, vhodného skôr pre sovietsku a ruskú kultúru.

Přidat nový příspěvek