Re: Re: Re: Re: Re: Co myslíte ...

99 | 04.04.2018

Varianta B) zdá se klade větší nároky na jedince, předpokládá že jedinec je na takové úrovni, že je schopen převzít odpovědnost za sebe a za své jednání, má dostatečnou disciplínu aby se dokázal zodpovídat jen sám sobě. Zatímco u varianty A) je potřeba jedince postavit před autoritu – Boha, který jedinci odpovídá úměrně jeho jednání.

Přidat nový příspěvek